Dự thảo Tờ trình Chính phủ và dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định việc áp dụng chức danh chuyên gia cao cấp


File đính kèm

Du thao To trinh Chinh phu Download
Du thao Nghi dinh Chinh phu Download

1 Ý kiến đóng góp

  • nguyễn Minh Phương Bộ Nội vụ 22:28 20/03/2017

    Góp ý nghị đinh

    Về số lương chuyên gia cao cấp, chỉ nên quy định, mỗi cơ quan không quá 02 người Về thời gian, nên quy định hàng năm, căn cứ điều kiện sức khỏe, yêu cầu của cơ quan và đóng góp thực sự của chuyên gia để quyết định tiếp tục kéo dài hay không? tương tư như quy đinh kéo dài thời gian làm việc của người có trình độ cao trong các đơn vị sự nghiệp công lập

Công bố chỉ số cải cách hành chính (Par Index)

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 40.916.180

Khách Online : 456