Hội thảo góp ý dự thảo “Chiến lược quốc gia về thu hút, trọng dụng nhân tài”

14:00 25/03/2023 | Lượt xem : 1618

Chiều ngày 24/3, tại Học viện Hành chính Quốc gia, Bộ Nội vụ phối hợp với Hiệp hội Khoa học hành chính Việt Nam tổ chức Hội thảo góp ý dự thảo “Chiến lược quốc gia về thu hút, trọng dụng nhân tài” theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. 
Tham dự Hội thảo có PGS.TS Triệu Văn Cường,Thứ trưởng Bộ Nội vụ; TS. Trần Anh Tuấn, Chủ tịch Hiệp hội Khoa học Hành chính Việt Nam, nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ; các thành viên Ban chỉ đạo, Ban soạn thảo xây dựng Đề án “Chiến lược quốc gia thu hút, trọng dụng nhân tài”; các nhà khoa học, lãnh đạo, quản lý, nguyên lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương.

PGS.TS Triệu Văn Cường, Thứ trưởng Bộ Nội vụ phát biểu tại Hội thảo

Tại Hội thảo, PGS.TS Triệu Văn Cường,Thứ trưởng Bộ Nội vụ cho biết, căn cứ vào chủ trương của Đảng và theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Thủ tướng Chính phủ đã giao Bộ Nội vụ xây dựng Đề án Chiến lược Quốc gia về thu hút, trọng dụng nhân tài đến năm 2030, tầm nhìn 2045. Bộ Nội vụ đang tổ chức xin ý kiến các bộ, ngành, chuyên gia, nhà khoa học trên cả nước để xây dựng Đề án. 

TS. Trần Anh Tuấn, Chủ tịch Hiệp hội Khoa học Hành chính Việt Nam phát biểu tại Hội thảo

Phát biểu khai mạc,TS. Trần Anh Tuấn, Chủ tịch Hiệp hội Khoa học Hành chính Việt Nam, nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ nhấn mạnh, nhân tài là nguồn lực đặc biệt, rất quan trọng, nếu được thu hút, trọng dụng sẽ tạo được sức mạnh to lớn để thúc đẩy sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước. Thu hút, trọng dụng nhân tài là một nhiệm vụ phải được coi trọng trên tất cả các lĩnh vực hoạt động của đời sống xã hội. 

Theo đó, nguồn nhân tài có bốn nhóm chính là:
(1)Những người là học sinh, sinh viên có thành tích học tập, tốt nghiệp loại giỏi, loại xuất sắc từ các cơ sở giáo dục, đào tạo, chưa có kinh nghiệm công tác. (2)Những người có học vị, học hàm Thạc sỹ, Tiến sỹ, Giáo sư, Phó Giáo sư và các công trình nghiên cứu được công nhận và ứng dụng vào đời sống thực tiễn. (3)Những người có trình độ, phẩm chất và có kinh nghiệm thực tiễn đang công tác ở doanh nghiệp, kinh tế tập thể và các khu vực, lĩnh vực khác. (4)Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đang công tác tại cơ quan, đơn vị, tổ chức của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt nam và các tổ chức chính trị - xã hội luôn hoàn thành tốt công vụ, nhiệm vụ trở lên.

Thời gian qua, Nhà nước đã ban hành nhiều chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài. Nhiều địa phương đã tích cực triển khai các chính sách cụ thể như ưu tiên tuyển thẳng, ưu đãi cấp nhà, chính sách lương và hỗ trợ ban đầu, ưu tiên đào tạo, bồi dưỡng, ... để thu hút nhân tài về làm việc trong các lĩnh vực: giáo dục, y tế, kinh tế, kỹ thuật- công nghệ. Tuy nhiên, các chính sách này chưa phát huy hiệu quả như mong muốn; sinh viên tốt nghiệp loại giỏi, người có trình độ học vị, học vấn cao đăng ký tuyển vào các cơ quan, tổ chức hành chính sự nghiệp chưa cao. Việc giữ chân và trọng dụng nhân tài chưa được chú trọng- vẫn có một bộ phận công chức, viên chức (trong đó có nhiều người giỏi) xin nghỉ việc, thôi việc, chuyển ra làm việc ở khu vực ngoài nhà nước do: không được trọng dụng, sử dụng và bố trí làm việc đúng năng lực, sở trường; tiền lương không đủ sống; môi trường làm việc; điều kiện làm việc chậm được cải thiện...

