Dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương

Xem toàn văn dự thảo Tờ trình: Tại đây

Xem toàn văn dự thảo Nghị định: Tại đây

5 Ý kiến đóng góp

 • nguyễn văn tuấn hà nội 08:05 18/04/2018

  tinh gọn lại nữa

  Dự thảo chưa thể hiện tính tinh gọn đầu mối còn cồng kềnh nên sát nhập chỉ còn từ 8-10 phòng ban của huyện thôi là đủ và tăng số lượng chuyên viên các phòng phan nên giao việc cho chuyên viên phụ trách lĩnh vực ví dụ: khi thành lập một đoàn kiểm tra giám sát thì ít nhất có từ 4-5 thành viên, nếu phòng ban chỉ có 5 người thì không thể tổ chức đi kiểm tra giám sát được hoặc nếu có ít người quá khi kiểm tra dễ nảy sinh tiêu cực theo cá nhân nên giảm số phòng ban và tăng biên chế mỗi phòng nên ít nhất 9 người và từ 9-14 người mới có 01 phó dưới 9 người không cần cấp phó. ( chức năng nhiệm vụ của phòng thì rất nhiều tham mưu ban hành văn bản, kiểm tra giám sát việc thực hiện văn bản, quản lý lĩnh vực trên địa bàn, tham gia các việc khác của cấp trên, nên nếu để biên chế ít 5 người bố trí như sau: 01 trưởng phòng đi họp, 01 phó phòng ở nhà trông đơn vị, 01 văn thư đánh máy, 01 kế toán, 01 chuyên viên chuyên môn thì công việc sẽ không cao)
 • Huyền Dong thap 07:13 18/04/2018

  góp ý Phong Y te

  Nên để nguyên Phong Y te không hợp nhất, bổ sung thêm chúc năng tham mưu UBND Huyện quản lý thống nhất 1 đầu mối về an toàn thực phẩm cấp huyện theo xu hương hiện nay đang thí điểm cấp tỉnh có Ban An toàn thực phầm thì sắp tới công việc nầy ở huyện sẽ giao cho Phòng y tế với tên gọi cơ quan mới là phòng y tế và An toàn thực phẩm. Nó vừa phù hợp với xu thế và mang tính chuyên ngành, sẽ làm mạnh thêm chức năng quản lý nhà nước về y tế và an toàn thực phẩm là vấn điề quan tâm nhất hiện nay.
 • Đào Bá Thiên Thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định 15:47 17/04/2018

  góp ý dự thảo

  Theo như dự thảo, tôi có ý kiến là nên hợp nhất Phòng Nội vụ và Ban Tổ chức huyện ủy Văn phòng Đảng huyện và Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện, không thí điểm, không thành lập Phòng Dân tộc mà đưa vào Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện!Thời gian hoàn thành nên đưa ra mốc tháng trong năm 2018 (ví dụ tháng 10/2018).
 • Mai Đức Huỳnh Thành phố Tam Điệp, Ninh Bình 14:32 17/04/2018

  Vài ý kiến đóng góp

  1. Tôi ủng hộ và phải ghi rằng bắt buộc sáp nhập: Phòng Nội vụ và Ban Tổ chức Thanh tra và Ủy ban Kiểm tra Phòng Văn hóa - thông tin với Ban Dân vận Văn phòng HĐND UBND với Vp Huyện ủy. Chức năng nhiệm vụ chồng chéo, trùng lặp. Phòng Dân tộc tôi nghĩ không cần thành lập, một phần nhiệm vụ chuyển cho Phòng Nội vụ có công tác dân tộc, tôn giáo, một phần chuyển cho Phòng Nông nghiệp hay Kinh tế. Thế là đã giảm được tương đối. 2. Về số lượng cấp Phó. Chỉ quy định 01 người. Mới nâng cao được năng lực tham mưu của chuyên môn, cấp Phó thực chất là cấp trung gian. Ở nước ngoài rất ít cấp Phó, thậm chí còn không có, mà hiệu quả so với ta thì khỏi phải bàn. Chứ quy trình chỉ đạo từ trên xuống, Chủ tịch giao cho Trưởng phòng, Trưởng giao cho Phó, Phó chỉ đạo chuyên môn làm, và xong lại báo cáo từ dưới lên như thế, rất mất thời gian.
 • Sơn Vĩnh linh, quang tri 09:28 17/04/2018

  Góp ý dự thảo nghị định

  Đề nghị cần quy định Phòng Y tế là phòng cứng, vì xu hướng xã hội hóa dịch vụ chăm sóc sức khỏe trên cả lĩnh vực công, tư nhân, vấn đề atvstp, thuốc, TPCN...cần có sự tham mưu mang tính đặc thù, chuyên môn sâu trên ,địa bàn. Nếu đư nhiệm vụ này về VPHĐND, UBND sẽ tạo lỗ hõng trong quản lý
 • banner-right-02
 • banner-right-03
 • banner-right-04
 • banner-right-03

Công bố chỉ số cải cách hành chính (Par Index)

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 23.898.840

Khách Online : 111