Lễ ký Bản ghi nhớ giữa Bộ Nội vụ Việt Nam và Bộ Nội vụ Lào

11:15 01/06/2023 | Lượt xem : 160

Sáng ngày 23/5, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Việt Nam Phạm Thị Thanh Trà đã tiếp đón đồng chí Thong-Chăn Mạ-ni-xay (THONGCHANH MANIXAY), Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Bộ trưởng Bộ Nội vụ nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào (CHDCND) làm trưởng đoàn cùng Đoàn cán bộ lãnh đạo cấp cao sang thăm và làm việc tại Việt Nam.

Dự buổi tiếp, có các đồng chí Thứ trưởng Bộ Nội vụ: Nguyễn Duy Thăng, Triệu Văn Cường; lãnh đạo các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Nội vụ Việt Nam; Phó Đại sứ nước CHDCND Lào tại Việt Nam Chăn-thạ-phon Khăm-mạ-ni-chăn.

Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà phát biểu tại buổi tiếp

Phát biểu tại buổi tiếp, Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà vui mừng chào đón Đoàn cán bộ cấp cao Bộ Nội vụ nước CHDCND Lào sang thăm và làm việc tại Việt Nam. Đồng thời, trao đổi với một số nội dung chính: (1) Khái quát chung về tình hình kinh tế - xã hội Việt Nam từ năm 2022 đến nay; (2) Khái quát nhiệm vụ trọng tâm của Bộ Nội vụ Việt Nam từ sau Đại hội lần thứ XIII của Đảng đến nay; (3) Một số vấn đề về chương trình hợp tác giữa hai Bộ thời gian qua và nội dung trọng tâm trong thời gian tới.

Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà khẳng định, mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện Việt- Lào. Thời gian qua, hai Bộ đã có sự hợp tác bền chặt, với những hoạt động thiết thực và hiệu quả, đạt được nhiều kết quả từ năm 1995 tới nay. Nổi bật là trên các lĩnh vực: trao đổi đoàn cấp cao hai Bộ; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức quản lý nhà nước lĩnh vực Nội vụ Lào; đào tạo lưu học sinh Lào trình độ đại học và sau đại học chuyên ngành Hành chính công, Quản lý công; tổ chức chuyên gia Bộ Nội vụ giúp Bộ Nội vụ Lào xây dựng Luật Công vụ, công chức; tổ chức hội thảo chia sẻ kinh nghiệm về lĩnh vực Nội vụ hai nước; trao đổi kinh nghiệm cải cách hành chính và xây dựng Trung tâm Lưu trữ quốc gia Lào; trao đổi kinh nghiệm quản lý nhà nước về thi đua - khen thưởng, tôn giáo, tín ngưỡng…
Quang cảnh buổi tiếp

Tiếp đó, Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà cho biết, Bộ Nội vụ đã tập trung thể chế hóa Nghị quyết của Đại hội Đảng, các Nghị quyết Trung ương khóa XII, XIII với trọng tâm là tổ chức bộ máy-quản lý biên chế; cải cách công vụ công chức; cải cách hành chính, phân cấp, phân quyền; đổi mới tổ chức và hoạt động chính quyền địa phương.

Bộ Nội vụ cũng đẩy mạnh sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy với việc giảm 8 huyện, 563 xã; giảm trên 10% tổ chức hành chính và 13,5% đơn vị sự nghiệp. Biên chế công chức giảm 10,01%, viên chức giảm 11,67%.

Bộ trưởng Nội vụ Lào Thong-Chăn Mạ-ni-xay phát biểu tại buổi tiếp

Tại buổi tiếp, Bộ trưởng Nội vụ Lào Thong-Chăn Mạ-ni-xay bày tỏ vui mừng đến thăm Bộ Nội vụ Việt Nam và nhận được sự đón tiếp trọng thị, chu đáo của Bộ Nội vụ Việt Nam và cá nhân đồng chí Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà. Đồng thời chúc mừng những thành tựu mà Nhà nước Việt Nam đã đạt được trong thời gian qua.

