Kiểm tra công tác cải cách hành chính tại tỉnh Tiền Giang

11:14 03/10/2017 | Lượt xem : 936

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 936

Ngày 29/9/2017,  Thứ trưởng Bộ Nội vụ  Nguyễn Trọng Thừa, Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ dẫn đầu Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ đã có buổi làm việc, kiểm tra công tác cải cách hành chính tại tỉnh Tiền Giang

Tham gia buổi làm việc có đồng chí Phạm Minh Hùng, Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ, Vụ trưởng Vụ Cải cách hành chính, Bộ Nội vụ; các đồng chí đại diện một số Bộ, ngành, cơ quan ở Trung ương là thành viên Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ gồm: Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Khoa học và Công nghệ, Văn phòng Chính phủ.
Làm việc với Đoàn công tác, về phía tỉnh Tiền Giang có đồng chí Lê Văn Hưởng, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Phạm Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Lãnh đạo sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh Tiền Giang.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng thừa phát biểu tại Buổi làm việc

Báo cáo kết quả cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Tiền Giang cho biết, công tác cải cách hành chính trong 9 tháng đầu năm 2017 của tỉnh Tiền Giang đã đạt được nhiều kết quả tích cực trên các mặt: cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính và cơ chế một cửa, một cửa liên thông, cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, cải cách tài chính công và hiện đại hóa hành chính.

Đồng chí Võ Tấn Điều, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Tiền Giang báo cáo công tác cải cách hành chính  

