Dự thảo Thông tư của Bộ Nội vụ quy định mã số chức danh nghề nghiệp viên chức Âm thanh viên, Kỹ thuật dựng phim, Phát thanh viên, Quay phim thuộc chuyên ngành Thông tin và Truyền thông

Xem toàn văn dự thảo Thông tư: Tại đây

  • banner-right-02
  • banner-right-03
  • banner-right-04
  • banner-right-03

Công bố chỉ số cải cách hành chính (Par Index)

  • banner-05

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 20.973.865

Khách Online : 869