Bộ trưởng Thong-Chăn Mạ-ni-xay bày tỏ mong muốn trao đổi, học hỏi các lĩnh vực công tác của Bộ Nội vụ Việt Nam về lĩnh vực quản lý, tổ chức bộ máy nhà nước; tinh giản biên chế, nâng cao hiệu quả, năng lực đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; cải cách hành chính; xây dựng Chính phủ điện tử; nghiên cứu, quản lý chính quyền địa phương…

Bộ Nội vụ nước CHXHCN Việt Nam trao tặng 20 chiếc máy IPAD tặng Bộ Nội vụ nước CHDCND Lào

Cũng tại buổi tiếp, Lãnh đạo Bộ Nội vụ hai nước Việt-Lào cùng chúc cho mối quan hệ hữu nghị hai nước ngày càng bền chặt và gặt hái được nhiều thành công hơn nữa trong thời gian tới.

Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà và Bộ trưởng Thong-Chăn Mạ-ni-xay ký kết Thỏa thuận hợp tác giữ Bộ Nội vụ hai nước

Cùng ngày, Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà và Bộ trưởng Thong-Chăn Mạ-ni-xay đã ký kết bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2023-2026 với các nội dung: 

(1) Tiếp tục tăng cường quan hệ hợp tác, trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm trong các lĩnh vực công tác, bao gồm: tổ chức hành chính, sự nghiệp nhà nước; chính quyền địa phương, địa giới đơn vị hành chính; cán bộ, công chức, viên chức về công vụ; đào tạo, bồi dưỡng về chuyên ngành hành chính và quản lý hành chính nhà nước; hội, tổ chức phi chính phủ; thi đua, khen thưởng; quản lý nhà nước về tôn giáo; văn thư, lưu trữ nhà nước; quản lý nhà nước đối với các dịch vụ công thuộc ngành, lĩnh vực; chuyển đổi số, số hóa dịch vụ công trong lĩnh vực quản lý nhà nước của hai Bên.

(2) Tổ chức trao đổi đoàn cấp Lãnh đạo Bộ sang thăm, làm việc chính thức theo hình thức luân phiên tại hai nước; các đoàn cấp Vụ, Cục và tương đương, các đoàn chuyên viên sang nghiên cứu, trao đổi, học tập kinh nghiệm trên các lĩnh vực hợp tác. Mức độ thường xuyên và yêu cầu chuyên môn cụ thể của các chuyến nghiên cứu sẽ được hai Bên trao đổi, thống nhất ý kiến trước khi tổ chức thực hiện trên cơ sở tình hình và nhu cầu thực tế của mỗi bên. 

(3) Phối hợp tổ chức các hội thảo song phương, các hoạt động nghiên cứu khoa học, trao đổi kinh nghiệm, các lớp bồi dưỡng, tập huấn về các lĩnh vực công tác phù hợp điều kiện hai Bên. Bộ Nội vụ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam sẵn sàng cử 02-03 giảng viên, chuyên gia sang hỗ trợ, tư vấn việc nghiên cứu, xây dựng chính sách pháp luật, giảng dạy các khóa ngắn hạn cho cán bộ Bộ Nội vụ nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào trong các lĩnh vực hợp tác của hai Bên theo đề nghị của Bộ Nội vụ nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào. Thời gian, nội dung làm việc và mức độ thường xuyên của các đợt tư vấn, giảng dạy sẽ được hai Bên trao đổi, quyết định theo từng trường hợp cụ thể. 

(4) Trình Chính phủ mỗi nước về hoạt động hợp tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, viên chức và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho nước CHDCND Lào từ nguồn vốn viện trợ của Chính phủ Việt Nam dành cho Chính phủ Lào. Số lượng, thời gian, nội dung đào tạo được thống nhất tại thỏa thuận về Kế hoạch hợp tác hằng năm giữa hai Chính phủ Việt Nam và Lào. 

(5) Thường xuyên thực hiện việc trao đổi thông tin, tài liệu, kết quả nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực công tác của mình. Trong khuôn khổ Bản ghi nhớ hợp tác này, các đơn vị trực thuộc hai Bộ chủ động xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch hợp tác trong phạm vi công tác với đối tác của mình.

Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà và Bộ trưởng Thong-Chăn Mạ-ni-xay trao đổi Thỏa thuận hợp tác giữa hai Bộ Nội vụ

Cam kết thực hiện các nội dung theo Bản ghi nhớ hợp tác này, đồng thời với việc thực hiện theo bản Thỏa thuận “Chiến lược hợp tác giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào giai đoạn 2021 - 2030” và Thỏa thuận về Kế hoạch hợp tác giữa hai Chính phủ hằng năm trên cơ sở phù hợp với quy định pháp luật trong nước và điều ước quốc tế mà mỗi nước là thành viên.

Thu Trang