Dự thảo Thông tư quy định về nguyên tắc, điều kiện, tiêu chuẩn khen thưởng; hình thức, nội dung, điều kiện, tiêu chuẩn danh hiệu thi đua; thẩm quyền, hồ sơ thủ tục xét khen thưởng và công nhận danh hiệu thi đua

File đính kèm

DuthaoTT Download

3 Ý kiến đóng góp

 • Bùi Thanh Liêm Sở KHCN Bình Phước 19:52 30/05/2017

  Góp ý về xét công nhận sáng kiến và đề tài khoa học

  Qua nghiên cứu nội dung dự thảo, theo quan điểm cá nhân, tôi có một số góp ý như sau, kính đề nghị Bộ Nội vụ xem xét điều chỉnh cho phù hợp: 1. Theo quy định của Luật Ban hành Văn bản QPPL 2015, thì các văn bản này không nhắc lại các quy định của văn bản khác. Trong Dự thảo này, tại Điều 6 nhiều quy định về sáng kiến nêu lại các quy định đã có trong Điều lệ Sáng kiến và Thông tư 18 của Bộ KH CN là không phù hợp. Bên cạnh đó, theo Nghị định 13 (Điều lệ Sáng kiến) của Chính phủ, Bộ Nội vụ không được giao thẩm quyền đưa ra các quy định về sáng kiến. Vì vậy, để thống nhất trong các văn bản quy phạm pháp luật và tránh các quy định chồng chéo, theo quan điểm cá nhân của tôi, trong dự thảo này chỉ cần quy định như sau: - Việc thành lập hội đồng sáng kiến và trình tự, thủ tục xét công nhận sáng kiến thực hiện theo Điều lệ Sáng kiến và hướng dẫn của Bộ KH CN tại Thông tư số 18. - Trường hợp sáng kiến đã được một cơ sở công nhận và cấp giấy chứng nhận sáng kiến mà thủ trưởng cơ sở đó không có thẩm quyền quyết định các danh hiệu thi đua người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền quyết định các danh hiệu thi đua có thể thành lập Hội đồng Sáng kiến để đánh giá, công nhận mức độ phạm vi ảnh hưởng, tính hiệu quả của sáng kiến làm căn cứ xét tặng. Lý do: Theo Điều lệ sáng kiến, việc xét công nhận sáng kiến thuộc thẩm quyền của một trong các cơ sở quy định tại Khoản 1 Điều 5 của Điều lệ Sáng kiến. Trong khi đó, Điều 6 của Dự thảo đưa ra quy định xét công nhận sáng kiến thuộc thẩm quyền của người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền công nhận danh hiệu thi đua các cấp là chưa đúng với tinh thần của Điều lệ Sáng kiến. Mà đúng ra, thủ trưởng các cơ quan này chỉ có thẩm quyền đánh giá, công nhận mức độ phạm vi ảnh hưởng, tính hiệu quả của sáng kiến (đối với sáng kiến đã được một cơ quan, đơn vị khác công nhận - có thể là đơn vị cấp dưới. Ví dụ như: một giáo viên có sáng kiến được áp dụng ở Trường học A, thì theo Điều lệ Sáng kiến, Hiệu trưởng trường A có thẩm quyền xét công nhận sáng kiến. Còn Hội đồng Sáng kiến do Chủ tịch UBND cấp huyện (cấp trên của trường A) chỉ có thẩm quyền xét đánh giá, công nhận mức độ phạm vi ảnh hưởng, tính hiệu quả của sáng kiến. Chứ ông chủ tịch huyện đó không xét công nhận lại sáng kiến nữa. 2. Trong Dự thảo cũng không quy định cụ thể các trường hợp được tính tương đương như sáng kiến, vì vậy để tránh bệnh hình thức, đối phó trong việc xét công nhận sáng kiến và để xét thi đua khen thưởng đúng cho người có thành tích thực sự, tôi xin góp ý như sau: - Cần có quy định các trường hợp sau được tính như sáng kiến để xét thi đua, khen thưởng: + Tác giả có sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp, giống cây trồng đã được cấp văn bằng bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ (theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ). Lý do: những giải pháp đó phải trải qua các bước thẩm định rất gắt gao và đáp ứng đủ các điều kiện như sáng kiến mới được cấp văn bằng bảo hộ. Nhưng theo Điều lệ sáng kiến thì không thể công nhận lại các giải pháp đó là sáng kiến vì nó đã được cấp văn bằng bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ rồi. Văn bằng đó, tôi thiết nghĩ còn có giá trị hơn nhiều so với giấy chứng nhận sáng kiến. + Tác giả đoạt giải nhất trong các hội thi ở cấp nào thì được tính là thành tích tương đương với sáng kiến ở cấp đó. Có thể tham khảo áp dụng quy định tại Điều 10 và Điều 11 của Thông tư số 35/2015/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục. Lý do: Trong dự thảo chỉ quy định đoạt giải hội thi sáng tạo kỹ thuật, sáng chế... thì chưa mang tính bao quát hết các lĩnh vực vì không phải cá nhân nào cũng tham gia các hội thi này. Ví dụ giáo viên tham gia và đoạt giải hội thi giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi phải trải qua các vòng đánh giá rất gắt gao mới được giải thì lại không quy định, thành ra cứ phải có sáng kiến nên xảy ra bệnh hình thức, đối phó khi thực hiện sáng kiến công nhân đoạt giải hội thi tay nghề nhà báo đoạt giải báo chí... Tôi thiết nghĩ khi quy định về xét thi đua, khen thưởng, chúng ta nên bao quát hết các lĩnh vực để đảm bảo người lao động trong các ngành nghề khác nhau được đánh giá đúng năng lực, thành tích đạt được và tránh được bệnh thành tích trong xét thi đua, khen thưởng, thay vì cứ phải có sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học. 3. Trong dự thảo đưa ra quy định về Hội đồng khoa học và quy định về đề tài khoa học là chưa thực sự phù hợp với Luật KH CN 2013. Vì đề tài chỉ là một trong số các nhiệm vụ KH CN. Nếu tác giả của Dự án KH CN, Chương trình KH CN, Đề án KH CN thì có được xét thi đua không? Vì vậy, Dự thảo cần phải sửa lại là việc thành lập Hội đồng KH CN và xét nghiệm thu nhiệm vụ KH CN các cấp thực hiện theo quy định của Luật KH CN và hướng dẫn của Bộ KH CN. Thay cụm từ "đề tài nghiên cứu khoa học" thành "nhiệm vụ KH CN" đề phù hợp với Luật KH CN. 4. Khi xét thi đua, khen thưởng, cấp có thẩm quyền cần xem xét kết quả xét công nhận sáng kiến, kết quả nghiệm thu nhiệm vụ KH CN của cấp có thẩm quyền khác (nếu không cùng một cơ quan, đơn vị) để đánh giá, công nhận phạm vi ảnh hưởng, tính hiệu quả của nó chứ không nên đưa ra quy định về Hội đồng Sáng kiến, Hội đồng Khoa học, xét sáng kiến, xét đề tài trong các văn bản về thi đua khen thưởng. Lý do: làm người ta hiểu lầm có Hội đồng Sáng kiến và Hội đồng Khoa học chỉ để phục vụ cho mục đích thi đua khen thưởng, và thực tế đã chứng minh cách làm đối phó, hình thức của nhiều cấp, nhiều ngành, nhiều tỉnh như báo chí phản ánh. Vì vậy, các quy định về sáng kiến, nghiên cứu khoa học đã được quy định ở các văn bản quy phạm pháp luật khác thì các văn bản về thi đua, khen thưởng không quy định lại nữa mà chỉ sử dụng kết quả đó làm một trong những căn cứ để xét thi đua, khen thưởng. Trân trọng cảm ơn Quý Bộ đã lưu ý đến góp ý của tôi.
 • Hoàng Hà 14:44 16/05/2017

