Nghiệm thu kết quả Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 tỉnh Hòa Bình

15:53 01/09/2021 | Lượt xem : 1886

Sáng ngày 01/9, Ban Chỉ đạo Điều tra cơ sở hành chính Trung ương (Ban Chỉ đạo Trung ương) tổ chức nghiệm thu trực tuyến kết quả Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 tỉnh Hòa Bình.
Dự buổi nghiệm thu có Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính (Bộ Nội vụ) Nguyễn Thị Bích Thủy, Ủy viên thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương; Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Hòa Bình Bùi Duy Phương; Tổ Thường trực giúp việc Ban Chỉ đạo Trung ương và Tổ Công tác điều tra cơ sở hành chính năm 2021 của Sở Nội vụ tỉnh Hòa Bình.

Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính Nguyễn Thị Bích Thủy phát biểu tại buổi nghiệm thu

Phát biểu tại buổi nghiệm thu, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính Nguyễn Thị Bích Thủy cho biết, cuộc điều tra cơ sở hành chính năm 2021 là cuộc điều tra quan trọng, phạm vi rộng, liên quan đến nhiều đối tượng, đơn vị điều tra, nội dung phức tạp, đòi hỏi Ban Chỉ đạo điều tra các cấp quán triệt, thực hiện đúng phương án, các quy trình áp dụng cho điều tra, chỉ đạo thực hiện từng nội dung công việc theo đúng tiến độ, đảm bảo thực hiện thành công cuộc Điều tra cơ sở hành chính năm 2021. Kết quả điều tra sẽ được phục vụ cho việc hoạch định chính sách chung của cả nước.

Cuộc điều tra cơ sở hành chính năm 2021 là nhiệm vụ mới đối với ngành Nội vụ, mang tính chuyên môn thống kê sâu nên có nhiều khó khăn, vướng mắc, lại diễn ra trong điều kiện vừa thực hiện các nhiệm vụ chính trị vừa thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Mặc dù vậy, thời gian qua, tỉnh Hòa Bình đã triển khai quyết liệt và hiệu quả cuộc Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh. Tỉnh Hòa Bình cũng là một trong những địa phương hoàn thành thu thập thông tin sớm và công tác nghiệm thu đúng thời gian quy định. 

Buổi nghiệm thu nhằm đánh giá tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện; công tác tổ chức điều tra; tiến độ thời gian; công tác kiểm tra, giám sát; thực hiện kiểm tra chọn mẫu phiếu đảm bảo tính trung thực, chính xác của thống kê số liệu điều tra quốc gia. Sau buổi nghiệm thu, đề nghị tỉnh Hòa Bình tiếp tục phối hợp với Bộ Nội vụ để hoàn thành các nhiệm vụ điều tra theo kế hoạch.


Ông Nguyễn Đức Thọ báo cáo kết quả Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 tỉnh Hòa Bình

Báo cáo kết quả Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình, ông Nguyễn Đức Thọ, Tổ trưởng Tổ Công tác điều tra cơ sở hành chính năm 2021 của Sở Nội vụ tỉnh Hòa Bình cho biết, sau khi được Ban Chỉ đạo trung ương về Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 cung cấp tài khoản nền, Sở Nội vụ tỉnh đã hướng dẫn và cấp tài khoản cho các cơ quan, đơn vị thực hiện điều tra trên địa bàn tỉnh Hòa Bình, tiến hành thu thập thông tin và kê khai theo Phiếu điều tra cơ sở hành chính. Các giám sát viên, quản trị viên thường xuyên đôn đốc, hỗ trợ các cơ quan, đơn vị điền các thông tin trên phiếu điều tra theo đúng quy định. 

Quá trình tổ chức triển khai thực hiện điều tra cơ sở hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh luôn nhận được chỉ đạo, hướng dẫn sát sao, kịp thời của Ban Chỉ đạo Trung ương; việc thu thập thông tin điều tra cơ sở hành chính được các cơ quan, đơn vị phối hợp thực hiện cơ bản đảm bảo đúng tiến độ, thời gian, quy định.

