Kiểm tra công tác quản lý nhà nước về hội, quỹ tại Bộ Giáo dục và Đào tạo

15:58 07/12/2022 | Lượt xem : 1651

Sáng ngày 07/12, Đoàn Kiểm tra của Bộ Nội vụ do Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng làm Trưởng đoàn đã có Buổi làm việc với Bộ Giáo dục và Đào tạo nhằm kiểm tra công tác quản lý nhà nước về hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện; việc chấp hành pháp luật và điều lệ của hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện năm 2022.

Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng phát biểu tại Buổi làm việc

Tham dự Đoàn kiểm tra còn có Vụ trưởng Vụ Tổ chức phi chính phủ Thang Thị Hạnh, lãnh đạo và công chức Vụ Tổ chức phi chính phủ; đại diện Vụ Pháp chế, Bộ Nội vụ; đại diện Cục An ninh chính trị nội bộ (A03), Bộ Công an.

Tiếp và làm việc với Đoàn công tác có Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Ngô Thị Minh; lãnh đạo, đại diện lãnh đạo một số đơn vị chức năng thuộc Bộ.

Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Bách Việt báo cáo tại Buổi làm việc

Báo cáo tại Buổi làm việc, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Bách Việt cho biết, hiện nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với 14 hội, hiệp hội và 14 quỹ xã hội, quỹ từ thiện.

Về tình hình tổ chức, hoạt động của các hội, hiệp hội thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo trong thời gian qua, các hội do Bộ quản lý đã có những đóng góp tích cực trong công tác xây dựng và giúp đỡ cộng đồng. Các hội được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật có liên quan, điều lệ được Bộ Nội vụ phê duyệt, phát huy được vai trò tập hợp, đoàn kết và bảo vệ các quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của các hội viên; tích cực tham gia xây dựng chính sách, pháp luật của nhà nước; thực hiện các hoạt động từ thiện, nhân đạo. Mặc dù mỗi hội có mục đích, tôn chỉ hoạt động khác nhau nhưng tựu trung lại đều hướng đến mục tiêu hỗ trợ, phát triển bền vững trong lĩnh vực giáo dục đào tạo.

Ngoài ra, các hội hoạt động trong lĩnh vực này còn có nhiều đóng góp tích cực cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo thông qua việc tham gia ý kiến đề xuất, kiến nghị đối với cơ quan nhà nước trong việc ban hành các cơ chế, chính sách trong giáo dục, đào tạo. Góp phần hoàn thiện các chính sách và chương trình giáo dục hướng tới đạt được mục tiêu phát triển bền vững. Hàng năm, các hội, hiệp hội thực hiện báo cáo về tổ chức, hoạt động của hội. Qua đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo nắm được tình hình hoạt động của hội, hiệp hội.

Đối với tình hình tổ chức, hoạt động của các quỹ xã hội, quỹ từ thiện thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ, trong thời gian qua, các quỹ do Bộ Giáo dục và Đào tạo quản lý đã có những đóng góp tích cực trong công tác xây dựng và giúp đỡ cộng đồng, như: tham gia phát triển giáo dục; tham gia hỗ trợ học sinh, sinh viên nghèo trong cả nước, đặc biệt là học sinh, sinh viên ở vùng sâu, vùng xa góp phần đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, góp phần đào tạo nhân lực, nhân tài cho đất nước, góp phần phát triển nền giáo dục của nước nhà; triển khai các dự án về môi trường, dự án an toàn giao thông;…

Các quỹ xã hội, quỹ từ thiện đã tổ chức nhiều hoạt động quyên góp, giúp đỡ những trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, tham gia cứu trợ xã hội, hỗ trợ học bổng cho học sinh nghèo vượt khó, đã thực hiện hỗ trợ, giúp đỡ cho các đối tượng yếu thế (người tàn tật, trẻ em mồ côi), người có hoàn cảnh khó khăn, nạn nhân chất độc màu da cam, đồng bào bị thiên tai, bão lụt.

