CHÍNH PHỦ VIỆT NAM ĐƯƠNG NHIỆM
(Sau kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XIV)

Thủ tướng Chính phủ
Nguyễn Xuân Phúc

Phó Thủ tướng Chính phủ
Trương Hòa Bình

Phó Thủ tướng Chính phủ
Bộ trưởng Bộ Ngoại giao
Phạm Bình Minh

Phó Thủ tướng Chính phủ
Vương Đình Huệ

Phó Thủ tướng Chính phủ
Vũ Đức Đam

Phó Thủ tướng Chính phủ
Trịnh Đình Dũng

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng
Ngô Xuân Lịch

Bộ trưởng Bộ Công an
Tô Lâm

Bộ trưởng Bộ Nội vụ
Lê Vĩnh Tân

Bộ trưởng Bộ Tài chính
Đinh Tiến Dũng

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ
Mai Tiến Dũng

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Nguyễn Xuân Cường


Bộ trưởng Bộ Y tế
Nguyễn Thị Kim Tiến

Bộ trưởng Bộ Công Thương
Trần Tuấn Anh

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
Phùng Xuân Nhạ

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải
Trương Quang Nghĩa

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường
Trần Hồng Hà

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Nguyễn Ngọc Thiện

Tổng Thanh tra Chính phủ
Phan Văn Sáu

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc
Đỗ Văn Chiến

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông
Trương Minh Tuấn

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ
Chu Ngọc Anh

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Nguyễn Chí Dũng

Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
Đào Ngọc Dung

Bộ trưởng Bộ Tư pháp
Lê Thành Long

Bộ trưởng Bộ Xây dựng
Phạm Hồng Hà

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
Lê Minh Hưng

BAN CÁN SỰ ĐẢNG CHÍNH PHỦ

Chức vụ

Họ và tên

Bí thư, Thủ tướng Chính phủ

Nguyễn Xuân Phúc

Phó Bí thư, Phó Thủ tướng Chính phủ

Trương Hòa Bình

Ủy viên, Phó Thủ tướng Chính phủ

Phạm Bình Minh

Ủy viên, Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Đình Huệ

Ủy viên, Phó Thủ tướng Chính phủ

Vũ Đức Đam

Ủy viên, Phó Thủ tướng Chính phủ

Trịnh Đình Dũng

Ủy viên, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng

Ngô Xuân Lịch

Ủy viên, Bộ trưởng Bộ Công an

Tô Lâm

Ủy viên, Bộ trưởng Bộ Nội vụ

Lê Vĩnh Tân

Ủy viên, Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP

Mai Tiến Dũng


VĂN PHÒNG BAN CÁN SỰ ĐẢNG CHÍNH PHỦ

Chức vụ

Họ và tên

Chánh Văn phòng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP

Mai Tiến Dũng

Phó Chánh Văn phòng

Nguyễn Tiến Dũng

Phó Chánh Văn phòng

Trần Lưu Kiên


Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 37.220.584

Khách Online : 782