Hội thảo Góp ý xây dựng Đề án tổng thể sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã từ nay đến năm 2021

16:14 11/07/2018 | Lượt xem : 1444

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 1444
Ngày 10/7/2018, tại trụ sở Bộ, Bộ Nội vụ tổ chức hội thảo góp ý xây dựng Đề án tổng thể sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã từ nay đến năm 2021.

Đồng chí Trần Anh Tuấn - Thứ trưởng Bộ Nội vụ, dự và chủ trì Hội thảo.
Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn phát biểu khai mạc Hội thảo

Tham dự Hội thảo có đại diện một số bộ, ngành Trung ương; đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ, Ban Tổ chức thuộc Tỉnh ủy/Thành ủy của 31 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ở khu vực phía Bắc; đại diện lãnh đạo một số đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Nội vụ.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn nhấn mạnh, sự biến động về đơn vị hành chính trong từng giai đoạn đều nhằm mục đích nâng cao hiệu lực, hiệu quả của chính quyền địa phương, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Thực hiện nhiệm vụ Chính phủ giao, căn cứ vào chủ trương của Đảng tại Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII "Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả" và các số liệu tổng hợp từ địa phương, Bộ Nội vụ cùng các bộ, ngành liên quan đã xây dựng dự thảo Đề án gửi lấy ý kiến các bộ, ban, ngành Trung ương và các địa phương trên cả nước; đồng thời tổ chức Hội thảo lắng nghe ý kiến của các nhà khoa học, nhà quản lý về vấn đề sắp xếp, kiện toàn, tổ chức lại đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã chưa đủ tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật để nâng cao năng lực quản lý, điều hành và tăng cường các nguồn lực của địa phương, nhằm mục đích xây dựng chính quyền địa phương tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả.

Trình bày tóm tắt dự thảo Đề án tổng thể sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã từ năm đến 2021, Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương Phan Văn Hùng cho biết, dự thảo Đề án được xây dựng trên cơ sở Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính, trong đó quy định tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên và quy mô dân số của các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã để tiến hành sắp xếp với mục tiêu: Đến năm 2021 thu gọn hợp lý các đơn vị hành chính cấp xã chưa đạt 50% tiêu chuẩn theo quy đinh về quy mô dân số, diện tích tự nhiên; Từ năm 2022 đến năm 2030 cơ bản hoàn thành việc sắp xếp thu gọn các đơn vị hành chính cấp huyện, xã theo tiêu chuẩn quy định.

Đánh giá chung về thực trạng tổ chức đơn vị hành chính hiện nay cho thấy, quá trình chia, tách đơn vị hành chính (nhất là trong giai đoạn chuyển đổi nền kinh tế từ năm 1986 đến nay) ở một mức độ nhất định đã đạt được một số kết quả tích cực, thúc đẩy sự phát triển về kinh tế-xã hội, hạ tầng cơ sở được đầu tư, quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội và đời sống của người dân được đảm bảo. Quá trình phát triển kinh tế-xã hội đã thúc đẩy đô thị hóa các vùng nông thôn, đòi hỏi cần thành lập mới các đơn vị hành chính đô thị nhằm xây dựng mô hình tổ chức chính quyền phù hợp, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội và nâng tỷ lệ đô thị hóa của cả nước.Tuy nhiên, một số bất cập và hạn chế đã được nhận diện như: Việc tăng số lượng đơn vị hành chính các cấp đã dẫn đến bộ máy các cơ quan nhà nước ngày càng cồng kềnh; tăng biên chế cán bộ, công chức, viên chức; Làm tăng chi ngân sách nhà nước, do tăng biên chế và quỹ tiền lương, xây dựng trụ sở, mua sắm mới trang thiết bị làm việc, tăng chi thường xuyên; Gây ra nhiều khó khăn trong công tác lập kế hoạch, quy hoạch dài hạn, định hướng phát triển kinh tế-xã hội tầm vĩ mô, làm cho không gian phát triển bị chia cắt, manh mún, phân tán các nguồn lực, tiềm năng của địa phương cho phát triển kinh tế - xã hội, nhất là trong điều kiện Trung ương đang đẩy mạnh phân cấp, trao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của chính quyền địa phương; Ảnh hưởng đến quy hoạch, kế hoạch phát triển vùng của cả nước; Chia, tách không gian văn hóa - xã hội.

Quang cảnh Hội thảo

Tại Hội thảo, các đại biểu, nhà khoa học, nhà quản lý đã tích cực phát biểu tham luận, đóng góp nhiều ý kiến trên tinh thần thẳng thắn, trong đó tập trung vào một số vấn đề như: Cần đầu tư nghiên cứu thêm để bổ sung quy định về tiêu chuẩn, cân nhắc một số yếu tố đặc thù đối với từng địa phương; Có biện pháp giải quyết tốt các khó khăn, thách thức trong quá trình tổ chức thực hiện bởi sáp nhập luôn khó hơn chia, tách; Có chính sách phù hợp với cán bộ, công chức, viên chức sau khi sắp xếp.

Phát biểu tổng kết, Thứ trưởng Trần Anh Tuấn cảm ơn các ý kiến tâm huyết của các đại biểu, những người đã có nhiều năm gắn bó với công tác tổ chức nhà nước, xây dựng chính quyền; đồng thời Thứ trưởng đề nghị Ban soạn thảo Đề án nghiêm túc tiếp thu, tổng hợp đầy đủ các ý kiến, hoàn thiện dự thảo, báo cáo cấp có thẩm quyền thẩm định, xem xét, phê duyệt theo đúng tiến độ, kế hoạch đề ra.

Nam Phong

  • banner-right-02
  • banner-right-03
  • banner-right-04
  • banner-right-03

Chỉ số cải cách hành chính

Số liệu thống kê

  • banner-05

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 28.527.042

Khách Online : 695