  Nên thắt chặt đối tượng dự thi nâng ngạch công chức lên chuyên viên chính

  Cụ thể: - Đối tượng dự thi nên phải là trưởng, phó phòng. Nếu không giữ chức vụ trưởng, phó phòng thì phải giữ bậc lương hiện hưởng là 3,99 trở lên. Vì mỗi năm mỗi tỉnh có đến 60 người đi thi đạt, được nâng ngạch chuyên viên chính !Cả nước trung bình có 3.600 người trúng tuyển. Chênh lệch hệ số lương đáng kể ! Biên chế công chức thì ngày càng ít, tỷ lệ chuyên viên chính tại các cơ quan nhiều hơn so với chuyên viên mà lại tạo nên bất cập. Chuyên viên chính làm không bằng chuyên viên và cán sự
 • Nam Đà Nẵng 13:32 16/05/2017

  Dự thảo Thông tư khi Nghị định chưa ban hành

  Kính đề nghị Bộ Nội vụ xem xét cơ sở pháp lý của việc ban hành: Hiện nay, Nghị định hướng dẫn chi tiết Luật TĐKT (thay thế cho Nghị định 39, 42 và 65) chưa ban hành, việc Bộ lấy ý kiến dự thảo Thông tư theo tôi là chưa đúng quy định. Đề nghị ban hành Nghị định xong mới lấy ý kiến dự thảo. Ngoài ra, dự thảo thông tư rất sơ sài, chưa bao quát hết được những vấn đề về TĐKT ở cơ sở. Đề nghị bộ phận soạn thảo tiếp tục nghiên cứu, điều chỉnh

Công bố chỉ số cải cách hành chính (Par Index)

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 41.491.017

Khách Online : 177