Tài liệu Hội nghị tổng kết công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022 của ngành Nội vụ

19:33 05/01/2022 | Lượt xem : 3149

Được sự đồng ý của Thủ tướng Chính phủ, thực hiện chương trình công tác, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc Tổng kết công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022 của ngành Nội vụ.
Cổng Thông tin điện tử Bộ Nội vụ trân trọng đăng tải toàn bộ nội dung tài liệu Hội nghị.
Tài liệu Hội nghị gồm:

- Chương trình Hội nghị;

- Dự thảo Báo cáo tổng kết công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022 của ngành Nội vụ;

- Tham luận của các Bộ, ngành, địa phương.

Xem toàn văn nội dung tài liệu trong File đính kèm dưới đây:

File đính kèm.

Tài liệu Hội nghị Tải về