Hội nghị tổng kết công tác năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019 của Công đoàn cơ quan Bộ Nội vụ

13:32 28/01/2019 | Lượt xem : 3751

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 3751
Sáng ngày 28/01, tại trụ sở Bộ, Công đoàn cơ quan Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019.
Chủ tịch Công đoàn cơ quan Bộ, Chánh Văn phòng Bộ Vũ Đăng Minh chủ trì Hội nghị.
Đồng chí Vũ Đăng Minh phát biểu tại Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí trong Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Công đoàn cơ quan Bộ; các đồng chí trong Ban Chấp hành các Công đoàn bộ phận trực thuộc Công đoàn cơ quan Bộ.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe Phó Chủ tịch Công đoàn cơ quan Bộ Lê Văn Phương trình bày dự thảo Báo cáo tổng kết công tác năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2019. 

Đồng chí Lê Văn Phương trình bày dự thảo Báo cáo tổng kết tại Hội nghị.

Theo đó, trong năm 2018, với sự nỗ lực phấn đấu, Công đoàn cơ quan Bộ và các Công đoàn trực thuộc đã triển khai, thực hiện tốt kế hoạch, chương trình công tác đề ra. Các hoạt động đảm bảo đúng sự chỉ đạo của Công đoàn cấp trên và tổ chức thực hiện phù hợp với tình hình thực tế, cụ thể của từng đơn vị.

Việc thực hiện các chế độ, chính sách, chăm lo đời sống và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công chức, viên chức và đoàn viên công đoàn luôn được quan tâm, nhiều họat động đã có kết quả thiết thực, góp phần động viên công chức, viên chức và đoàn viên công đoàn tăng cường tinh thần đoàn kết, hăng hái thi đua lao động, tích cực thực hành tiết kiệm, phòng chống lãng phí, ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện cải cách hành chính của cơ quan, đơn vị và của Bộ, hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, vai trò của tổ chức công đoàn ngày càng được củng cố và nâng cao.

Công tác xây dựng tổ chức công đoàn và phát triển đoàn viên thường xuyên được quan tâm, hàng năm cán bộ công đoàn được tham gia các lớp bồi dưỡng, tập huấn nâng cao nghiệp vụ công tác công đoàn do Công đoàn Bộ Nội vụ tổ chức. Công tác tài chính công đoàn được thực hiện đúng theo quy định.

Hoạt động tại các cấp Công đoàn cơ quan Bộ được diễn ra sôi nổi, phong phú, thiết thực dưới nhiều hình thức, nhiều hoạt động được gắn kết với dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn; chào mừng đại hội công đoàn các cấp; với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao đã tạo được không khí đoàn kết, phấn khởi trong các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Nội vụ. 

Báo cáo cũng đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm của Công đoàn cơ quan Bộ trong năm 2019 như: Đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, của Công đoàn cấp trên: Nghị quyết Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ XII, Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh “ Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”…; đẩy mạnh việc tuyên truyền, quán triệt, triển khai và cụ thể hóa các tiêu chí Nghị quyết Đại hội V Công đoàn Viên chức Việt Nam và Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam.

Xây dựng kế hoạch và tổ chức tốt phong trào thi đua để động viên công chức, viên chức, người lao động và đoàn viên công đoàn thi đua, phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn gắn với thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05 tháng 9 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp, gắn với nâng cao chất lượng thực hiện cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo” để góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, chương trình công tác của đơn vị, của Bộ và của tổ chức Công đoàn.

Tiếp tục vận động cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên công đoàn nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động tham mưu, nghiên cứu, xây dựng chính sách, pháp luật liên quan trực tiếp đến quyền lợi người lao động; tích cực tham mưu trong việc tổ chức các hoạt động thiết thực vì lợi ích các đoàn viên, tăng cường hoạt động xã hội của các công đoàn.

Thực hiện tốt chức năng kiểm tra, giám sát bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tạo động lực nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động công đoàn, góp phần vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, của tổ chức Công đoàn. Tích cực tham gia với Thủ trưởng đơn vị quan tâm cải thiện điều kiện làm việc; quyền lợi vật chất và tinh thần của đoàn viên công đoàn; chăm sóc sức khỏe cho công chức, viên chức, người lao động; tổ chức tốt việc nghỉ ngơi, thăm hỏi khi đoàn viên ốm đau, gia đình gặp hoạn nạn, khó khăn theo Quy chế quản lý và chi tiêu tài chính của Công đoàn cơ quan Bộ....

Tại Hội nghị, các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến để hoàn thiện Báo cáo cũng như đề xuất các kiến nghị để nâng cao chất lượng hoạt động của Công đoàn cơ quan Bộ Nội vụ.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Chủ tịch Công đoàn cơ quan Bộ Vũ Đăng Minh ghi nhận và cảm ơn những ý kiến đóng góp của các đại biểu cho dự thảo báo cáo, đồng thời nhấn mạnh, trong năm 2019, Công đoàn cơ quan Bộ Nội vụ cần tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được trong năm 2018, tích cực hưởng ứng các phong trào của Công đoàn cấp trên và các hoạt động chính trị quan trọng của Bộ Nội vụ và cả nước; tiếp tục tuyên truyền phong trào Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; đẩy mạnh phong trào văn hóa công sở; tích cực thực hành tiết kiệm, phòng chống lãng phí, ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện cải cách hành chính của cơ quan, đơn vị và của Bộ; đẩy mạnh các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể thao để tạo sự gắn kết giữa các công chức, viên chức, người lao động.

Toàn cảnh Hội nghị

Nhân dịp này, Công đoàn cơ quan Bộ Nội vụ cũng trao giấy khen của Ban Chấp hành Công đoàn Bộ Nội vụ và Ban Chấp hành Công đoàn cơ quan Bộ Nội vụ cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác công đoàn năm 2018.


Thu Trang

  • banner-right-02
  • banner-right-03
  • banner-right-04
  • banner-right-03

Chỉ số cải cách hành chính

Số liệu thống kê

  • banner-05

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 20.973.629

Khách Online : 758