Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 Khóa XII của Đảng

14:32 06/03/2017 | Lượt xem : 2123

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 2123
Sáng ngày 03/3/2017, tại trụ sở Bộ, Đảng ủy Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Đồng chí Trần Anh Tuấn - Bí thư Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Bộ Nội vụ chủ trì Hội nghị.
Đồng chí Trần Anh Tuấn - Bí thư Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Bộ Nội vụ phát biểu khai mạc Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Trần Hồng Hà - Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; đồng chí Triệu Văn Cường - Phó Bí thư Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Bộ Nội vụ; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Bộ Nội vụ; các đồng chí cấp ủy viên các cấp của các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng bộ Bộ Nội vụ ở khu vực Hà Nội; các đồng chí chuyên trách, bán chuyên trách công tác đảng của các Đảng bộ trực thuộc; các đồng chí trong Ban chấp hành Đoàn thanh niên Bộ, Công đoàn Bộ, Hội Cựu chiến binh Bộ, cùng toàn thể đảng viên thuộc các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng ủy Bộ đóng tại trụ sở cơ quan Bộ.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Bí thư Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn nhấn mạnh, đây là nghị quyết rất quan trọng đề cập đến những vấn đề vừa cơ bản, vừa cấp bách được đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân đặc biệt quan tâm và hoan nghênh. Để triển khai thực hiện Nghị quyết, Đảng ủy Bộ đã ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện với những nội dung cụ thể và tiến hành tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng, những nội dung cốt lõi của Nghị quyết và kế hoạch triển khai thực hiện, tạo sự thống nhất cao về nhận thức để các đồng chí đảng viên thuộc Đảng ủy Bộ Nội vụ tiến hành thực hiện Nghị quyết một cách có hiệu quả.

Việc quán triệt sâu sắc, học tập, triển khai Nghị quyết Đại hội XII của Đảng là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, có tầm quan trọng đặc biệt, nhằm tạo sự chuyển biến về nhận thức, thống nhất ý chí và hành động, góp phần tăng cường xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; chấn chỉnh, uốn nắn những nhận thức lệch lạc;  đấu tranh có hiệu quả với các quan điểm sai trái, thù địch.

Đồng chí Trần Anh Tuấn đề nghị các đảng viên tham dự Hội nghị cần nắm vững những nội dung cơ bản, tư tưởng cốt lõi của Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII để tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện một cách có hiệu quả.

Đồng chí Trần Hồng Hà - Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương,
truyền đạt các nội dung cơ bản của Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 Khóa XII.

Tại Hội nghị, các đảng viên đã nghe TS. Trần Hồng Hà - Báo cáo viên cấp Trung ương, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, truyền đạt các nội cơ bản, những điểm mới trong các Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30/10/2016, Nghị quyết số 05-NQ/TW ngày 01/11/2016, Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 05/11/2016 và Kết luận số 09-KL/TW ngày 19/10/2016 của Hội nghị Lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tình hình kinh tế-xã hội, ngân sách nhà nước năm 2016, kế hoạch phát triển và dự toán năm 2017. Đồng chí Trần Hồng Hà nêu rõ, Nghị quyết Trung ương 4 lần này đã đưa ra 4 nhóm giải pháp để tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, trong đó tập trung vào việc đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Các đảng viên tham dự Hội nghị lắng nghe đồng chí Trần Hồng Hà truyền đạt nội dung Nghị quyết

Thông qua cách truyền đạt các nội dung quan trọng của Nghị quyết đan xen nhiều ví dụ sinh động được lấy từ thực tiễn công tác và cuộc sống, đồng chí Trần Hồng Hà đã dành nhiều thời gian cung cấp thông tin để nhận diện 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong đội ngũ đảng viên. Đồng chí Trần Hồng Hà cũng nêu cụ thể các nhóm nhiệm vụ và giải pháp để các cấp ủy, tổ chức đảng cần kiên quyết, kiên trì, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ, toàn diện, có hiệu quả nhằm đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái trong nội bộ; đồng thời đặc biệt lưu ý một nội dung mới trong Nghị quyết lần này là gắn việc xây dựng Đảng về đạo đức với việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Phát biểu bế mạc Hội nghị, đồng chí Trần Anh Tuấn - Bí thư Đảng ủy Bộ, đề nghị các đảng viên trong quá trình quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XII, ngoài việc nắm rõ nội dung của Nghị quyết còn cần chủ động soi lại mình, xây dựng chương trình, kế hoạch hành động thiết thực trong công tác triển khai Nghị quyết tại đơn vị mình./.

Quang cảnh Hội nghị.

Nam Phong

Tin khác

  • banner-right-02
  • banner-right-03
  • banner-right-04
  • banner-right-03

Chỉ số cải cách hành chính

Số liệu thống kê

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 24.672.858

Khách Online : 508