Tập huấn công tác bảo vệ bí mật nhà nước, an toàn, an ninh thông tin mạng

18:19 17/06/2022 | Lượt xem : 2228

Trong ba ngày 16-18/6, tại tỉnh Quảng Ninh, Bộ Nội vụ tổ chức Lớp tập huấn công tác bảo vệ bí mật nhà nước, an toàn, an ninh thông tin mạng cho công chức, viên chức của Bộ Nội vụ năm 2022.
Đây là lớp đầu tiên trong 03 lớp bồi dưỡng về công nghệ thông tin cho công chức, viên chức Bộ Nội vụ năm 2022, bên cạnh các Lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin trong thực thi công vụ, giải quyết thủ tục hành chính và Lớp bồi dưỡng chuyển đổi số cho công chức, viên chức Bộ Nội vụ.

Tham dự Lớp tập huấn có Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Nguyễn Hữu Tuấn; Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính Nguyễn Thị Bích Thủy; Hiệu trưởng Trường Đại học Nội vụ Hà Nội Nguyễn Bá Chiến; đại diện lãnh đạo, công chức, viên chức các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Nội vụ. 

Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Nguyễn Hữu Tuấn phát biểu khai mạc Lớp tập huấn

Phát biểu khai mạc Lớp tập huấn, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Nguyễn Hữu Tuấn nhấn mạnh, bảo vệ bí mật nhà nước là một trong những nội dung quan trọng trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia. Thời gian qua, công tác bảo vệ bí mật của các cơ quan Đảng, Nhà nước trong luôn được quan tâm chỉ đạo; thể chế chính sách, pháp luật từng bước được hoàn thiện cho phù hợp với bối cảnh tình hình trong nước và thế giới; nhiều giải pháp quan trọng được đề ra để công tác bảo vệ bí mật nhà nước đi vào nền nếp, hiệu quả. Đặc biệt năm 2018, Quốc hội khóa 14 đã thông qua Luật An ninh mạng và Luật Bảo vệ bí mật nhà nước thay thế Pháp lệnh Bảo vệ bí mật Nhà nước. 

Trên cơ sở đó, Bộ Nội vụ đã tham mưu trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 960/QĐ-TTg ngày 07/7/2020 về danh mục bí mật nhà nước lĩnh vực Nội vụ. Đây là văn bản quan trọng trong công tác quản lý nhà nước về bảo vệ bí mật ngành Nội vụ, tạo hành lang pháp lý và là cơ sở để công tác bảo vệ bí mật nhà nước nói chung và bí mật nhà nước ngành Nội vụ nói riêng từng bước đi vào nền nếp, nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức và đạt được những kết quả quan trọng.

Ông Nguyễn Hữu Tuấn cũng cho biết, ngoài những kết quả tích cực đạt được, vẫn còn một số đơn vị chưa thực sự coi trọng công tác bảo vệ bí mật nhà nước, an ninh mạng; một bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động chưa nhận thức đầy đủ về công tác bảo vệ bí mật nhà nước, an ninh mạng, dẫn đến việc xem nhẹ hoặc thực hiện các quy trình, quy định về bảo vệ bí mật nhà nước, an ninh mạng còn sơ hở, thiếu sót, nhất là khi trao đổi, cung cấp thông tin có nội dung thuộc bí mật nhà nước. Đặc biệt trong điều kiện làm việc trong môi trường số, một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức chưa nắm vững, xác định được nội dung thông tin thuộc danh mục bí mật nhà nước của đơn vị nên nguy cơ làm lộ, lọt bí mật nhà nước gia tăng. Một số cán bộ, công chức các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Nội vụ còn lúng túng, có việc còn hiểu chưa đúng quy định của pháp luật. 

Các học viên tham dự Lớp tập huấn

Để nhận thức đúng vai trò, tầm quan trọng, thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các quy định của Nhà nước về các công tác này, Bộ Nội vụ tổ chức Lớp tập huấn nhằm nâng cao nhận thức, kiến thức cho lãnh đạo, công chức, viên chức các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Nội vụ về các văn bản, chính sách pháp luật của Nhà nước và và một số kinh nghiệm thực tiễn khi triển khai công tác bảo vệ bí mật nhà nước và an ninh mạng. 

Do tính chất quan trọng của công tác này, ông Nguyễn Hữu Tuấn đề nghị các học viên tham dự dự Lớp tập huấn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung lắng nghe, tiếp thu đầy đủ các nội dung tập huấn theo các chuyên đề; tiếp thu các nội dung kiến thức do các báo cáo viên truyền đạt, nhất là những vấn đề mới, những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện. 

Kết quả và sự thành công của Lớp tập huấn này sẽ góp phần không nhỏ trong việc phát triển năng lực công chức, viên chức, giúp Bộ Nội vụ xây dựng Chính phủ điện tử, hướng tới Chính phủ số và nền Kinh tế số. 

Thiếu tướng Phạm Văn Vinh trình bày Chuyên đề 1

Tại Lớp tập huấn, các báo cáo viên sẽ truyền đạt những nội dung theo 02 chuyên đề:

Chuyên đề 1: Công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong tình hình hiện nay do Thiếu tướng Phạm Văn Vinh, Phó Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ - Bộ Công an trình bày.

Trung tá Nguyễn Đức Dũng trình bày Chuyên đề 2

Chuyên đề 2: Công tác bảo vệ an ninh mạng trong các cơ quan nhà nước do Trung tá Nguyễn Đức Dũng, Phó Trưởng Phòng Bảo vệ an ninh hệ thống mạng thông tin quốc gia, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Bộ Công an trình bày.

Ngoài hai Chuyên đề, Lớp tập huấn cũng dành thời gian để các học viên và báo cáo viên trao đổi, giải đáp những khó khăn, vướng mắc khi thực hiện các quy định, hướng dẫn về công tác bảo vệ bí mật Nhà nước, an toàn, an ninh mạng tại Bộ Nội vụ.

Thanh Tuấn – Vũ Loan