Dự thảo Tờ trình và Dự thảo Nghị định về việc ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ

Xem toàn văn dự thảo Tờ trình: Tại đây
Xem toàn văn dự thảo Nghị định: Tại đây

1 Ý kiến đóng góp

  • Mai Huỳnh Tp Tam Điệp, Ninh Bình 11:06 29/05/2018

    Giảm cấp Phó hơn nữa

    Tôi nghĩ cấp Phó từ Phòng, đến Vụ, Cục chỉ nên để 01 thôi, còn đơn vị dưới 10 biên chế thì không bố trí cấp Phó. Mặt khác, đơn vị Tổng Cục có cần thiết không? Khi nhiều BỘ không có, và một số bộ có cũng đang muốn bỏ đi.
  • banner-right-02
  • banner-right-03
  • banner-right-04
  • banner-right-03

Công bố chỉ số cải cách hành chính (Par Index)

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 24.665.538

Khách Online : 189