Dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Xem toàn văn dự thảo Tờ trình: Tại đây

Xem toàn văn dự thảo Nghị định: Tại đây

9 Ý kiến đóng góp

 • NguyenThanhLong Quảng Ninh 13:14 19/04/2018

  Tham gia Dự thảo sửa đổi Nghị định số 24

  Thực chất của việc chia tách các đơn vị quản lý để thực hiện việc quản lý chuyên sâu, chuyên ngành và giám sát lẫn nhau được sát với thực tiễn hơn so với việc chỉ giao một đơn vị quản lý đa ngành, đa lĩnh vực. Do đó, bản chất việc hợp nhất là giao quyền cho một cơ quan nhưng có chức năng quản lý đa ngành, đa lĩnh vực, như vậy thực tiễn về vấn đề quản lý chuyên ngành, chuyên sâu sẽ giảm đi nhưng lại tăng quyền cho một đơn vị thì khó tránh khỏi lạm quyền và thiếu sát sao trong từng lĩnh vực. Do đó, nhìn về tổng thể việc sát nhập này không giải quyết được bài toàn cải cách đẩy nhanh thủ tục hành chính mà chỉ giảm tên đầu sở và không giúp cho việc quản lý nhà nước được chuyên sâu hơn. Tư duy theo lô gic thì cái cần là giảm thủ tục, tăng cường công tác quản lý chuyên sâu thì việc cần làm là phân quyền cụ thể, cơ bản hóa các thủ tục để xóa các thủ tục hành chính không cần thiết chứ việc sát nhập, rồi chia tách chỉ làm rối loạn bộ máy dẫn đến mất ổn định về kiểm soát các thủ tục hành chính.
 • Phan Quyền TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị 09:30 19/04/2018

  Góp ý kiến dự thảo

  Tiêu chí thành lập Chi cục: đề xuất sáp nhập các Ban, chi cục thuộc Sở thành một số Chi cục và tương đương (ví dụ: Chi cục Lưu trữ, Tôn giáo, Thi đua khen thưởng - Sở Nội vụ).
 • Bùi Công Danh Quận Tây Hồ, Hà Nội 20:23 18/04/2018

  Xem xét thống nhất phương án sáp nhập ý dự thảo

  Qua xem dự thảo ở Website này, tôi có góp ý như sau: 1. Nên tách lĩnh vực Thể thao của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch để sáp nhập vào Sở y tế là hợp lý. Vì thể thao muốn đạt thành tích thì sức khoẻ phải tốt, vì vậy vai trò ngành Y tế rất quan trọng. Các đoàn thể thao Việt Nam thi đấu quốc tế đều có các bác sỹ giỏi đi theo. 2. Sở Giáo dục, Sở y tế nên hợp nhất vì: - Về vai trò người thầy thuốc và thầy giáo đều là nghề cao quý xã hội. Các trường học đều có y tế học đường, trung tâm y tế. Việc sáp nhập sẽ giúp cho công tác đào tạo gắn liền với thực tiễn. - Một số trường đại học y cũng có bệnh viện đa khoa của họ nên sáp nhập sẽ hợp lý hơn. 3. Cũng nên nghiên cứu sáp nhập mảng Văn hoá vào Sở Giáo dục vì: - Hiện nay nhiều bất cập trong ngành giáo dục được báo chí nêu tình trạng đạo đức của giáo viên và cả học sinh xuống cấp. Nên dạy và học phải có văn hoá. - Ngành văn hoá quản lý di tích lịch sử, khảo cổ học trong khi học lịch sử và học đại học, học sinh sinh viên rất cần gắn kiến thức với đi thực tiến. Nếu hai ngành này hợp nhất thì việc này sẽ dễ thực hiện hơn. 4. Khoa học và Công nghệ có mảng rất quan trọng là thị trường công nghệ tiêu chuẩn đo lường chất lượng rất ít khi liên quan đến ngành giáo dục, đặc biệt là giáo dục mầm non, tiểu học. Nên việc hợp nhất vào sở giáo dục là không hợp lý bằng việc hợp nhất với các ngành nêu trên. Mảng nghiên cứu khoa học, thị trường KHCN thường tập trung vào giáo dục đại học. do đó thay vì sáp nhập các sở thì nên sáp nhập các trung tâm nghiên cứu, các viện nghiên cứu vào các trường đại học, học viện sẽ hợp lý hơn. 5. Để thống nhất chức năng quản lý nhà nước, đảm bảo hiệu quả trong công tác chỉ đạo điều hành từ trung ương tới địa phương thì các sở cũng phải tổ chức thống nhất với các bộ, để tránh một cổ 2 tròng (2 bộ quản lý 1 sở). Nếu sáp nhập, Trung ương hãy làm gương, sáp nhập các bộ trước, để từ đó thống nhất về địa phương. Tránh tình trạng mõi tỉnh một kiểu. bộ máy tuy bớt đầu mối nhưng rối loạn hoạt động. Đây là việc hệ trọng, liên quan đến cán bộ công chức ở cơ sở, đề nghị bộ Nội vụ nghiên cứu, xem xét thấu đáo, tránh chủ quan để rồi nhập rồi lại tách.
 • Lê Trung Kiên Hà Nội 16:42 17/04/2018

