Thanh tra Bộ Nội vụ công bố Quyết định thanh tra tại tỉnh Quảng Ngãi

15:32 28/02/2022 | Lượt xem : 4138

Sáng ngày 28/02, tại UBND tỉnh Quảng Ngãi, Thanh tra Bộ Nội vụ tiến hành công bố Quyết định thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý biên chế công chức; tuyển dụng công chức; xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức từ cấp huyện trở lên; nâng ngạch công chức; bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý; việc xử lý sai phạm trong công tác tuyển dụng, bổ nhiệm công chức theo Kết luận số 48-KL/TW ngày 26/4/2019, Kết luận số 71-KL/TW ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư và Hướng dẫn số 2965/HD-BNV ngày 15/6/2020 của Bộ Nội vụ tại UBND tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn từ ngày 01/01/2019 đến ngày 31/12/2021.
Ông Nguyễn Mạnh Khương, Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ và ông Võ Phiên, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Quảng Ngãi chủ trì buổi công bố.
Tham dự buổi công bố có các thành viên Đoàn Thanh tra của Thanh tra Bộ Nội vụ; đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Sở Nội vụ, Văn phòng UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố thuộc UBND tỉnh Quảng Ngãi.

Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ Nguyễn Mạnh Khương phát biểu tại buổi công bố Quyết định thanh tra

Phát biểu tại buổi công bố Quyết định, ông Nguyễn Mạnh Khương, Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ đã nêu rõ sự cần thiết trong hoạt động của Thanh tra Bộ Nội vụ và nội dung thanh tra theo kế hoạch đã được Bộ trưởng Bộ Nội vụ phê duyệt. Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ yêu cầu Đoàn thanh tra thực hiện theo đúng kế hoạch đã được phê duyệt, thực hiện nghiêm túc các quy định, quy chế của Đoàn thanh tra. 


Phó Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ Trần Ngọc Huy phát biểu tại buổi công bố Quyết định thanh tra

Thay mặt Đoàn Thanh tra, ông Trần Ngọc Huy, Phó Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ, Trưởng đoàn thanh tra công bố toàn văn Quyết định thanh tra số 37/QĐ-TTBNV ngày 10/02/2022 của Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý biên chế công chức; tuyển dụng công chức; xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức từ cấp huyện trở lên; nâng ngạch công chức; bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý; việc xử lý sai phạm trong công tác tuyển dụng, bổ nhiệm công chức theo Kết luận số 48-KL/TW ngày 26/4/2019, Kết luận số 71-KL/TW ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư và Hướng dẫn số 2965/HD-BNV ngày 15/6/2020 của Bộ Nội vụ tại UBND tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn từ ngày 01/01/2019 đến ngày 31/12/2021.

Ông Trần Ngọc Huy cũng nêu mục đích, yêu cầu, nội dung kế hoạch thanh tra; nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng đoàn thanh tra, thành viên Đoàn thanh tra, quyền và nghĩa vụ của đối tượng thanh tra; đồng thời, đề nghị UBND tỉnh Quảng Ngãi và các cơ quan, tổ chức chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu để làm việc với Đoàn thanh tra.

Cũng tại buổi công bố Quyết định thanh tra, ông Nguyễn Đức Việt, Phó Trưởng đoàn thanh tra thông qua lịch làm việc của Đoàn thanh tra với UBND tỉnh và các cơ quan, đơn vị được thanh tra.

Thừa uỷ quyền của ông Võ Phiên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, ông Hà Văn Tính, Phó Giám đốc Sở Nội vụ báo cáo sơ bộ kết quả thực hiện các quy định của pháp luật ngành Nội vụ của tỉnh Quảng Ngãi.


Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Võ Phiên phát biểu tại buổi công bố Quyết định thanh tra

Phát biểu tại buổi công bố Quyết định, thay mặt UBND tỉnh Quảng Ngãi, ông Võ Phiên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tiếp thu các ý kiến của Trưởng đoàn thanh tra; đồng thời, giao Sở Nội vụ liên hệ với các cơ quan, tổ chức để thống nhất về thời gian và chương trình làm việc với Đoàn thanh tra. Ông Võ Phiên cũng yêu cầu các cơ quan, tổ chức chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu để phối hợp chặt chẽ với Đoàn thanh tra trong quá trình thanh tra. 

Quang cảnh buổi công bố Quyết định thanh tra

Thanh Tuấn – Quốc Tráng