Thanh tra Bộ Nội vụ công bố Quyết định thanh tra tại tỉnh Sơn La

14:22 13/10/2020 | Lượt xem : 7448

Sáng ngày 13/10, tại UBND tỉnh Sơn La, Thanh tra Bộ Nội vụ tiến hành công bố Quyết định thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý biên chế công chức; tuyển dụng công chức; xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức từ cấp huyện trở lên; bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý; số lượng cấp phó và việc ký hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ trong các cơ quan hành chính nhà nước của UBND tỉnh Sơn La.
Ông Trần Ngọc Huy, Phó Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ, Trưởng đoàn thanh tra và ông Hoàng Quốc Khánh, Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La chủ trì buổi công bố.
Tham dự buổi công bố có các thành viên Đoàn Thanh tra của Thanh tra Bộ Nội vụ; đại diện lãnh đạo và công chức bộ phận tổ chức cán bộ của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố thuộc UBND tỉnh Sơn La.


Phó Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ Trần Ngọc Huy công bố Quyết định thanh tra

Tại buổi công bố Quyết định, ông Trần Ngọc Huy công bố toàn văn Quyết định thanh tra số 490/QĐ-TTBNV ngày 02/10/2020 của Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý biên chế công chức; tuyển dụng công chức; xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức từ cấp huyện trở lên; bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý; số lượng cấp phó và việc ký hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ trong các cơ quan hành chính nhà nước của UBND tỉnh Sơn La. 

Đồng thời, phổ biến về nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng đoàn thanh tra, thành viên Đoàn thanh tra, quyền và nghĩa vụ của đối tượng thanh tra; thông qua nội dung, phương pháp làm việc của Đoàn thanh tra đối với những nội dung thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh và nội dung liên quan thuộc thẩm quyền của thủ trưởng các cơ quan, tổ chức.

Ông Trần Ngọc Huy đề nghị UBND tỉnh và các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh Sơn La chuẩn bị hồ sơ, tài liệu đầy đủ, tạo điều kiện để Đoàn Thanh tra thực hiện nhiệm vụ được giao. 

Quang cảnh buổi công bố Quyết định thanh tra

Được sự ủy quyền của Trưởng Đoàn thanh tra, ông Hoàng Quốc Tráng, Phó Trưởng Đoàn thanh tra thông qua Kế hoạch tiến hành thanh tra, lịch làm việc của Đoàn thanh tra với UBND tỉnh và các cơ quan, tổ chức được thanh tra.
Giai đoạn tiến hành thanh tra từ từ ngày 01/01/2018 đến hết ngày 13/8/2020, khi cần thiết có thể xem xét trước hoặc sau thời gian trên; thời gian làm việc trực tiếp tại UBND tỉnh Sơn La từ ngày công bố đến hết ngày 29/10/2020. 

Tại buổi công bố Quyết định, ông Nguyễn Minh Hòa, Giám đốc Sở Nội vụ báo cáo tóm tắt việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý biên chế công chức; tuyển dụng công chức; xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức từ cấp huyện trở lên; bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý; số lượng cấp phó và việc ký hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ trong các cơ quan hành chính nhà nước giai đoạn từ 01/01/2018 đến 13/8/2020.

Đại diện lãnh đạo UBND tỉnh và các sở, ngành tỉnh Sơn La

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Hoàng Quốc Khánh, Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La tiếp thu các ý kiến của Trưởng đoàn thanh tra; thống nhất về thời gian, chương trình, nội dung làm việc của Đoàn Thanh tra Bộ Nội vụ. 

Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, tổ chức có trách nhiệm bố trí thời gian, chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu để làm việc với Đoàn thanh tra theo lịch; giao Sở Nội vụ làm đầu mối, đôn đốc các cơ quan, tổ chức chuẩn bị hồ sơ, tài liệu để Đoàn hoàn nhiệm vụ theo Kế hoạch./.

Thanh Tuấn – Thanh Bình