Có thể nói, công tác chỉ đạo, điều hành, kiểm tra đã được Lãnh đạo tỉnh quan tâm chỉ đạo, văn bản quy phạm pháp luật do tỉnh ban hành kịp thời, đảm bảo chất lượng, đáp ứng yêu cầu chỉ đạo, điều hành các mặt kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.
Về công khai thủ tục hành chính, trong 8 tháng đầu năm, tỉnh Tiền Giang đã công bố 1.120 thủ tục hành chính  (TTHC) thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã, trong đó có 497 TTHC mới ban hành; 206 TTHC sửa đổi, bổ sung, thay thế; 417 TTHC được bãi bỏ nâng tổng số TTHC của tỉnh có 1.889 TTHC, trong đó cấp tỉnh 1.486 TTHC; cấp huyện 274 TTHC và cấp xã 129 TTHC tăng 280 TTHC so với cùng kỳ năm 2016.  Bộ TTHC của tỉnh được công khai trên Cổng Thông tin điện tử của tỉnh và CSDL quốc gia về TTHC.
Triển khai và kết quả thực hiện cơ chế “một cửa”, “cơ chế một cửa liên thông”,  tính đến thời điểm tháng 8/2017, việc bố trí Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: tại các cơ quan chuyên môn thuộc UBND có 18/18 đơn vị; cấp huyện có 10/11 đơn vị (UBND huyện Tân Phú Đông do đặc thù địa phương và hạn chế cơ sở vật chất nên chưa bố trí)  và cấp xã có 173/173 đơn vị.
Về cải cách tổ chức bộ máy nhà nước, tỉnh Tiền Giang đã thực hiện nghiêm các văn bản của Trung ương về tinh giản biên chế, đảm bảo từ nay đến năm 2021 giảm 10% biên chế được giao của năm 2015. 
Để kiện toàn, sắp xếp, tổ chức bộ máy, tỉnh Tiền Giang đã thực hiện rà soát chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, phát hiện một số chồng chéo, trùng lặp về chức năng, nhiệm vụ và đã có kiến nghị với các Bộ, ngành Trung ương xem xét điều chỉnh, bổ sung. Việc kiện toàn sắp xếp gắn với việc phân công, bố trí, bổ nhiệm, tuyển dụng, thuyên chuyển và điều động cán bộ, công chức, viên chức, đảm bảo thức hiện đúng tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục. 
Ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước được triển khai rộng đến các đơn vị cấp xã. Cổng Thông tin điện tử tỉnh Tiền Giang có 01 cổng chính và 35 cổng thành phần đã tích hợp toàn bộ dịch vụ công của tỉnh, các dịch vụ công đều đạt mức độ 02 trở lên. Triển khai và đưa vào sử dụng phần mềm quản lý văn bản, hệ thống thư điện tử công vụ, phần mềm một cửa điện tử và ứng dụng chữ ký số đã góp phần đẩy mạnh trao đổi văn bản điện tử, tạo môi trường làm việc minh bạch và hiện đại.
100% (57/57 cơ quan) các cơ quan, đơn vị thuộc hành chính nhà nước đã xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN 9001:2008.
Đồng chí Phạm Minh Hùng - Vụ trưởng Vụ Cải cách hành chính, Bộ Nội vụ; Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ phát biểu tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, đoàn công tác đã lắng nghe, trao đổi về những đề xuất, kiến nghị, đánh giá những ưu điểm và kết quả đạt được của tỉnh Tiền Giang trong công tác cải cách hành chính thời gian qua. Nội dung trao đổi xoay quanh các vấn đề: công tác tham mưu xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của UBND, HĐND; công tác kiểm soát thủ tục hành chính; giải quyết phối hợp giữa các cơ quan trong việc giải quyết hồ sơ; triển khai dịch vụ công trực tuyến mức 3,4; nguồn nhân lực cấp xã, cấp huyện có tỷ lệ đạt chuẩn còn thấp; cải thiện các chỉ số thành phần của PAR Index…
Kết luận tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả tích cực của tỉnh Tiền Giang trong công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính, tuyên truyền và kiểm tra cải cách hành chính. Tỉnh Tiền Giang đã tập trung cải cách thủ tục hành chính, nhất là các lĩnh vực liên quan đến doanh nghiệp và người dân, coi cải cách hành chính là một trong những nội dung trọng tâm, tạo bước đột phá trong cải cách hành chính. Cơ chế một cửa, một cửa liên thông được tỉnh quan tâm chỉ đạo, triển khai, góp phần nâng cao chất lượng giải quyết TTHC cho người dân, doanh nghiệp theo hướng công khai, minh bạch, thuận tiện, bảo đảm đúng quy định. Thực hiện tốt về tổ chức cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện, đã thực hiện việc sắp xếp, sáp nhập các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh. Việc ứng dụng CNTT trong quản lý điều hành được đẩy mạnh triển khai thực hiện. Chỉ số CCHC năm 2016 có chỉ số  thành phần xây dựng thể chế đạt 93,33%, xếp thứ 7/63, chỉ số cải cách tài chính công đạt 87,5% xếp thứ 9/63. Thứ trưởng Nguyễn Trọng Thừa đề nghị tỉnh Tiền Giang  tăng cường công tác chỉ đạo điều hành thực hiện cải cách hành chính, chấn chỉnh kịp thời và khắc phục những hạn chế trong khâu lập  kế hoạch và ban hành kế hoạch CCHC; Đẩy mạnh cải cách, đơn giản hóa thủ tục hành chính, nhất là các thủ tục hành chính liên quan trực tiếp đến người dân và doanh nghiệp. Nâng cao chất lượng thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông; tiếp tục rà soát, kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy các cơ quan đơn vị, bảo đảm tinh gọn, không chồng chéo, trùng lắp, triển khai có hiệu quả chính sách tinh giản biên chế. Đẩy mạnh cải cách công vụ, công chức, thực hiện tốt việc xây dựng cơ cấu ngạch công chức, viên chức theo vị trí việc làm.
Trước đó, vào ngày 28/9/2017, Đoàn công tác đã đến làm việc với UBND huyện Chợ Gạo về công tác CCHC và kiểm tra tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện Chợ Gạo.

Tin, ảnh: Hà Nguyên

Tin khác

  • banner-right-02
  • banner-right-03
  • banner-right-04
  • banner-right-03

Chỉ số cải cách hành chính

Số liệu thống kê

  • banner-05

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 25.409.275

Khách Online : 270