Tuyên truyền kỷ niệm 60 năm Ngày mở Đường Hồ Chí Minh trên biển

16:58 09/08/2021 | Lượt xem : 3509

Ngày 05/8, Ban Cán sự đảng Bộ Nội vụ ban hành Công văn số 106-CV/BCSĐ về việc tuyên truyền kỷ niệm 60 năm Ngày mở Đường Hồ Chí Minh trên biển theo Hướng dẫn số 17-HD/BTGTW, ngày 29/7/2021 của Ban Tuyên giáo Trung ương về tuyên truyền kỷ niệm 60 năm Ngày mở Đường Hồ Chí Minh trên biển (23/10/1961 - 23/10/2021).
Tàu không số vận chuyển hàng hóa, vũ khí trên tuyến đường Hồ Chí Minh trên biển. Ảnh: Tư liệu

Theo Hướng dẫn số 17-HD/BTGTW, mục đích nhằm tuyên truyền sâu rộng chiến công và thành tích vẻ vang của Đường Hồ Chí Minh trên biển; tôn vinh và tri ân công lao, đóng góp to lớn của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước cũng như trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Thông qua các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm góp phần giáo dục chính trị tư tưởng, củng cố, bồi đắp niềm tin của Nhân dân đối với sự nghiệp đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế dưới sự lãnh đạo của Đảng; cổ vũ toàn Đảng, toàn dân và toàn quân phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí tự lực, tự cường dân tộc ra sức thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Nội dung tuyên truyền khẳng định chủ trương đúng đắn, sáng tạo của Đảng trong việc quyết định mở tuyến đường chiến lược quan trọng trên biển, góp phần làm nên thắng lợi vĩ đại trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc; tuyên truyền những chiến công và thành tích vẻ vang của Đường Hồ Chí Minh trên biển; khẳng định Đường Hồ Chí Minh trên biển là biểu tượng vinh quang, tự hào của cả dân tộc, hiện thân của ý chí và khát vọng hòa bình, thống nhất Tổ quốc.

Tôn vinh, tri ân công lao, đóng góp to lớn của cán bộ, chiến sĩ "Đoàn tàu không số" (Đoàn 759, tiền thân của Lữ đoàn 125 - Bộ Tư lệnh Vùng 2 - Quân chủng Hải quân) và Nhân dân cả nước trong cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ xâm lược. Tập trung tuyên truyền, nêu bật sự mưu trí, sáng tạo, quyết đoán, ý chí quật cường, dũng cảm, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao của lực lượng vận tải quân sự đường biển; những bài học kinh nghiệm quý về hoạt động của Đường Hồ Chí Minh trên biển; quá trình xây dựng lực lượng Hải quân nhân dân Việt Nam “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”, thật sự là lực lượng nòng cốt trong thế trận chiến tranh nhân dân bảo vệ biển, đảo Tổ quốc.

Tuyên truyền Công ước của Liên Hợp quốc về Luật Biển năm 1982 và chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về biển, đảo; mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phấn đấu đưa nước ta trở thành quốc gia mạnh về biển, giàu từ biển. Chú trọng làm rõ vai trò, trách nhiệm của các cấp, các ngành, đoàn thể và mỗi người dân trong bảo vệ, giữ gìn, khai thác các nguồn lợi từ biển, đặc biệt là vai trò nòng cốt của Hải quân nhân dân Việt Nam trong nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa của Tổ quốc, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045…

Căn cứ Hướng dẫn số 17-HD/BTGTW và thực hiện Quy chế phối hợp công tác, Ban Cán sự đảng Bộ Nội vụ đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Nội vụ lãnh đạo, chỉ đạo phổ biến, quán triệt và tổ chức thực hiện Hướng dẫn số 17-HD/BTGTW trong Đảng bộ; đồng thời, lãnh đạo chỉ đạo các tổ chức đoàn thể trong Bộ, nhất là Hội Cựu chiến binh tổ chức các hoạt động phong phú, thiết thực kỷ niệm 60 năm Ngày mở Đường Hồ Chí Minh trên biển. 

Ban Cán sự đảng Bộ yêu cầu người đứng đầu các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ phối hợp với cấp ủy Đảng cùng cấp trong công tác phổ biến, quán triệt và tổ chức thực hiện Hướng dẫn số 17-HD/BTGTW. Động viên, khuyến khích đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị nghiên cứu Đề cương tuyên truyền, chú ý đón xem Lễ kỷ niệm, Chương trình truyền hình trực tiếp gặp mặt nhân chứng lịch sử, Phim tài liệu về Đường Hồ Chí Minh trên biển và các hoạt động tuyên truyền khác phát sóng trên Đài Truyền hình Việt Nam và trên các phương tiện thông tin đại chúng. 

Yêu cầu các cơ quan thông tin, truyền thông của Bộ và các đơn vị trực thuộc Bộ bám sát sự chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, triển khai tăng cường các tuyến tin, bài để tuyên truyền, giáo dục sâu sắc về sự kiện. Việc tuyên truyền phải dựa vào nguồn thông tin, tư liệu chính thống do các cơ quan có thẩm quyền của Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng cung cấp, phát hành; không khai thác những tư liệu, nội dung nhạy cảm về chính trị, ảnh hưởng đến quan hệ ngoại giao, những vấn đề có ý kiến khác nhau, dễ bị các thế lực thù địch khai thác, xuyên tạc. 

Ban Cán sự đảng Bộ giao Văn phòng Bộ và các đơn vị trực thuộc Bộ tuyên truyền một số khẩu hiệu theo Hướng dẫn số 17-HD/BTGTW trong tháng 10/2021 tại trụ sở cơ quan, đơn vị./.

Thanh Tuấn