Dự thảo Báo cáo tổng kết 3 năm thi hành Luật Tổ chức chính quyền địa phương và Dự thảo Báo cáo đánh giá tác động của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính quyền địa phương

Xem toàn văn Dự thảo Báo cáo tổng kết 3 năm thi hành Luật Tổ chức chính quyền địa phương: Tại đây
Xem toàn văn Dự thảo Báo cáo đánh giá tác động của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính quyền địa phương: Tại đây

3 Ý kiến đóng góp

 • Tới NV 10:11 05/07/2018

  Góp ý sửa đổi Luật Tổ chức chính quyến địa phương

  Đề nghị Bộ nội vụ đề xuất Chính phủ xem xét tăng số lượng Phó Chủ tịch UBND cấp huyện và Phó Chủ tịch UBND cấp xã đối với cấp xã có trên 10000 nhân khẩu. Đồng thời giảm số lượng Phó Chủ tịch và thành viên chuyên trách các ban Pháp chế và Kinh tế - xã hội của HĐND cấp huyện để giảm tải sự cồng kềnh bộ máy HĐND huyện.
 • lê văn mịch 10:59 27/06/2018

  Thẩm quyền chung và thẩm quyền riêng chưa cụ thể

  - Trong hoạt động của UBND, trước đây luật tổ chức HĐND và UBND quy định rất rõ vấn đề nào thuộc thẩm quyền chung của UBND vấn đề năm thuộc thẩm quyền riêng của Chủ tịch UBND. Tuy nhiên, Luật tổ chức chính quyền địa phương không quy định rõ vấn đề này. - Hoạt động của UBND được kết hợp giữa chế độ tập thể và trách nhiệm cá nhân của người đứng đấu là Chủ tịch UBND. Do vậy, cần quy định rõ thẩm quyền chung của UBND và thẩm quyền riêng của Chủ tịch UBND để tránh việc tùy tiện trong quá trình thực hiện.
 • Mai Huỳnh Tam Điệp, Ninh Bình 20:59 25/06/2018

  Góp ý sửa đổi Luật Tổ chức chính quyến địa phương

  - Theo tôi không tăng mà giữ nguyên số lượng Phó Chủ tịch UBND cấp xã loại 2 và 3.Tăng thêm cũng có hiệu quả hơn đâu, địa phương luôn muốn tăng biên chế. - Phải giảm số lượng Phó Chủ tịch HĐND cấp huyện và tỉnh, giảm số Trưởng Ban chuyên trách. Thực tế cấp huyện 2 Phó CT HĐND và 2 Ban 2 người chuyên trách, thế là 4 người chuyên trách, trong khi đó trước khi có Luật thì chỉ có 1 Phó CT HĐND và 1 ủy viên chuyên trách, riêng cấp huyện tăng 02 biên chế bên HĐND. - Nên thống nhất tiêu chí và quy định sáp nhập các đơn vị hành chính từ cấp xã, huyện, tỉnh. Đơn vị hành chính chúng ta chia quá nhỏ, bộ máy nhiều, hoạt động không hiệu quả. Nên sáp nhập xã, huyện, tiến tới tương lai sáp nhập tỉnh, sau giải phóng chúng ta có hơn 30 tỉnh, giờ gấp đôi. Giờ đường sá, phương tiện tốt hơn nhiều, thông tin liên lạc, trực tuyến phát triển, quản lý dễ dàng hơn. Nên gộp các tỉnh lại còn khoảng 30 tỉnh, thành phố. - Ngoài lề 1 chút, nhưng nó liên quan đến bộ máy, ngân sách. Hệ thống Đoàn thể (5 hội) đi theo bộ máy hành chính từ TW đến xã, như xã loại 3 có 20 biên chế, thì đoàn thể chiếm 5 người (1/4) rồi, có phải vấn đề cần quan tâm không. Ngân sách 1 năm không hề nhỏ, thiết nghĩ nên tự chủ hóa hoàn toàn, hoặc tài trợ 1 phần nhỏ Ngân sách. Hoặc đơn giản như cấp xã để 1 người đảm nhiệm chung, gọi là trưởng các đoàn thể. Vấn đề này công luận nói rất nhiều rồi, nhưng tôi chưa thấy Nhà nước có ý cải cách bộ phận này.

 • banner-right-02
 • banner-right-03
 • banner-right-04
 • banner-right-03

Công bố chỉ số cải cách hành chính (Par Index)

 • banner-05

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 24.886.128

Khách Online : 94