Dự thảo Nghị định của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn

File đính kèm

Thuyết minh xây dựng Nghị định sửa đổi Download
Dự thảo Nghị định sửa đổi Download
  • banner-right-02
  • banner-right-03
  • banner-right-04
  • banner-right-03

Công bố chỉ số cải cách hành chính (Par Index)

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 24.665.761

Khách Online : 250