Lấy ý kiến Nhân dân về đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước cho các tập thể, cá nhân các đơn vị trực thuộc Bộ Nội vụ

21:54 31/12/2021 | Lượt xem : 2329

Thực hiện quy định tại Thông tư số 12/2019/TT-BNV ngày 04/11/2019 của Bộ Nội vụ về việc công khai tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng Huân chương, danh hiệu vinh dự Nhà nước, “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước”, danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn quốc” trên phương tiện thông tin thuộc thẩm quyền quản lý, ngày 30/12/2021, Văn phòng Bộ Nội vụ có Công văn số 1447/VPBNV đề nghị Trung tâm Thông tin đăng tải lấy ý kiến Nhân dân đề nghị khen thưởng theo quy định trên Cổng thông tin điện tử Bộ Nội vụ.

Theo đó, Văn phòng Bộ nhận được Hồ sơ đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước cho các tập thể, cá nhân các đơn vị trực thuộc Bộ Nội vụ, cụ thể như sau:

1. Huân chương Lao động hạng Ba cho bà Trần Thị Minh Nga, Phó Trưởng ban, Ban Tôn giao Chính phủ.

2. Danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc cho bà Nguyễn Thị Hồng Hải, Trưởng Khoa, Khoa Khoa học hành chính và Tổ chức nhân sự, Học viện Hành chính Quốc gia.

Cổng thông tin điện tử Bộ Nội vụ trân trọng thông báo và xin ý kiến của Nhân dân trong thời gian 05 ngày trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Nội vụ.

Mọi ý kiến góp ý xin gửi về Trung tâm Thông tin hoặc Văn phòng Bộ Nội vụ (Phòng Thi đua, khen thưởng và Truyền thông), địa chỉ: Số 8 phố Tôn Thất Thuyết, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

Xem toàn văn các Báo cáo thành tích tại file đính kèm:

 

Anh Cao 

File đính kèm.

Mời xem toàn văn Báo cáo thành tích và góp ý: Tải về