Kết quả thu nhập thông tin đến ngày 18/8/2021 có 456/456 cơ quan, đơn vị hoàn thành việc khai phiếu, duyệt phiếu và Sở Nội vụ đã nghiệm thu đạt tỷ lệ 100%. 

Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính Nguyễn Mạnh Quân phát biểu tại buổi nghiệm thu

Đánh giá kết quả nghiệm thu phiếu điều tra cơ sở hành chính tỉnh Hòa Bình, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính (Bộ Nội vụ) Nguyễn Mạnh Quân, thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương cho biết, tỉnh Hòa Bình là một trong những tỉnh sớm hoàn thành nhiệm vụ điều tra cơ sở hành chính năm 2021. 

Tổ Thường trực giúp việc Ban Chỉ đạo Trung ương đã tiến hành nghiệm thu dựa trên kết quả kiểm tra chọn mẫu phiếu có hồ sơ kiểm chứng và bổ sung mẫu phiếu không có hồ sơ kiểm chứng. Kết quả kiểm tra đạt yêu cầu, tuy nhiên, một số phiếu có lỗi nhỏ cần chỉnh sửa, bổ sung. Ông Nguyễn Mạnh Quân đề nghị Công tác điều tra cơ sở hành chính năm 2021 của Sở Nội vụ tỉnh Hòa Bình tiếp tục rà soát, chỉnh sửa lại các phiếu chưa đạt yêu cầu, hoàn thiện và gửi Ban Chỉ đạo Trung ương.

Ông Nguyễn Mạnh Quân cho rằng, tỉnh Hòa Bình là đơn vị triển khai quyết liệt, phối hợp chặt chẽ, tích cực với Tổ Thường trực giúp việc Ban Chỉ đạo Trung ương; chất lượng phiếu điều tra được đảm bảo và đã đạt yêu cầu đề ra. Qua đó, đánh giá kết quả phiếu điều tra của tỉnh Hòa Bình đạt yêu cầu 98,65%. 

Quang cảnh buổi nghiệm thu tại điểm cầu Bộ Nội vụ

Phát biểu tại buổi nghiệm thu, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Hòa Bình Bùi Duy Phương cho biết, cuộc điều tra cơ sở hành chính năm 2021 diễn ra trong bối cảnh toàn tỉnh tập trung cho các nhiệm vụ quan trọng như: bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; phòng, chống dịch COVID-19. 

Bên cạnh đó, việc điều tra cơ sở chính là nhiệm vụ mới, lần đầu thực hiện, nên các đơn vị trong quá trình chỉ đạo điều tra cũng như tổ chức thực hiện còn nhiều lúng túng. Hệ thống điều tra cơ sở hành chính do nhiều người truy cập cùng lúc nên liên tục nghẽn mạng làm chậm tiến độ cập nhật các thông tin theo quy định. 

Đồng thời, do tỉnh tiến hành sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã nên một số thông tin như: tài sản, diện tích đất, hoạt động tài chính của đơn vị trong việc kê khai gặp khó khăn. 

Tuy nhiên, với sự nỗ lực, quyết tâm của Tổ Công tác điều tra cơ sở hành chính của Sở Nội vụ, sự phối hợp chặt chẽ, sự hỗ trợ kịp thời của Tổ thường trực giúp việc Ban Chỉ đạo Trung ương, cuộc điều tra trên địa bàn tỉnh đã thực hiện nghiêm túc, đúng tiến độ, đáp ứng được mục tiêu, yêu cầu nhiệm vụ đã đề ra. 

Ông Bùi Duy Phương trân trọng cảm ơn sự quan tâm chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương, sự hỗ trợ thường xuyên của Tổ Thường trực giúp việc Ban Chỉ đạo Trung ương và khẳng định sẽ nghiêm túc tiếp thu và hoàn thiện đầy đủ các nội dung mà Ban Chỉ đạo Trung ương đã yêu cầu trong buổi nghiệm thu để bảo đảm thông tin được thu thập đạt chất lượng cao nhất./.

Thanh Tuấn