Sinh hoạt chuyên đề: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh qua tìm hiểu tài liệu lưu trữ

21:25 26/05/2022 | Lượt xem : 3628

Ngày 26/5, Chi bộ Trung tâm Thông tin – Bộ Nội vụ phối hợp với Chi bộ Trung tâm Lưu trữ Quốc gia III – Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh qua tìm hiểu tài liệu lưu trữ”.
Tham dự buổi sinh hoạt có đồng chí Đặng Thanh Tùng, Bí thư Đảng bộ, Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước; đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Trung tâm Thông tin; đồng chí Trần Việt Hoa, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Trung tâm Lưu trữ Quốc gia III; các đồng chí cấp ủy và đảng viên hai Chi bộ.

Đồng chí Nguyễn Thanh Bình phát biểu tại buổi sinh hoạt

Phát biểu tại buổi sinh hoạt, đồng chí Nguyễn Thanh Bình cho biết, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Đảng ủy Bộ về việc tăng cường sinh hoạt chuyên đề về giáo dục chính trị, tư tưởng ngoài việc sinh hoạt chuyên đề về nhiệm vụ chuyên môn, đặc biệt là sinh hoạt chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Chi bộ Trung tâm Thông tin và Chi bộ Trung tâm Lưu trữ Quốc gia III đã thống nhất tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề chung nhằm tăng cường sự giao lưu, chia sẻ, học tập kinh nghiệm lẫn nhau; đồng thời, cùng tìm hiểu, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thông qua các tài liệu lưu trữ.

Bên cạnh đó, Chi bộ Trung tâm Thông tin cũng mong muốn tìm hiểu nguồn tài liệu về tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh với công tác thông tin, liên lạc, truyền thông, báo chí nhằm gắn với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, đặc biệt là việc tìm hiểu, gợi mở hướng đi của việc chuyển đổi số tại Bộ, ngành Nội vụ.

Thông qua buổi sinh hoạt chuyên đề, đồng chí Nguyễn Thanh Bình mong muốn các đảng viên của hai Chi bộ hiểu sâu hơn những tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người để mỗi đảng viên thấy được ý nghĩa, trách nhiệm, thu lượm được nhiều kiến thức nhằm tu dưỡng, rèn luyện và phát huy sức mạnh tập thể trong công tác.

Đồng chí Đặng Thanh Tùng phát biểu chào mừng

Phát biểu chào mừng, đồng chí Đặng Thanh Tùng vui mừng khẳng định, đây chính là cơ hội để hai Chi bộ giao lưu, chia sẻ, học hỏi lẫn nhau nhằm tăng cường sự hiểu biết và hợp tác trong các hoạt động của hai bên, nhất là công tác ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong giai đoạn hiện nay.

Đồng chí Đặng Thanh Tùng trân trọng sự hỗ trợ, hợp tác của Trung tâm Thông tin trong thời gian qua về công tác thông tin, tuyên truyền, ứng dụng công nghệ thông tin đối với Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước nói chung và với Trung tâm Lưu trữ Quốc gia III nói riêng.

Đồng chí Đặng Thanh Tùng cho biết, tài liệu lưu trữ có vai trò rất quan trọng trong đời sống xã hội. Không một quốc gia, dân tộc, cơ quan hay tổ chức, cá nhân nào lại không có nhu cầu về ý thức lưu giữ lại những dấu tích về nguồn gốc, về lịch sử, về những gì đã qua, vì quá khứ chính là hiện tại vừa qua đi, hiện tại và tương lai đều được xây dựng nên từ quá khứ. Lưu trữ giúp Nhà nước, các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp lựa chọn và lưu giữ những văn bản và giấy tờ, hình ảnh, bộ phim, bản vẽ, hồ sơ… một cách khoa học và trật tự nhằm phục vụ kịp thời cho các nhu cầu khác nhau của đời sống xã hội. Nghề lưu trữ góp phần gìn giữ kho tàng tri thức của nhân loại qua các thời kỳ.

Trong giai đoạn hiện nay, tài liệu lưu trữ được quan tâm, khai thác và sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau thì việc ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số để chủ động cung cấp, phát huy giá trị tài liệu lưu trữ phục vụ nhu cầu của người dùng là rất cần thiết. 

Buổi sinh hoạt chuyên đề của hai Chi bộ là cách tiếp cận quan trọng trong việc giới thiệu, tìm hiểu, chia sẻ, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là việc làm rất có ý nghĩa nhân dịp kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2022).

Đồng chí Trần Việt Hoa giới thiệu về tài liệu lưu trữ tại Trung tâm

Giới thiệu về tài liệu lưu trữ tại Trung tâm Lưu trữ Quốc gia III (Trung tâm), đồng chí Trần Việt Hoa cho biết, Trung tâm được thành lập ngày 10/6/1995, có chức năng thu thập, bổ sung, bảo quản an toàn và tổ chức sử dụng có hiệu quả tài liệu lưu trữ có ý nghĩa toàn quốc từ sau Cách mạng tháng Tám năm 1945 đến nay.

Toàn bộ tài liệu lưu trữ đang bảo quản tại Trung tâm Lưu trữ Quốc gia III được hình thành trong quá trình hoạt động của cơ quan thuộc bộ máy Nhà nước Trung ương, các Bộ, ngành, các đoàn thể xã hội và các liên khu được thành lập từ những ngày đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa cho tới nay. Những tài liệu này là những chứng cứ lịch sử phản ánh chân thực, khách quan và toàn diện cả một quá trình thành lập, xây dựng và bảo vệ đất nước Việt Nam độc lập suốt mấy chục năm qua.

Quang cảnh buổi sinh hoạt

Tài liệu lưu trữ tại Trung tâm gồm 04 loại chủ yếu: Tài liệu Hành chính; Tài liệu Khoa học kỹ thuật; Tài liệu phim ảnh ghi âm; Tài liệu xuất xứ cá nhân.

Với số lượng hơn 5000 mét giá của 246 phông, trong đó, khối tài liệu hành chính chiếm một vị trí lớn nhất trong kho lưu trữ của Trung tâm Lưu trữ Quốc gia III. Đây là những tài liệu gốc, chính bản, trong đó có nhiều bản viết tay hay có bút tích của Chủ tịch Hồ Chí Minh và nhiều lãnh đạo Đảng, Nhà nước khác…

Đồng chí Trần Việt Hoa tặng Chi bộ Trung tâm Thông tin bức tranh các chữ ký của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Một số hình ảnh thăm quan, tìm hiểu tài liệu lưu trữ: 

Thanh Tuấn