Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31/8/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố

Xem toàn văn dự thảo Thông tư: Tại đây

1 Ý kiến đóng góp

  • Tân xã Trọng Quan - Đông Hưng - Thái Bình 14:06 16/09/2017

    góp ý kiến

    Theo tôi Bộ nên bổ sung thêm Tiêu chuẩn Trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố Vì: - Theo thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31/8/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố thì tiêu chuẩn còn chung chung mới quy định về phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, không quy định rõ cụ thể về độ tuổi, trình độ học vấn, chuyên môn nghiệp, nế là đảng viên phải quy định thêm trình độ chính trị thì mới dễ cho công tác hiệp thương ứng cử, đề cử. Mặt khác quy định thêm về trình độ, độ tuổi thì mới đáp ứng yêu cầu công tác cán bộ trong thời kỳ mới như nghị quyết trung ương 3 khóa VIII, và các văn bản của Đảng, nhà nước về đổi mới công tác cán bộ, tiến tới còn phải phù hợp với Nghị quyết trung ương VI khóa XII, - Tôi đã tham gia công tác tại địa phương từ năm 1999 đến nay, nhiều nhiệm kỳ tham gia lam công tác bầu cử từ trưởng, phó thôn đến bầu cử đại biểu quốc hội, HĐND hầu hết các cuộc bầu cử sẩy ra mâu thuẫn như tuyên truyền vận động, nói xấu, thậm trí có cả truyền đơn, thơ, vè về người ứng cử do tiêu chuẩn còn chung chung không cụ thể. - Tôi đề xuất Tiêu chuẩn về trình độ học vấn phải từ Trung học phổ thông (Cấp 3 ) trở lên, chính trị sơ cấp, chuyên môn thì tùy địa phương, ( đối với vùng đồng bằng) vì hiện nay trình độ dân trí cao hơn trước, các phương tiện thông tin đại chúng, mạng internet nhiều do đó cần đội ngũ trưởng phó thôn phải có trình độ nhất định để sử sử dụng công nghệ thông tin, ứng dụng khoa học ký thuật mới có thể tổ chức điều hành hoạt động của thôn làng tốt hơn quy định tiêu chuẩn về độ tuổi thì cũng nên quy định nam đến 60 tuổi, nữ 55 tuổi ( hết tuổi lao động là thôi không được ứng cử nữa) người ứng cử phải đảm bảo còn tuổi tham gia trọn một nhiệm kỳ có như vậy mới thu các em học sinh có trình độ, năng lực và sức khỏe có cơ hội được tham gia ngay từ cơ sở tạo nguồn cho xã thị trấn.

Công bố chỉ số cải cách hành chính (Par Index)

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 21.424.061

Khách Online : 394