Họp Ban soạn thảo, Tổ biên tập xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế

09:24 06/12/2017 | Lượt xem : 1262

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 1262
Chiều ngày 05/12, tại trụ sở Bộ, Bộ Nội vụ tổ chức cuộc họp Ban soạn thảo, Tổ biên tập xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế. 

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng, Trưởng Ban soạn thảo chủ trì cuộc họp.
Thứ trưởng Nguyễn Duy Thăng phát biểu khai mạc cuộc họp

Tham dự cuộc họp có đại diện các Bộ, ngành Trung ương là thành viên Ban soạn thảo, Tổ biên tập và các công chức Vụ Tổ chức - Biên chế, Bộ Nội vụ.

Phát biểu khai mạc cuộc họp, Thứ trưởng Nguyễn Duy Thăng cho biết, Nghị định số 108/2014/NĐ-CP đã tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong việc giải quyết chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức dôi dư do sắp xếp tổ chức, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức không đáp ứng được yêu cầu công việc, không thể bố trí sắp xếp công tác khác. Các quy định tại Nghị định số 108/2014/NĐ-CP cơ bản phù hợp với chủ trương của Đảng tại Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Kết quả thực hiện tinh giản biên chế tính đến ngày 15/10/2017 là 30.012 người (trong đó, năm 2015 là 5.778 người; năm 2016 là 11.923 người; 10 tháng đầu năm 2017 là 12.311 người). 

Tuy nhiên, việc tinh giản biên chế chưa đáp ứng được yêu cầu đề ra, Nghị định 108/NĐ-CP chưa tạo điều kiện cho các Bộ, ngành, địa phương chủ động giải quyết tinh giản biên chế… Do đó, việc sửa đổi, bổ sung Nghị định số 108/2014/NĐ-CP là cần thiết.

Thứ trưởng Nguyễn Duy Thăng đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận về đối tượng tinh giản biên chế; về quản lý và sử dụng số biên chế đã thực hiện tinh giản; về trình tự thực hiện tinh giản biên chế; về bổ sung quy định xác định ngày, tháng được dùng làm căn cứ để tính chế độ chính sách về hưu trước tuổi; về bổ sung quy định trách nhiệm và chế tài xử lý…

Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức – Biên chế Đào Thị Hồng Minh trình bày dự thảo Nghị định

Tại cuộc họp, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức – Biên chế Đào Thị Hồng Minh, Tổ trưởng Tổ biên tập trình bày tóm tắt dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế. 

Phát biểu thảo luận, các đại biểu đánh giá cao sự cần thiết xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 108/2014/NĐ-CP, đề nghị Bộ Nội vụ sớm hoàn thiện và trình Chính phủ ban hành, các đại biểu cũng đề nghị Tổ biên tập cần lưu ý một số nội dung như: xác định rõ hơn về đối tượng tinh giản biên chế, có tính khả thi hơn, phân biệt rạch ròi giữa việc cá nhân tự nguyện tinh giản biên chế với việc bị bắt buộc; không nên mở rộng đối tượng tinh giản biên chế đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố, đề nghị trình tự thực hiện tinh giản biên chế vẫn thực hiện như quy định tại Nghị định số 108/2014/NĐ-CP; đối tượng tin giản cần sắp xếp lại theo thứ tự ưu tiên; cần đưa ra những chính sách cụ thể và ưu đãi hơn cho các đối tượng thụ hưởng chính sách tinh giản biên chế nhằm khuyến khích hơn nữa những người tự nguyện ra khỏi biên chế; việc tinh giản biên chế cần được xác định là việc làm thường xuyên, không nên tính theo định kỳ, cần có ra, có vào hợp lý nhằm đảm bảo thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của cơ quan tổ chức,….

Quang cảnh cuộc họp

Vụ trưởng Vụ Tổ chức – Biên chế Thái Quang Toản phát biểu kết luận cuộc họp

Phát biểu kết luận cuộc họp, thừa ủy quyền Thứ trưởng Nguyễn Duy Thăng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức – Biên chế Thái Quang Toản, Thành viên thường trực Ban soạn thảo ghi nhận và đánh giá cao ý kiến góp ý của các đại biểu. Đồng chí Thái Quang Toản đề nghị Tổ biên tập tiếp thu đầy đủ các ý kiến góp ý, chỉnh sửa, bổ sung, sớm hoàn thiện dự thảo Nghị định, gửi xin ý kiến các Bộ, ngành, địa phương, trình Chính phủ xem xét, ban hành.

Tin, ảnh: Thanh Tuấn

  • banner-right-02
  • banner-right-03
  • banner-right-04
  • banner-right-03

Chỉ số cải cách hành chính

Số liệu thống kê

  • banner-05

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 27.605.102

Khách Online : 373