Khai mạc Lớp bồi dưỡng ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước - những nội dung cụ thể phục vụ xây dựng Chính phủ điện tử

16:00 12/06/2018 | Lượt xem : 980

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 980

Sáng ngày 12/6/2018, tại trụ sở Bộ, Bộ Nội vụ tổ chức Khai mạc Lớp bồi dưỡng ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước - những nội dung cụ thể phục vụ xây dựng Chính phủ điện tử.

Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin - Bộ Nội vụ Chu Tuấn Tú phát biểu khai mạc Lớp bồi dưỡng 

Tham dự khai mạc Lớp bồi dưỡng có đồng chí Trương Thị Liên, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ; đồng chí Chu Tuấn Tú, Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin; TS. Trần Minh, Viện trưởng Viện Công nghiệp phần mềm và nội dung số Việt Nam (Bộ Thông tin và Truyền thông), Báo cáo viên và hơn 60 học viên là công chức, viên chức, người lao động khối cơ quan Bộ Nội vụ tham dự Lớp bồi dưỡng. 

TS. Trần Minh, Viện trưởng Viện Công nghiệp phần mềm và nội dung số Việt Nam (Bộ Thông tin và Truyền thông) giới thiệu một số nội dung về Chính phủ điện tử tại Lớp bồi dưỡng

Phát biểu khai mạc Lớp bồi dưỡng, Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin - Bộ Nội vụ Chu Tuấn Tú nhấn mạnh, Lớp bồi dưỡng ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước - những nội dung cụ thể phục vụ xây dựng Chính phủ điện tử, đây là lớp thứ 2 trong 8 lớp bồi dưỡng công nghệ thông tin được thực hiện theo Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công nghệ thông tin cho công chức, viên chức Bộ Nội vụ năm 2018.

Đồng chí Chu Tuấn Tú cho biết, hiện nay về Chính phủ điện tử có nhiều nội dung mới và quan trọng, trong những năm qua, Trung tâm Thông tin đã tổ chức các lớp bồi dưỡng về công nghệ thông tin, về Chính phủ điện tử. Tuy nhiên, ở Lớp bồi dưỡng này sẽ tập trung vào 02 nội dung chính: Cơ sở dữ liệu, dữ liệu mở, tích hợp dữ liệu và chính phủ thông minh, đô thị thông minh nhằm đáp ứng yêu cầu xây dựng Chính phủ điện tử ở Việt Nam.

Để Lớp bồi dưỡng thật sự thành công, đạt được mục tiêu đã đề ra, đồng chí Chu Tuấn Tú đề nghị các học viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc thực hiện đúng chương trình, nội quy của Lớp bồi dưỡng, lắng nghe giảng viên, tích cực nghiên cứu tài liệu để nắm chắc nội dung cơ bản. Trong quá trình nghe giảng, nếu có nội dung, vấn đề vướng mắc cần trao đổi, thảo luận, các học viên có thể trao đổi và thảo luận trực tiếp với các báo cáo viên tại Lớp bồi dưỡng.

Toàn cảnh Lớp bồi dưỡng

 

Anh Cao

  • banner-right-02
  • banner-right-03
  • banner-right-04
  • banner-right-03

Chỉ số cải cách hành chính

Số liệu thống kê

  • banner-05

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 28.937.471

Khách Online : 4.839