ICT Index năm 2017: Bộ Nội vụ tăng 6 bậc lên vị trí thứ 7

16:21 16/04/2018 | Lượt xem : 2233

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 2233

Vừa qua, Báo cáo Chỉ số sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin - truyền thông Việt Nam năm 2017 (Viet Nam ICT Index 2017) do Bộ Thông tin và Truyền thông và Hội Tin học Việt Nam phối hợp đánh giá, xếp hạng đã cung cấp thông tin về thực trạng phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông tại Việt Nam năm 2017.

Bảng xếp hạng chung các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ có dịch vụ công

Theo kết quả xếp hạng chung của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ có dịch vụ công được công bố, Bộ Tài chính đứng thứ 1 (năm thứ 5 liên tiếp), xếp thứ 2 là Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Bộ Giáo dục và Đào tạo xếp thứ 3 và Bộ Nội vụ xếp thứ 7.

Đáng chú ý, năm 2016 Bộ Nội vụ xếp thứ 13 trong bảng xếp hạng chung ICT Index 2016  và  năm 2017 đã vươn lên ở  vị trí thứ 7.

Đứng ở 4 vị trí cuối cùng là Bộ Ngoại giao (đứng thứ 17), Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (đứng thứ 18), Bộ Khoa học và Công nghệ (đứng thứ 19) và Thanh tra Chính phủ (xếp thứ 20).

Ở các bảng xếp hạng theo từng lĩnh vực cụ thể: Đối với hạ tầng kỹ thuật, Bộ Nội vụ xếp thứ 14 tăng 02 bậc so với năm 2016 (bậc thứ 16) và tăng 5 bậc so với năm 2015 (bậc thứ 19). Đứng thứ nhất vẫn là Bộ Tài chính và Thanh tra Chính phủ đứng cuối cùng (thứ 20).

Về hạ tầng nhân lực công nghệ thông tin (CNTT), Bộ Nội vụ đứng vị trí thứ 3, tăng 10 bậc so với năm 2016 (thứ 13). Đứng đầu chỉ số trong lĩnh vực này là Ủy ban dân tộc và đứng cuối cùng là Bộ Khoa học và Công nghệ (đứng thứ 20) giảm 4 bậc so với năm 2016 (đứng thứ 16).


Năm 2017 là năm thứ 12 Báo cáo đánh giá, xếp hạng mức độ sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng CNTT ở Việt Nam - Vietnam ICT Index được Bộ Thông tin và Truyền thông (Vụ Công nghệ thông tin) phối hợp với Hội Tin học Việt Nam thực hiện.

Báo cáo Viet Nam ICT Index 2017 cung cấp các thông tin về thực trạng phát triển và ứng dụng CNTT-TT tại Việt Nam, đồng thời đưa ra những đánh giá, xếp hạng về mức độ sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng CNTT-TT dựa trên cơ sở số liệu thu thập được từ các khối: Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty và Ngân hàng thương mại.

So với năm trước, hệ thống chỉ tiêu và phương pháp tính của Báo cáo Viet Nam ICT Index 2017 về cơ bản không thay đổi ngoại trừ việc bổ sung phương pháp chuẩn hóa Z-Score bên cạnh phương pháp chuẩn hóa Min-Max truyền thống khi tính các chỉ số thành phần nhằm thống nhất phương pháp tính của Báo cáo Viet Nam ICT Index với phương pháp tính của Báo cáo Chính phủ điện tử của Liên hợp quốc.

Bên cạnh đó, kết quả của Báo cáo cho thấy các lĩnh vực của công nghiệp CNTT như sản xuất CNTT, dịch vụ CNTT và kinh doanh, phân phối sản phẩm, dịch vụ CNTT tiếp tục phát triển và ngày càng khẳng định được năng lực cạnh tranh và thế mạnh của các địa phương trên cả nước, góp phần triển khai theo đúng định hướng chỉ đạo của Đảng và Chính phủ về công nghiệp CNTT tại Nghị quyết số 36a/NQ-TW ngày 01/7/2014 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển CNTT đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế và Quyết định số 392/QĐ-TTg ngày 27/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu phát triển ngành công nghiệp CNTT đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025.

Anh Cao

    

 

  • banner-right-02
  • banner-right-03
  • banner-right-04
  • banner-right-03

Chỉ số cải cách hành chính

Số liệu thống kê

  • banner-05

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 20.973.875

Khách Online : 868