Dự thảo Nghị định Quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương

Xem toàn văn dự thảo Nghị định: Tại đây

15 Ý kiến đóng góp

 • Trần Sửu Vĩnh Phúc 09:11 24/03/2017

  Cần thận trọng khi thay đổi TCBM nghiên cứu kỹ khi sáp nhập các ngành với nhau. Cần giữ nguyên mô hình tổ chức bộ máy về công tác văn thư, lưu trữ như hiện nay(Sở Nội vụ có Chi cục Văn thư - Lưu trữ là đơn vị trực thuộc) để ổn định.
 • NGUYỄN NHƯ HIẾU 14:49 23/03/2017

  GÓP Ý NỘI DUNG TỔ CHỨC PHÒNG Y TẾ HUYỆN

  Đề nghị áp dụng Phương án 1 trong dự thảo về thành lập Phòng Y tế huyện. Vì chức năng quản lý nhà nước về y tế rất nhiều nhiệm vụ. Nếu chuyển chức năng sang VP HĐND và UBND huyện thì chỉ có 1-2 cán bộ phụ trách sẽ rất khó. 2. Chuyển 01 số thủ tục hành chính cấp Sở về phòng Y tế.
 • Đoàn Thiện Ngọc Vũ Phòng Nội vụ huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam 10:08 23/03/2017

  Góp ý khoản 3, Điều 5

  Góp ý khoản 3, Điều 5. Cụ thể sửa đổi lại như sau "Đối với các cơ quan chuyên môn có từ 05 biên chế trở xuống thì bố trí 01 Phó Trưởng phòng cơ quan chuyên môn có trên 05 biên chế thì bố trí không quá 02 Phó Trưởng phòng". Nếu theo quy định tại dự thảo "Phòng có dưới 05 biên chế chỉ được bổ nhiệm 01 Phó Trưởng phòng" những cơ quan có 05 biên chế sẽ có 02 Phó trưởng phòng và 01 Trưởng phòng vậy biên chế lạnh đạo là 03 trong khi chuyên viên có 02 người nên như vậy là lãnh đạo nhiều hơn chuyên viên là không hợp lý đề nghị sửa đổi điểm này.
 • truong Cao lanh - Dong Thap 13:16 15/03/2017

  gop y du thao

  Cần giử nguyên Phòng Y tế. Lý do Phòng Y tế chức năng nhiệm vụ cũng như Sở Y tế thu nhỏ, thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về y tế trên địa bàn huyện, tuy nhiên vấn đề hiện nay, là góc nhìn về vai trò chức năng của Phòng y tế quá thiển cận, cho rằng PYT không thể đảm đương nỗi thực hiện nhiệm vụ được giao, đây là vấn đề chúng ta phải nhìn lại, thực tế nguồn lực phân bổ cho Phòng Y tế không đảm bảo đủ, thì làm sau thực hiện được nhiệm vụ, cứ hình dung số biên chế cho phòng chỉ có 2-5 người, công tác quản lý nhà nước giúp UBND Huyện thực hiện các nhiệm y tế trên địa bàn của Phòng Y tế thì rất nhiều lĩnh vực, như quản lý VSATTP, hành nghề y dược tư nhân, tổ chức triển khai, thực hiện, kiểm tra, giám sát các lĩnh vực y tế dự phòng, các chương trình y tế quốc gia, khám chữa bệnh, BHYT…. Rất cần phải có cơ quan Phòng Y tế giúp UBND Huyện quản lý nhà nước về y tế trên địa bàn.…vấn đề là nguồn nhân lực cần phải quan tâm, điều chỉnh cho phù hợp với công việc, và nhất là cùng làm nhiệm vụ y tế nhưng về thu nhập tiền lương (phụ cấp) của CBCC Phòng y tế thì thấp hơn các đơn vị sự nghiệp…đây là điểm bất hợp lý cần phải điều chỉnh… để khuyến khích những CB chuyên môn ( Bs, Ds..) chấp nhận công tác tại PYT..Như vậy thì mới phát huy được vai trò chức năng nhiệm vụ quản lý nhà nước của PYT …
 • Nguyễn Văn Toàn Điện Biên 10:41 14/03/2017

  Không nên thành lập phòng y tê

  Giữa trung tâm y tế và phòng Y tế cần xác định rõ chức năng, nhiệm vụ hiện nay, hầu hết các tỉnh rất khó bố trí nhân lực làm công tác quản lý nhà nước về y tế, không bác sĩ nào lại về làm chuyên môn hành chính, cho nên đối với công tác y tế chỉ nên thành lập Trung tâm y tế là đơn vị sự nghiệp, không nên thành lập Phòng Y tế
 • chau minh kha 00:52 11/03/2017

  can quan tam hon doi voi cap xa

  Cap xã cug la mot cap hành chính. Tuy nhiên bộ máy giúp việc theo quy định của luật tố chức chih quyền địa phương den này vẫn chưa có du thao nghi dính quy dinh.dieu này sẽ làm han chế hoạt động của HĐND cug như ubnd xa. Đe nghi bộ nội vụ sớm có dự thảo quy định về bộ máy giúp việc cho cặp xã theo luật tố chức chih quyền địa phuong
 • Vân Anh Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc 15:34 10/03/2017

  Tham gia góp ý dự thảo

  Đề nghị chuyển nhiệm vụ QLNN về văn thư, lưu trữ từ Phòng Nội vụ và nhiệm vụ Kiểm soát thủ tục hành chính từ Phòng Tư pháp về Văn phòng HĐND UBND cấp huyện Nên áp dụng phương án 2 trong dự thảo về Phòng Y tế
 • Trần Trường Thịnh UBND huyện Quế Võ, Bắc Ninh 07:36 10/03/2017

  Góp ý dự thảo Nghị định

  Đề nghị áp dụng Phương án 1 trong dự thảo về thành lập Phòng Y tế và tăng cường phân cấp quản lý nhà nước về y tế cho cấp phòng như: thanh tra chuyên ngành...
 • Đỗ Thị Khuyên 15:34 06/03/2017

  Tham gia góp ý vào dự thảo văn bản

  Đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo chuyển nội dung quản lý nhà nước về công tác kiểm soát thủ tục hành chính tại Khoản 2 Điều 7 của dự thảo sang khoản 10 Điều 7 để đảm bảo thống nhất công tác kiểm soát thủ tục hành chính từ Trung ương đến địa phương.
 • Mai Văn Diễm Sở Kế hoạch và Đầu tư Nghệ An 15:54 02/03/2017

  Góp ý dự thảo Nghị định

  Sở Tài chính là cơ quan chuyên môn về lĩnh vực tài chính, tham mưu nhiệm vụ thu ngân sách cho UBND tỉnh. Sở Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan chuyên môn tổng hợp, tham mưu cho UBND tỉnh về kế hoạch, quy hoạch và nhiệm vụ đầu tư để thực hiện kế hoạch, quy hoạch. Nhập hai cơ quan này với nhau thì không hợp lý. Một cơ quan tham mưu nguồn thu ngân sách hợp nhất với một cơ quan tham mưu nguồn chi ngân sách thì không đảm bảo được sự minh bạch cần thiết.

Công bố chỉ số cải cách hành chính (Par Index)

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 40.592.323

Khách Online : 228