Chủ tịch Hiệp hội Khoa học Hành chính Việt Nam Trần Anh Tuấn mong muốn tại Hội thảo này, các đại biểu, các nhà khoa học, các nhà lãnh đạo trao đổi, thảo luận tập trung các nội dung nhằm góp ý hoàn thiện dự thảo “Chiến lược quốc gia về thu hút, trọng dụng nhân tài” như: cần đưa ra định nghĩa rõ ràng về nhân tài, các tiêu chí xác định nhân tài cũng như làm rõ các cơ chế, chính sách có tư duy và biện pháp đột phá hơn. Làm sao để thu hút những nguồn nhân lực chất lượng cao một cách có hệ thống giúp cho các Bộ, ngành, địa phương trong quá trình thực hiện cải cách hành chính, thực hiện nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

PGS.TS Nguyễn Viết Thông phát biểu tại Hội thảo

PGS.TS Nguyễn Viết Thông, nguyên Tổng thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương cho rằng trong quan điểm của Chiến lược cần nêu bật yêu cầu đầu tiên là đổi mới tư duy về nhân tài và thu hút, trọng dụng nhân tài. Bởi trên thực tiễn có nhiều phát minh, sáng kiến, sản phẩm mang lại giá trị cao xuất phát từ những người không có học hàm, học vị, trình độ văn hóa không cao. Đó là những “nhà phát minh nông dân,” do đó khái niệm về nhân tài cần toàn diện, rộng mở hơn, thay vì nhấn mạnh tiêu chí trình độ, bằng cấp, học hàm, học vị và chỉ khu biệt trong một nhóm đối tượng nhất định.

PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Phương phát biểu tại Hội thảo

Bày tỏ sự nhất trí cao với khái niệm nhân tài trong dự thảo, Viện trưởng Viện Văn hóa nghệ thuật Quốc gia Việt Nam Nguyễn Thị Thu Phương cho rằng, việc thu hút nhân tài sẽ phải bao quát cả khu vực công và khu vực tư nhân vì nếu chỉ tập trung vào công tác cán bộ tổ chức thì vô hình chung bỏ qua cơ chế trọng dụng tài năng ở khu vực tư nhân.

TS. Trần Văn Tuấn, nguyên Bộ trưởng Bộ Nội vụ phát biểu tại Hội thảo

Từ thực tiễn quản lý, TS. Trần Văn Tuấn, nguyên Bộ trưởng Bộ Nội vụ lưu ý nên mở rộng tiêu chí xác định nhân tài như đối với những người không phải là giáo sư, tiến sỹ, nhà khoa học nhưng là người có kinh nghiệm đề xuất phương án hay chế tạo máy móc, công cụ được ứng dụng vào thực tiễn thì cũng cần được coi là nhân tài.

Qua kinh nghiệm thu hút nhân tài từ Thành phố Hồ Chí Minh, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Phạm Đức Hải nhấn mạnh nếu không có chính sách rõ ràng sẽ không thu hút được nhân tài. Bên cạnh đó, cần có cơ chế để các cơ quan, đơn vị, địa phương ban hành chính sách vượt trội.

TS. Nguyễn Tiến Dĩnh phát biểu tại Hội thảo

TS. Nguyễn Tiến Dĩnh, nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ cho rằng thực tế thời gian qua có rất nhiều bộ, ngành, địa phương đưa ra chính sách thu hút nhân tài hấp dẫn song hiệu quả chưa cao, số nhân tài thu hút được còn rất thấp so với kỳ vọng. Nguyên nhân có phải do chế độ đãi ngộ chưa đủ hấp dẫn? Và bên cạnh việc đãi ngộ thì việc sử dụng nhân tài như thế nào, đúng vị trí và năng lực chuyên môn cũng rất quan trọng.

TS. Bùi Trường Giang phát biểu tại Hội thảo

Còn theo TS. Bùi Trường Giang, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội đồng lý luận Trung ương dự thảo Đề án Chiến lược chưa thể hiện được tính đột phá trong tư duy, nhận thức và cơ chế thu hút, trọng dụng nhân tài, cho rằng cần có “cơ chế mềm” thu hút, sử dụng nhân tài, tránh tư duy “tuần tự tịnh tiến” để “đột phá” trong trọng dụng nhân tài.

Theo đó, người được xác định là nhân tài, có nhiều đóng góp cho cơ quan đơn vị, địa phương thì cần được cất nhắc, bổ nhiệm vượt cấp với những cơ chế vượt trội, đồng thời tạo những “trung tâm xuất sắc,” “tổ chức ưu tú” quy tụ, nuôi dưỡng những "êkíp" người tài trong các đơn vị.

Để xây dựng Đề án “Chiến lược quốc gia về thu hút, trọng dụng nhân tài” được sát với thực tiễn hơn nữa thì Hội thảo cần mời tới những nhân tài đã được trọng dụng, có những cống hiến cho đất nước và những nhân tài được trọng dụng nhưng đã xin nghỉ việc, thôi việc, chuyển ra làm ở khu vực ngoài nhà nước để xin ý kiến, thảo luận. Đó là ý kiến của bà Trần Thị Hà, nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ.

Quang cảnh Hội thảo

Kết luận Hội thảo, TS. Trần Anh Tuấn trân trọng cảm ơn các ý kiến phát biểu rất tâm huyết, trách nhiệm của các nhà khoa học, chuyên gia. Bộ Nội vụ và Hiệp hội Khoa học Hành chính Việt Nam sẽ tổng hợp các ý kiến để chuyển Ban soạn thảo Đề án tiếp tục hoàn thiện dự thảo, sớm trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, ban hành.

Thu Trang