Khai mạc kỳ thi nâng ngạch công chức và thăng hạng viên chức năm 2022

17:15 23/09/2022 | Lượt xem : 2314

Chiều ngày 23/9, tại Hà Nội, Bộ Nội vụ tổ chức Lễ khai mạc kỳ thi nâng ngạch công chức và thăng hạng viên chức năm 2022.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng, Chủ tịch Hội đồng thi dự và phát biểu khai mạc.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng, Chủ tịch Hội đồng thi phát biểu khai mạc kỳ thi

Dự Lễ khai mạc có Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Nguyễn Hữu Tuấn, Ủy viên Ban Cán sự đảng Bộ Nội vụ, Phó Chủ tịch Hội đồng thi; thành viên Hội đồng thi nâng ngạch công chức và thăng hạng viên chức năm 2022; thành viên Ban Giám sát kỳ thi; thành viên Ban Coi thi; lãnh đạo, đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Nội vụ; cùng 774 công chức, viên chức được cử tham dự kỳ thi nâng ngạch công chức và thăng hạng viên chức từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính năm 2022 tại Bộ Nội vụ.

Chánh Văn phòng Bộ Vũ Đăng Minh công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Nội vụ tại Lễ khai mạc kỳ thi

Tại Lễ khai mạc, Chánh Văn phòng Bộ Vũ Đăng Minh đã công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc thành lập Hội đồng thi; Quyết định tổ chức kỳ thi; Quyết định phân công Chủ tịch Hội đồng thi; Quyết định thành lập Ban Coi thi và Quyết định thành lập Ban Giám sát kỳ thi nâng ngạch công chức và thăng hạng viên chức.

Các đại biểu và thí sinh dự thi dự Lễ khai mạc

Phát biểu khai mạc và chỉ đạo kỳ thi, Thứ trưởng Nguyễn Duy Thăng, Chủ tịch Hội đồng thi nâng ngạch công chức và thăng hạng viên chức nhấn mạnh, việc tổ chức kỳ thi nâng ngạch công chức và thăng hạng viên chức là hoạt động thường xuyên, quan trọng của cơ quan quản lý nhằm mục đích chuẩn hóa chất lượng công chức, viên chức và lựa chọn công chức, viên chức đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện để bổ nhiệm vào ngạch công chức, viên chức cao hơn và xem xét, bố trí vào vị trí việc làm tương ứng theo quy định của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức năm 2019.

Thứ trưởng cũng cho biết, thời gian qua, Bộ Nội vụ đã thực hiện ủy quyền, phân cấp cho các Bộ, ngành, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức kỳ thi nâng ngạch công chức. Tuy nhiên, do số lượng công chức, viên chức đăng ký dự thi tại Bộ, ngành, địa phương ít, kinh nghiệm tổ chức kỳ thi riêng của các Bộ, ngành, địa phương chưa đảm bảo nên không tự tổ chức kỳ thi riêng. Vì vậy, được sự đồng ý của Bộ trưởng Bộ Nội vụ trên cơ sở đề nghị của các Bộ, ngành, địa phương, Bộ Nội vụ tổ chức kỳ thi nâng ngạch công chức và thăng hạng viên chức năm 2022 của Bộ gộp các Bộ, ngành, địa phương.

Để kỳ thi đạt kết quả cao nhất, Thứ trưởng Nguyễn Duy Thăng đề nghị, Hội đồng thi, Ban coi thi, Ban giám sát kỳ thi, các Tổ giúp việc Hội đồng thi phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, nhận thức rõ nhiệm vụ chính trị được giao, thực hiện nghiêm túc nội quy, quy chế, kế hoạch tổ chức kỳ thi, không để xảy ra sai phạm quy chế coi thi, bảo đảm hoàn thành tốt nhiệm vụ Hội đồng giao cho từng tổ chức, cá nhân trong kỳ thi, góp phần quan trọng vào thành công của kỳ thi.

Chủ tịch Hội đồng thi cũng đề nghị các thí sinh dự thi nỗ lực, cố gắng, bình tĩnh, tự tin vận dụng kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm thực tiễn và trình độ, năng lực của bản thân tập trung hoàn thành tốt các môn thi; đồng thời, nghiêm túc thực hiện nội quy, quy chế thi.

Đối với các điều kiện bảo đảm cho kỳ thi, Thứ trưởng yêu cầu phải được kiểm tra, rà soát thường xuyên để bảo đảm an toàn và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho Hội đồng thi, Ban Coi thi, Ban Giám sát kỳ thi, đặc biệt là để các thí sinh tham gia các môn thi có một không gian an toàn, tự tin, thuận lợi để đạt được yêu cầu của kỳ thi.

Thứ trưởng Nguyễn Duy Thăng tin tưởng rằng, với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, sẵn sàng của Hội đồng và các thí sinh, kỳ thi sẽ diễn ra nghiêm túc, khách quan, công bằng, công khai, minh bạch, an toàn và hiệu quả.

Kỳ thi nâng ngạch công chức và thăng hạng viên chức năm 2022 diễn ra từ ngày 23 đến ngày 25/9/2022 với 774 thí sinh dự thi. Trong đó, có 297 thí sinh là công chức và 477 là viên chức của các Bộ, ngành, địa phương.

Quang cảnh Lễ khai mạc

 

Anh Cao