Dự thảo Tờ trình và Dự thảo Nghị định về việc ban hành Nghị định quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể, giải thể tổ chức hành chính

Xem toàn văn Dự thảo Tờ trình: Tại đây
Xem toàn văn Dự thảo Nghị định: Tại đây

  • banner-right-02
  • banner-right-03
  • banner-right-04
  • banner-right-03

Công bố chỉ số cải cách hành chính (Par Index)

  • banner-05

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 20.973.898

Khách Online : 877