Tin nổi bật

rss

Thông tư số 01/2019/TT-BNV quy định quy trình trao đổi, lưu trữ, xử lý tài liệu điện tử trong công tác văn thư, các chức năng cơ bản của Hệ thống quản lý tài liệu điện tử (12/02/2019)

/DATA/2019/02/tải_xuống-09_02_10_282.jpg?width=450&height=300&mode=crop&anchor=middlecenter

(Moha.gov.vn)-Ngày 24/01/2019, Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Thông tư số 01/2019/TT-BNV quy định quy trình trao đổi, lưu trữ, xử lý tài liệu điện tử trong công tác văn thư, các chức năng cơ bản của Hệ thống quản lý tài liệu điện tử trong quá trình xử lý công việc của các cơ quan, tổ chức....

/DATA/2019/02/images-09_31_03_593.jpg?width=450&height=300&mode=crop&anchor=middlecenter

Quy định mới về tiêu chuẩn dữ liệu thông tin đầu vào và yêu cầu bảo quản tài liệu lưu trữ điện tử

(Moha.gov.vn)-Ngày 24/01/2019, Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Thông tư số 02/2019/TT-BNV quy định tiêu chuẩn dữ liệu thông tin đầu vào và yêu cầu bảo quản tài liệu lưu trữ điện tử....
 • banner-05
banner-06

 • banner-right-02
 • banner-right-03
 • banner-right-04
 • banner-right-03

Tin Video

Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019

  Tin Audio

  Bản tin audio ngành Nội vụ số tháng 12 năm 2018

  Chỉ số cải cách hành chính

  Thống kê truy cập

  Lượt truy cập : 28.527.323

  Khách Online : 817