Khối Thi đua các Bộ, ngành tổng hợp tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2017 và ký Giao ước thi đua năm 2018

16:59 09/03/2018 | Lượt xem : 1366

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 1366
Sáng ngày 06/3, tại Văn phòng Chủ tịch nước, Khối thi đua các Bộ, ngành tổng hợp tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2017 và ký Giao ước Thi đua năm 2018.
Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Chu Văn Yêm và Thứ trưởng Bộ Nội vụ Triệu Văn Cường chủ trì Hội nghị.
Chủ trì Hội nghị

Hội nghị đã nghe dự thảo Báo cáo tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018 trên cơ sở 10 báo cáo của các đơn vị gồm: Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ngân hàng phát triển Việt Nam, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, Ủy ban Dân tộc.
  
Theo đó, năm 2017 là năm có nhiều thời cơ, vận hội mới, thuận lợi, đan xen những khó khăn, thách thức, các đơn vị thành viên trong Khối các bộ, ngành tổng hợp đã thể hiện quyết tâm chính trị cao, thi đua phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.  

Với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo thi đua lập thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao”, các thành viên trong Khối thi đua các Bộ, ngành tổng hợp đã tham mưu cho các cấp ủy đảng, lãnh đạo cơ quan ban hành văn bản chỉ đạo, xây dựng kế hoạch tổ chức phát động phong trào thi đua thường xuyên và phong trào thi đua theo chuyên đề tập trung vào lĩnh vực trọng tâm, trọng điểm. Các đơn vị thành viên trong Khối đều phát động phong trào thi đua với các chủ đề thiết thực, phong trào thi đua gắn với nhiệm vụ chính trị, chuyên môn, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao của các đơn vị thành viên trong khối; đã tích cực, chủ động tham mưu cho lãnh đạo Đảng, Nhà nước nhiều chủ trương, chính sách lớn để lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế xã hội của đất nước, các cấp ủy đảng, lãnh đạo các đơn vị trong khối luôn quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo, phát huy tinh thần thi đua yêu nước, động viên, khích lệ cán bộ, công chức và người lao động trong toàn khối đoàn kết, năng động, sáng tạo, chủ động, tích cực thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác.

Thứ trưởng Triệu Văn Cường phát biểu tại Hội nghị

Thảo luận tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Triệu Văn Cường cùng các đại biểu là đại diện các đơn vị thành viên trong Khối đã phát biểu, đóng góp nhiều ý kiến thiết thực để hoàn thiện nội dung của Báo cáo tổng kết và nhấn mạnh năm 2018 là năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta phải nỗ lực phấn đấu, triển khai thắng lợi Nghị quyết của Trung ương; Nghị quyết của Quốc hội và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW. 

Các thành viên trong Khối ký kết giao ước thi đua năm 2018

Tại Hội nghị, các thành viên trong Khối ký kết giao ước thi đua năm 2018 với chủ đề "Đoàn kết, sáng tạo, thi đua ái quốc, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao". Trong đó, trọng tâm là tổ chức các phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả, hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2018); thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tham mưu, phục vụ và quản lý nhà nước thuộc lĩnh vực được giao. Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị 05-CT/TW. Tiếp tục phát động và triển khai các hoạt động cụ thể hưởng ứng phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động: "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới" giai đoạn 2016-2020", "Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển", "Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau". Đẩy mạnh các phong trào thi đua xây dựng tổ chức Đảng, đoàn thể, cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh…
Hội nghị đã thống nhất Bộ Nội vụ là Khối trưởng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam là Khối phó Khối thi đua các bộ, ngành tổng hợp năm 2018. 
 
Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Chu Văn Yêm, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Triệu Văn Cường, đại diện cho Khối trưởng, Khối phó trao Bằng khen của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác của Khối năm 2017.

Các đại biểu dự Hội nghị chụp ảnh lưu niệm

  • banner-right-02
  • banner-right-03
  • banner-right-04
  • banner-right-03

Chỉ số cải cách hành chính

Số liệu thống kê

  • banner-05

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 27.618.954

Khách Online : 581