Hội nghị triển khai ngày Ngày Pháp luật Việt Nam và tập huấn, phổ biến Luật Tố cáo năm 2018

11:41 26/10/2018 | Lượt xem : 18224

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 18224
Sáng ngày 26/10, tại trụ sở Bộ, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị triển khai  Ngày Pháp luật Việt Nam và tập huấn, phổ biến Luật Tố cáo năm 2018.

Thứ trưởng  Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa dự và phát biểu khai mạc Hội nghị.
Thứ trưởng Nguyễn Trọng Thừa phát biểu khai mạc Hội nghị

Tham dự Hội nghị có đồng chí Vũ Đăng Minh, Chánh Văn phòng Bộ, đồng chí Phạm Đức Toàn, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, lãnh đạo,công chức, viên chức và người lao động các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Nội vụ; đồng chí Phan Hồng Nguyên, Phó Vụ trưởng Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, Bộ Tư pháp  và đồng chí  Nguyễn Văn Kim, Quyền Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thanh tra Chính phủ,  Báo cáo viên tại Hội nghị.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Thay mặt Ban Cán sự Đảng Bộ, Lãnh đạo Bộ, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, thành tích của các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ trong việc tổ chức thực hiện tốt Ngày Pháp luật trong thời gian qua. Thứ trưởng Nguyễn Trọng Thừa nêu rõ, năm 2013 là năm đầu tiên Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật có hiệu lực thi hành và cũng là năm đầu tiên ngày 9/11 trở thành Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho mọi người trong xã hội, sau 5 năm thực hiện tại Bộ Nội vụ, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đã thu hút được sự quan tâm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động về mục đích, ý nghĩa của Ngày Pháp luật, vị trí, vai trò của Hiến pháp, pháp luật, đã tạo sức lan tỏa lớn, thực sự trở thành sự kiện chính trị - pháp lý có ý nghĩa trong đời sống pháp luật, góp phần củng cố văn hóa lập hiến, văn hóa pháp luật dựa trên các nền tảng “đại đoàn kết toàn dân, không phân biệt giống nòi, gái trai, giai cấp, tôn giáo; đảm bảo các quyền tự do dân chủ; thực hiện chính quyền mạnh mẽ và sáng suốt của nhân dân”.

Thứ trưởng đề nghị: các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ chủ động xác định hình thức hưởng ứng Ngày Pháp luật phù hợp, thiết thực, hiệu quả, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao; lồng ghép trong triển khai hoạt động xây dựng, thi hành, bảo vệ pháp luật; tổ chức đối thoại chính sách pháp luật; xây dựng, phát hiện, nhân rộng mô hình hay, cách làm mới, hiệu quả; sử dụng hiệu quả mạng lưới thông tin cơ sở; tư vấn pháp luật; tôn vinh tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng thể chế, thi hành và bảo vệ pháp luật; tham gia tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tuân thủ, chấp hành chính sách, pháp luật. 

Thủ trưởng các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ tập trung chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị tổ chức triển khai thực hiện Ngày Pháp luật Việt Nam theo đúng tinh thần của Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ với trọng tâm là hoàn thành các nhiệm vụ chính trị được giao, tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp và các luật mới được ban hành. Tiếp tục tham mưu, hoàn thiện hệ thống pháp luật; tăng cường hiệu quả thi hành Hiến pháp, pháp luật; làm tốt công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Mỗi công chức, viên chức, đảng viên phải phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu, tự giác, chủ động tìm hiểu, học tập, nâng cao nhận thức, hiểu biết về Hiến pháp và pháp luật gắn với nhiệm vụ chuyên môn. Đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành 100% các cuộc thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch năm 2018; đề xuất kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2019 (bảo đảm đến hết năm 2019, thực hiện thanh tra, kiểm tra 100% các cơ quan, tổ chức thuộc thẩm quyền quản lý theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ). Hoàn thành công tác kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ tại các địa phương và Bộ, ngành Trung ương.

Để hoàn thành các nhiệm vụ của Bộ Nội vụ, từ nay đến cuối năm 2018, Thứ trưởng Nguyễn Trọng Thừa yêu cầu các đơn vị tập trung nguồn lực cho công tác tham mưu xây dựng, hoàn thiện thể chế; đặc biệt, là việc cụ thể hóa các Nghị quyết Trung ương 6, Trung ương 7 Khóa XII, Nghị quyết của Quốc hội và các Chương trình hành động của Chính phủ liên quan đến chức năng quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ. Tham mưu cho lãnh đạo Bộ Nội vụ và chuẩn bị báo cáo Bộ Chính trị Đề án tổng thể sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã từ nay đến năm 2021. Tập trung xây dựng hồ sơ Dự án Luật sửa đổi, bổ sung Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương và Dự án Luật sửa đổi, bổ sung Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức; Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi). Khẩn trương hoàn thiện, trình cấp có thẩm quyền ban hành các nghị định, các thông tư đảm bảo tiến độ theo Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản giao nhiệm vụ của các cấp có thẩm quyền.

Thay mặt Ban Cán sự Đảng Bộ, Lãnh đạo Bộ, Thứ trưởng Nguyễn Trọng Thừa đã phát động tháng hành động và tuần cao điểm hưởng ứng ngày Pháp luật Việt Nam năm 2018 tại Bộ Nội vụ. Thứ trưởng cũng mong muốn các đơn vị của Bộ Tư pháp, Thanh tra Chính phủ tiếp tục phối hợp, hỗ trợ các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Nội vụ trong công tác xây dựng và thi hành pháp luật. 

Hội nghị đã được nghe đồng chí Phan Hồng Nguyên, Phó Vụ trưởng Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, Bộ Tư pháp   giới thiệu về chuyên đề triển khai ngày pháp luật Việt nam, đồng chí Nguyễn Văn Kim, Quyền Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thanh tra Chính phủ giới thiệu về chuyên đề phổ biến Luật Tố cáo năm 2018.

Vụ trưởng Vụ Pháp chế Phạm Đức Toàn phát biểu tại Hội nghị

Phó Vụ trưởng Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, Bộ Tư pháp Phan Hồng Nguyên trình bày  chuyên đề tại Hội nghị

Quyền Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Kim trình bày chuyên đề tại Hội nghị 


Toàn cảnh Hội nghị

Phương Hằng


  • banner-right-02
  • banner-right-03
  • banner-right-04
  • banner-right-03

Chỉ số cải cách hành chính

Số liệu thống kê

  • banner-05

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 20.963.937

Khách Online : 558