  Đóng góp dự thảo

  Đề nghị chuyển biên chế làm công tác pháp chế ở các Sở về 1 mối, thành phòng Thanh tra - pháp chế
 • Đoàn Văn Nhân huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp 15:30 17/04/2018

  góp ý dự thảo

  Nhất trí và ủng hộ với các đề xuất chọn phương án của Bộ Nội vụ!tuy nhiên, các chi cục và tương đương có chuyên môn tổng hợp hoặc ngoại vụ như chuyên môn thi đua, khen thưởng, tôn giáo, ngoại vụ nên đưa về Văn phòng UBND tỉnh để quản lý, triển khai! Nên hợp nhất bắt buộc các tổ chức như Tổ chức - Nội vụ, Thanh tra - Kiểm tra không thí điểm và Dân tộc-tôn giáo theo đúng Nghị quyết số 18 NQ/TW Việc thực hiện hợp nhất, sáp nhập và thành lập hoặc không thành lập nên làm ngay và có thời gian cụ thể theo tháng trong năm 2018 (ví dụ tháng 9/2018),gắn trách nhiệm như miễn nhiệm, giáng chức nếu không thực hiện theo thời gian quy định như cải cách hành chính. Mong quý Bộ tham khảo và xem xét
 • Thanh Mai Thái Bình 15:26 17/04/2018

  Theo tôi, phương án 01 như dự thảo là phù hợp với thực tiễn và góp phần tinh giản bộ máy, biên chế. nên quy định các địa phương pghair có trác nhiệm thực hiện. Đối với các phương án sáp nhập, tùy tình hình thực tế để thực hiện cái nào trước, cái nào sau (nghĩa lựa cho lựa chọn để thực hiện truốc hết là sáp nhập những cơ quan nào, có thể làm ngay hoặc làm một hoặc hai đơn vị) nhưng bắt buộc phải có đơn vị được sáp nhập, hợp nhất. Không nên để địa phương tự quyết định có hợp nhất hay không.
 • Mai Đức Huỳnh Thành phố Tam Điệp, Ninh Bình 14:38 17/04/2018

  Đóng góp dự thảo

  1. Tôi ủng hộ việc sáp nhập các Sở, nhưng nên quy định thành bắt buộc trong Nghị định, còn để chính quyền địa phương quyết định thì rất khó. (ngoài các Sở được quy định cứng). 2. Về số lượng cấp Phó: Chỉ quy định số lượng là 01 người cho tất cả các Sở, các Chi cục, đơn vị trực thuộc. Để nâng cao trách nhiệm, năng lực cho các Trưởng phòng, công chức chuyên môn. Cấp Phó thực chất chỉ là tham mưu, giúp việc cho cấp Trưởng, việc này thì chức năng của chuyên viên thực hiện được. Còn không phải lo việc họp hành thiếu lãnh đạo, cấp dưới họp muốn lãnh đạo cấp trên đến dự, lãnh đạo cũng từ chuyên viên tham mưu mà ra, nên cử chuyên viên đi là được. Mong ý kiến được tiếp thu. Xin cảm ơn!
 • Thanh Chi 09:23 17/04/2018

  Gop ý

  Ủng hộ phương án sáp nhập một số sở, đề nghị nghiên cứu tiếp việc sáp nhập Ban dân tộc sáp nhập về Sở LĐTBXH vì Ngành LĐTBXH phụ trách các lĩnh vực xã hội, hoặc chuyển một phần việc ủa Ban dân tộc vè Sở LDTBXh và các Sở khác. Sở KHoa học và Công nghệ có thể về Sở Giáo dục...
 • Phạm Ngọc Hoài Khu phố 5 phường Đỗng Lễ thành phố Đông Hà tỉnh Quảng Trị 08:57 17/04/2018

  Góp ý dự thảo

  1.Nên mạnh dạn sáp nhập các sở Tài chính, Ké hoạch Giao thông vận tài, Xây dựng Khoa học Công nghệ và Giáo dục và Đào tạo Thông tin và Truyền thông và Văn hóa Thê thao và Du lịch không giao thẩm quyền cho địa phương vì như vậy tính đồng bồ không có và giao cho địa phương thì làm rất tùy tiện, như vừa qua UBKT TW đã kiểm tra một số tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương quá tùy tiền dẫn đến kỷ luật hàng loạt cán bộ chủ chốt cấp tỉnh. Nếu giao cho địa phương thì có ý kiến thẩm định của Bộ Nội vụ mới cho triển khai thực hiện hoặc có ý kiến của Thủ tướng Chính phủ. 2. Về hợp nhất Thanh tra kiểm tra, Tổ chức Nội vụ: Nên hợp nhất chứ không thí điểm, tỉnh Quảng Ninh đã thực hiện và hiệu quả khá rõ nét, vì công tác này cơ bản giống nhau chỉ khác một bên giúp BTV Tỉnh ủy và một bên là Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh. Tuy nhiên hiện này, Kiểm toán nhà nước đều kiểm toán hàng năm ngân sách địa phương vì vậy việc nhập Thanh tra và kiểm tra là hoàn toàn hợp lý và đúng với thực tiễn. 3. Về phó giám đốc Sở: Đối với tỉnh loại 3 2 người là quá nhiều, tịa nhiều địa phương Phó giám đốc hầu như không làm việc mà không có phó giám, đốc thì làm việc có hiệu quả, thực tiễn là như vậy, kiến nghị dưới 6 đầu mối chỉ bố trí 1 phó giám đốc. 4. Về phó trưởng phòng: quy định 5 biên chế bố trí 1 ptp cũng không hợp lý, như vậy có một số cơ quan đơn vị sẽ có số lượng lãnh đạo nhiều hơn chuyên viên, rất phản cảm.
 • banner-right-02
 • banner-right-03
 • banner-right-04
 • banner-right-03

Công bố chỉ số cải cách hành chính (Par Index)

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 23.898.837

Khách Online : 110