Bên cạnh đó, việc thực hiện các nhiệm vụ được cấp có thẩm quyền giao cũng được một số quỹ đã phát huy tốt vai trò, có đóng góp vào việc phát triển ngành giáo dục và đào tạo.

Nhìn chung, công tác quản lý nhà nước đối với hội, quỹ của Bộ Giáo dục và Đào tạo được tăng cường nhằm đảm bảo các hội, quỹ thành lập theo quy định, hoạt động theo điều lệ.

Các hoạt động quyên góp, ủng hộ luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo, cấp ủy Đảng, đoàn thể. Các quỹ xã hội, quỹ từ thiện đã phát triển nhanh về số lượng và chất lượng; đa dạng về hình thức, tổ chức hoạt động và đã có những đóng góp tích cực trong việc hỗ trợ đồng bào những vùng bị bão lụt, lũ quét; trẻ em nghèo có hoàn cảnh khó khăn; quỹ đền ơn đáp nghĩa, quỹ phòng chống thiên tai…

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Ngô Thị Minh phát biểu tại Buổi làm việc

 

Phát biểu tại Buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Ngô Thị Minh nhấn mạnh, việc kiểm tra công tác quản lý nhà nước về hội, quỹ là rất cần thiết, thiết thực với các Bộ, ngành, địa phương trong giai đoạn hiện nay.

Thứ trưởng Ngô Thị Minh trân trọng tiếp thu những ý kiến, đề xuất của Đoàn kiểm tra, giải đáp một số vấn đề liên quan đến công tác quản lý nhà nước về hội, quỹ tại Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trên cơ sở đó, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Ngô Thị Minh giao cho các đơn vị chức năng thuộc Bộ tiếp tục nghiên cứu, tham mưu cho lãnh đạo Bộ các giải pháp để tăng cường hơn nữa hiệu quả quản lý nhà nước đối với hoạt động của các hội, quỹ thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo, cũng như những giải pháp để các hội, quỹ phát huy tốt chức năng, nhiệm vụ, đóng góp nhiều hơn nữa cho công tác xây dựng và giúp đỡ cộng đồng trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo nói riêng và cho sự phát triển của xã hội nói chung.

Quang cảnh buổi làm việc

Kết luận Buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng ghi nhận, đánh giá cao công tác chuẩn bị và sự quan tâm chỉ đạo, lãnh đạo của lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo đối với công tác quản lý nhà nước về hội, quỹ, tạo điều kiện cho các tổ chức hội, quỹ phát triển theo đúng quy định của pháp luật.

Trong thời gian tới, Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo tăng cường công tác quản lý hội, quỹ thuộc chức năng quản lý nhà nước của Bộ; đồng thời, Bộ cần cập nhật thường xuyên, liên tục, tăng cường công tác tập huấn, giáo dục, tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn các quy định pháp luật, vận động để phát huy vai trò của các hội, quỹ hoạt động hiệu quả, đúng tôn chỉ, mục đích.

Bên cạnh đó, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, phát hiện và xử lý kịp thời những vi phạm, hạn chế trong hoạt động của các hội, quỹ.

Tăng cường ban hành các văn bản hướng dẫn theo thẩm quyền để cụ thể các quy định của pháp luật hướng dẫn các hội, quỹ hoạt động theo đúng quy định của pháp luật.

Rà soát lại các hoạt động của các hội, quỹ để tham mưu lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo điều chỉnh cách quản lý cho phù hợp.

Quan tâm và tăng cường công tác quản lý các cơ quan truyền thông, báo chí, tạp chí của các hội, quỹ đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng cũng đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo cần bổ sung thêm thông tin, số liệu để hoàn thiện Báo cáo gửi về Bộ Nội vụ theo quy định.

Vụ trưởng Vụ Tổ chức phi chính phủ, Bộ Nội vụ Thang Thị Hạnh phát biểu tại Buổi làm việc

Các đại biểu trao đổi, thảo luận và phát biểu ý kiến tại Buổi làm việc:Anh Cao