Dự thảo Tờ trình và Dự thảo Nghị định về việc ban hành Nghị định của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập

Xem toàn văn Dự thảo Tờ trình: Tại đây
Xem toàn văn Dự thảo Nghị định: Tại Đây

  • banner-right-02
  • banner-right-03
  • banner-right-04
  • banner-right-03

Công bố chỉ số cải cách hành chính (Par Index)

  • banner-05

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 20.973.679

Khách Online : 775