Khai mạc Lớp bồi dưỡng trực tuyến đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026

15:03 24/11/2021 | Lượt xem : 946

Sáng ngày 23/11, tại trụ sở Bộ, Bộ Nội vụ tổ chức Lễ khai mạc Lớp bồi dưỡng trực tuyến đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.
Đồng chí Triệu Văn Cường, Thứ trưởng Bộ Nội vụ chủ trì Lễ khai mạc.
Thứ trưởng Bộ Nội vụ Triệu Văn Cường phát biểu khai mạc Lớp bồi dưỡng.

Tham dự Lễ khai mạc tại điểm cầu Bộ Nội vụ có đại diện lãnh đạo một số đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Nội vụ; tại điểm cầu các tỉnh, thành phố có các đồng chí đại diện lãnh đạo Tỉnh ủy, Thành ủy, Chủ tịch HĐND cấp tỉnh và các đại biểu HĐND cấp tỉnh.

Phát biểu khai mạc Lớp bồi dưỡng, Thứ trưởng Triệu Văn Cường nhấn mạnh, HĐND là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân, do Nhân dân địa phương bầu ra, chịu trách nhiệm trước Nhân dân địa phương và cơ quan nhà nước cấp trên. Từ thực tế, hiệu quả hoạt động của HĐND phụ thuộc chủ yếu và được quyết định bởi chất lượng, hiệu quả hoạt động của đại biểu HĐND. Với mục đích để đại biểu HĐND cấp tỉnh thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Thực hiện nhiệm vụ do Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Nội vụ, ngay sau khi có kết quả bầu cử đại biểu HĐND các cấp, Bộ Nội vụ đã khẩn trương tổ chức các lớp bồi dưỡng đại biểu HĐND cấp tỉnh. Việc nâng cao kỹ năng và hiệu quả hoạt động của đại biểu HĐND cấp tỉnh có vai trò hết sức quan trọng đối với địa phương, là yêu cầu khách quan không chỉ đối với cơ quan dân cử mà còn là nhu cầu tự thân của mỗi đại biểu HĐND cấp tỉnh. 

Một số điểm cầu tham dự Lớp bồi dưỡng theo hình thức trực tuyến.

T
rong bối cảnh đại dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, Bộ Nội vụ chủ động triển khai tổ chức lớp bồi dưỡng bằng hình thức trực tuyến, đáp ứng kịp thời nhu cầu bồi dưỡng trên diện rộng và đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19. Để đảm bảo thực hiện tốt mục tiêu của Lớp bồi dưỡng, Thứ trưởng Triệu Văn Cường đề nghị các giảng viên, báo cáo viên chuẩn bị tốt nội dung các bài giảng, phù hợp với hình thức bồi dưỡng trực tuyến để Lớp bồi dưỡng đạt chất lượng, hiệu quả. Đối với học viên là đại biểu HĐND cấp tỉnh, cần chủ động tiếp thu kiến thức, kỹ năng nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động và trách nhiệm với cử tri, sắp xếp thời gian, tập trung tham dự đầy đủ các chuyên đề; chủ động trao đổi, thảo luận những nội dung cần làm sâu sắc hơn theo nhu cầu của địa phương, góp phần thực hiện có chất lượng các nội dung chương trình bồi dưỡng.

Trong thời gian 03 ngày (từ ngày 23/11-25/11/2021), các đại biểu HĐND cấp tỉnh sẽ được nghe giới thiệu 06 chuyên đề bồi dưỡng. Các chuyên đề được biên soạn bởi các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý; chương trình, tài liệu được xây dựng công phu, nghiêm túc, chất lượng, đáp ứng được yêu cầu của lớp bồi dưỡng, đảm bảo tính khoa học, cập nhật, cân đối giữa các chuyên đề và thời gian tổ chức bồi dưỡng, cung cấp những kiến thức, kỹ năng cơ bản cho đại biểu HĐND cấp tỉnh, gồm: 

Chuyên đề 1: Tầm nhìn, định hướng phát triển đất nước.

Chuyên đề 2: Chính quyền địa phương và đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh.

Chuyên đề 3: Kỹ năng của đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh trong tham gia xây dựng, ban hành nghị quyết, thẩm tra báo cáo, đề án.

Chuyên đề 4: Kỹ năng thuyết trình, thảo luận, tranh luận của đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh.

Chuyên đề 5: Kỹ năng tiếp xúc và tham vấn ý kiến cử tri, tiếp công dân, trả lời phỏng vấn cơ quan báo chí của đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh.

Chuyên đề 6: Kỹ năng giám sát của đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh. 


Thuận Nghiên