Hội nghị giao ban triển khai nhiệm vụ công tác tháng 6/2022

12:59 28/05/2022 | Lượt xem : 1308

Sáng ngày 28/5, tại trụ sở Bộ, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị giao ban kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 5/2022 và triển khai nhiệm vụ công tác tháng 6/2022.
Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà chủ trì Hội nghị.
Tham dự Hội nghị có các đồng chí Thứ trưởng: Nguyễn Trọng Thừa, Nguyễn Duy Thăng, Triệu Văn Cường; thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ; đại diện Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ, Văn phòng Ban Cán sự đảng Bộ, Công đoàn Bộ, Đoàn Thanh niên Bộ.

Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà chủ trì Hội nghị giao ban

Báo cáo tại Hội nghị, Chánh Văn phòng Bộ Vũ Đăng Minh cho biết, trong tháng 5/2022, nhiệm vụ được cấp có thẩm quyền giao là 46 nhiệm vụ, trong đó nhiệm vụ đã hoàn thành 29 nhiệm vụ, chiếm 63,04%; đang tiếp tục thực hiện 17 nhiệm vụ, chiếm 36,96%.

Tổng số văn bản đến Bộ Nội vụ từ ngày 01/01/2022 đến hết ngày 25/5/2022 là: 10.228 văn bản. Trong đó, có 887 văn bản yêu cầu trả lời, đã trả lời được 809 văn bản và 78 văn bản chưa đến hạn trả lời (không còn văn bản quá hạn xử lý).

Chánh Văn phòng Bộ Vũ Đăng Minh báo cáo tại Hội nghị

Nhìn chung, trong tháng 5/2022, dưới sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Bộ, các đơn vị đã chủ động, tập trung hoàn thành nhiều nhiệm vụ quan trọng như: Tập trung chuẩn bị nội dung phục vụ Bộ trưởng tham dự Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV, đặc biệt là phối hợp với Ủy ban Xã hội của Quốc hội tiếp thu, giải trình, làm rõ một số vấn đề Đại biểu nêu đối với dự thảo Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi); tham mưu Bộ trưởng thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình dự án Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở (ngày 27/5/2022); tham mưu nội dung phục vụ Lãnh đạo Bộ tham dự phiên thứ 11 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Đã trình Chính phủ xem xét, ban hành 01 dự thảo Nghị định; tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Chính phủ hoàn thiện 02 dự thảo Nghị định; báo cáo Ban Chỉ đạo đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ về dự thảo Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của 26 Bộ, ngành và có ý kiến thẩm định bổ sung đối với dự thảo Nghị định của 09 Bộ, ngành theo yêu cầu tại Thông báo số 49/TB-BCĐĐMSXTCBM ngày 26/4/2022 của Ban Chỉ đạo; trình Bộ trưởng ban hành theo thẩm quyền 02 Thông tư.

Tổ chức thành công Hội nghị công bố Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2021 và Chỉ số cải cách hành chính năm 2021 của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Tập huấn - Tọa đàm “Vai trò của Chuyển đổi số với việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ”; tổ chức tốt Kỳ thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức hành chính từ chuyên viên chính lên chuyên viên cao cấp năm 2021; chuẩn bị tốt nội dung phục vụ Đoàn thanh tra của Bộ Công an về việc bảo vệ bí mật nhà nước và an ninh mạng tại Bộ Nội vụ; Hội đồng Khoa học Bộ Nội vụ đã tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động khoa học và công nghệ 6 tháng đầu năm 2022.

Lãnh đạo Bộ đã tiếp xã giao Thứ trưởng ngoại giao Tòa thánh Vatican nhân chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam; tham mưu Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gửi thông điệp chúc mừng Đại lễ Vesak năm 2022 diễn ra bằng hình thức trực tuyến tại trụ sở Liên hiệp quốc; chuẩn bị nội dung tháp tùng Lãnh đạo Đảng, Nhà nước đi chúc mừng Giáo hội Phật giáo Việt Nam nhân dịp Lễ Phật đản năm 2022. 

Thủ trưởng các đơn vị đã chủ động, quyết liệt, linh hoạt trong công tác chỉ đạo, điều hành để xử lý các văn bản gửi đến Bộ Nội vụ trên Hệ thống Voffice, đến nay đã hoàn thành 100% văn bản đến hạn trả lời, không còn nợ đọng văn bản; hoàn thành 29 nhiệm vụ cấp có thẩm quyền giao (đạt tỷ lệ 63,04%), có nhiều chuyển biến tích cực so với tháng 4/2022 (chỉ đạt tỷ lệ 29%).

Bên cạnh những kết quả đạt được, tiến độ thực hiện nhiệm vụ cấp có thẩm quyền giao còn chậm, vẫn còn tồn đọng 17 nhiệm vụ phải chuyển sang tháng 6/2022 để tiếp tục thực hiện. Nguyên nhân là do nhiệm vụ có tính chất phức tạp, có nhiều điểm mới, đối tượng phạm vi rộng, bao trùm trên nhiều ngành, lĩnh vực của đời sống, xã hội, do đó cần có sự chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và sự phối hợp, thẩm định của các cơ quan liên quan. 

