Thanh tra Bộ Nội vụ công bố quyết định thanh tra tại Kho bạc Nhà nướcTải file đính kèm

11:26 23/09/2020 | Lượt xem : 8273

Thực hiện Kế hoạch thanh tra năm 2020 của Bộ Nội vụ, sáng ngày 21/9/2020, tại trụ sở Kho bạc Nhà nước, Thanh tra Bộ Nội vụ công bố quyết định thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý biên chế công chức; tuyển dụng công chức; xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức từ cấp huyện trở lên; bổ nhiệm công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý; số lượng cấp phó và việc ký hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ của Kho bạc Nhà nước.

Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ Nguyễn Mạnh Khương và Phó Tổng Giám đốc phụ trách Kho bạc Nhà nước Nguyễn Quang Vinh chủ trì buổi công bố. 

Tham dự buổi công bố gồm có thành viên Đoàn Thanh tra; đại diện lãnh đạo Văn phòng, Vụ Tổ chức cán bộ - Kho bạc Nhà nước; đại diện lãnh đạo và bộ phận tham mưu về công tác tổ chức cán bộ của Kho bạc Nhà nước 33 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tại các điểm cầu trực tuyến.

Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ Nguyễn Mạnh Khương phát biểu tại buổi công bố

Phát biểu tại buổi công bố, Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ Nguyễn Mạnh Khương cho biết, những năm qua, Thanh tra Bộ Nội vụ đã tập trung, đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, qua đó đã giúp các Bộ, ngành, địa phương thực hiện tốt hơn về công tác tổ chức cán bộ; kịp thời phát hiện và kiến nghị cấp thẩm quyền xử lý những vi phạm; đồng thời, ghi nhận những vấn đề thực tiễn để kiến nghị Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Nội vụ sửa đổi, hoàn thiện các quy định có liên quan. Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ yêu cầu Đoàn thanh tra thực hiện theo đúng kế hoạch đã được phê duyệt, thực hiện nghiêm túc các quy định, quy chế của Đoàn thanh tra.


Phó Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ Chu Thị Hồng Tâm,
Trưởng đoàn Thanh tra công bố Quyết định thanh tra 

Thay mặt Đoàn Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ Chu Thị Hồng Tâm, Trưởng đoàn Thanh tra đã công bố toàn văn Quyết định thanh tra số 442/QĐ-TTBNV ngày 09/9/2020 của Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ; phổ biến quyền, nghĩa vụ của đối tượng thanh tra; thống nhất lịch làm việc và nêu mục đích, yêu cầu, nội dung, phương pháp tiến hành thanh tra; các nội dung liên quan đến hoạt động của Đoàn thanh tra; đề nghị Kho bạc Nhà nước và các cơ quan, tổ chức có liên quan phối hợp, tạo điều kiện, chuẩn bị đầy đủ báo cáo, hồ sơ, tài liệu để Đoàn Thanh tra hoàn thành nhiệm vụ.

Đoàn thanh tra gồm 06 thành viên do Phó Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ Chu Thị Hồng Tâm làm Trưởng đoàn; Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ là người giám sát hoạt động của Đoàn thanh tra. Dự kiến, Đoàn thanh tra sẽ tiến hành thanh tra tại 33 cơ quan, tổ chức trực thuộc Kho bạc Nhà nước, địa điểm làm việc được bố trí theo khu vực cụ thể.

Tại buổi công bố, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Kho bạc Nhà nước Viên Văn Dũng đã trình bày báo cáo về kết quả thực hiện các nội dung được thanh tra.

Phó Tổng Giám đốc phụ trách Kho bạc Nhà nước Nguyễn Quang Vinh phát biểu tại buổi công bố

Phát biểu tại buổi công bố, thay mặt lãnh đạo Kho bạc Nhà nước, Phó Tổng Giám đốc phụ trách Kho bạc Nhà nước Nguyễn Quang Vinh cho rằng, việc Thanh tra Bộ Nội vụ tiến hành cuộc thanh tra vừa là cơ hội, vừa là thách thức đối với Kho bạc Nhà nước. Phó Tổng Giám đốc đã báo cáo một số khó khăn của Kho bạc Nhà nước để Thanh tra Bộ Nội vụ biết và chia sẻ trong quá trình thanh tra. Để phục vụ tốt cho cuộc thanh tra, Phó Tổng Giám đốc yêu cầu các cơ quan, tổ chức chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu để làm việc với Đoàn thanh tra; trong quá trình thanh tra, nếu có khó khăn, vướng mắc và có vấn đề mới phát sinh, yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, tổ chức kịp thời báo cáo về Kho bạc Nhà nước để chỉ đạo, giải quyết. Giao Vụ Tổ chức cán bộ là đầu mối phối hợp với Đoàn thanh tra để đảm bảo hoạt động của Đoàn thanh tra thực hiện theo đúng kế hoạch đề ra.

Toàn cảnh buổi công bố

 

Anh Cao - Xuân Trường