Quang cảnh Hội nghị

Về nhiệm vụ công tác tháng 6/2022, ông Vũ Đăng Minh cho biết, Bộ Nội vụ tập trung phối hợp với các cơ quan của Quốc hội để tiếp thu, giải trình, hoàn thiện trình Quốc hội thông qua Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi) và trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến vào dự án Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở tại Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV.

Tập trung tiếp thu, hoàn thiện trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành 04 dự thảo Nghị định, 02 Đề án; tiếp tục xây dựng, hoàn thiện 02 dự thảo Nghị định  bảo đảm tiến độ, chất lượng.

Tập trung xây dựng, hoàn thiện trình Bộ trưởng ban hành theo thẩm quyền 05 Thông tư; 07 Đề án theo kế hoạch...

Thứ trưởng Nguyễn Duy Thăng phát biểu tại Hội nghị

Thứ trưởng Triệu Văn Cường phát biểu tại Hội nghị

Tại Hội nghị, các đồng chí Thứ trưởng và lãnh đạo các đơn vị đã báo cáo bổ sung, làm rõ những nhiệm vụ đã và đang triển khai; nêu rõ những hạn chế, nguyên nhân của một số nhiệm vụ còn chậm trễ; đồng thời, đề xuất một số giải pháp nhằm thực hiện tốt các nhiệm vụ trong thời gian tới như tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, bám sát và chỉ đạo quyết liệt thực hiện các nhiệm vụ được giao... 

Thủ trưởng các đơn vị khẳng định sẽ tập trung cao độ thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ được giao trong tháng 6, đảm bảo chất lượng.

Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà kết luận Hội nghị

Kết luận Hội nghị, Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà ghi nhận và đánh giá cao kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 5/2022 của các đơn vị, các nhiệm vụ cơ bản hoàn thành một cách toàn diện, có tiến bộ rõ nét. Đặc biệt là đã hoàn thiện 29 nhiệm vụ, đạt khoảng trên 63%, nổi bật là đã trình Quốc hội xem xét 02 dự án luật: Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi) và Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở.

Tuy nhiên, Bộ trưởng cũng cho rằng, chất lượng tham mưu của một số đơn vị còn hạn chế, nhất là công tác tham mưu xây dựng, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật và công tác trả lời kiến nghị của đại biểu Quốc hội và kiến nghị của cử tri; một số đơn vị chưa chủ động tham mưu các nhiệm vụ theo chức năng, nhiệm vụ được giao; sự phối hợp giữa một số đơn vị còn lỏng lẻo, chưa chặt chẽ.

Về nhiệm vụ công tác tháng 6/2022, Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà đề nghị các đơn vị: 

Thứ nhất, tập trung công tác tham mưu, xây dựng Đề án sắp xếp đơn vị hành chính các cấp giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030; hoàn thiện các nội dung liên quan đến công tác giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về vấn đề này; Đề án sắp xếp tổ chức bộ máy của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Đề án đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý trẻ và nữ cho chính quyền địa phương và bộ ngành Trung ương tại nước ngoài giai đoạn 2022 – 2025; Chiến lược Quốc gia về thu hút và trọng dụng nhân tài; chuẩn bị Đề án mô hình chính quyền đô thị trực thuộc tỉnh; sửa đổi 03 nghị định về chính quyền đô thị tại 03 địa phương; chuẩn bị tổ chức các hội nghị theo kế hoạch.

Thứ hai, tiếp tục tập trung hoàn thiện thể chế, chính sách như hoàn thiện các dự án luật, các nghị định; tiếp tục rà soát thể chế liên quan đến tổ chức chính quyền địa phương, chính sách tiền lương, công chức, viên chức, nhất là đánh giá tác động việc liên thông công chức.

Thứ ba, thực hiện hoàn thành các nhiệm tháng 5/2022 chuyển sang và hoàn thành nhiệm vụ chương trình công tác tháng 6/2022.

Thứ tư, tích cực triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị, đảm bảo các điều kiện để tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2022 của ngành Nội vụ; chuẩn bị các điều kiện tổ chức Hội nghị người đứng đầu nền công vụ các nước ASEAN và ASEAN+3; chuẩn bị tốt cho các đoàn công tác của lãnh đạo Bộ tại các địa phương liên quan đến điều chỉnh địa giới hành chính, chính quyền đô thị, nâng cấp đơn vị hành chính, kiểm tra công tác cải cách hành chính, kiểm tra công vụ … nhằm nắm bắt và giải quyết những khó khăn, vướng mắc của các địa phương.

Với tinh thần chủ động, tích cực, Bộ trưởng tin tưởng rằng, các nhiệm vụ được giao cho các đơn vị trong tháng 6/2022 sẽ hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng.

Thanh Tuấn