Hội nghị bàn tròn cấp Bộ trưởng ASEAN – Hàn Quốc

16:18 26/11/2019 | Lượt xem : 2046

Ngày 26/11, Bộ Nội vụ và An toàn Hàn quốc tổ chức Hội nghị bàn tròn cấp Bộ trưởng ASEAN – Hàn Quốc tại thành phố Busan, Hàn Quốc. Đây là cơ hội để các nước thắt chặt thêm mối quan hệ, tình hữu nghị và chia sẻ những kinh nghiệm trong công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực công vụ, công chức, cải cách hành chính, chính quyền địa phương, Chính phủ điện tử, đổi mới dịch vụ công, xây dựng thành phố thông minh.
Thứ trưởng Nguyễn Trọng Thừa dẫn đầu Đoàn công tác của Bộ Nội vụ Việt Nam tham gia Hội nghị. 
Trưởng đoàn các nước ASEAN và Hàn Quốc chụp ảnh lưu niệm tại Hội nghị

Hội nghị với sự tham gia của 10 nước ASEAN và Hàn Quốc sẽ tập trung thảo luận xung quanh nội dung: sự tham gia của người dân vào quá trình phát triển và thực thi chính sách, những đổi mới trong dịch vụ công sử dụng công nghệ tiên tiến và tăng cường năng lực cho chính quyền địa phương. 

Với 03 phiên thảo luận, đại diện các nước ASEAN và Hàn Quốc đã trình bày các tham luận về sự tham gia của người dân và đổi mới Chính phủ; công nghệ kỹ thuật số và nền công vụ; xây dựng năng lực cho chính quyền địa phương và phát triển kinh tế vùng.

Thứ trưởng Nguyễn Trọng Thừa phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa khẳng định, trong cộng đồng các nước ASEAN, Việt Nam luôn là thành viên tích cực, có trách nhiệm đối với sự phát triển chung. Đối với sự tham gia của người dân, Việt Nam nhận thấy, các quốc gia đều coi trọng vai trò của người dân đối với quá trình hoạch định chính sách và hoạt động quản lý nhà nước. Các quốc gia đều xây dựng thể chế bảo đảm cho sự tham gia của người dân, đồng thời, cũng xây dựng và phát triển các công cụ nhằm tạo thuận lợi để người dân tham gia hoạt động quản lý nhà nước. 

Thứ trưởng Nguyễn Trọng Thừa đề nghị các nước ASEAN tiếp tục hoàn thiện hệ thống thể chế, có cơ chế huy động người dân tham gia vào quá trình quản lý của Nhà nước. Đẩy mạnh công cuộc cải cách nền hành chính nhà nước; đẩy mạnh xây dựng Chính phủ điện tử, nâng cao khả năng tiếp cận của người dân đối với hệ thống chính sách, dịch vụ công, hoạt động của Chính phủ. 

Quang cảnh Hội nghị

Cùng với đó, sử dụng tốt hơn các phương tiện thông tin đại chúng; tăng cường hơn nữa hợp tác quốc tế, giao lưu Nhân dân đối với các nước trong khu vực ASEAN, cũng như ASEAN với các đối tác Hàn Quốc, Nhật Bản, Hoa Kỳ… Đồng thời, cải cách tổ chức bộ máy chính  quyền địa phương; đổi mới và nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng tuyển dụng công chức, viên chức. 

Thứ trưởng Nguyễn Trọng Thừa khẳng định, Bộ Nội vụ Việt Nam tiếp tục thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực quản lý nhà nước, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân, doanh nghiệp, đẩy mạnh cải cách thể chế và nâng cao hiệu quả hoạt động bộ máy nhà nước vì một cộng đồng ASEAN phát triển, thịnh vượng.

Vụ trưởng Vụ Cải cách hành chính Phạm Minh Hùng phát biểu tại Hội nghị

Tham luận tại Hội nghị với chủ đề: Xây dựng năng lực cho chính quyền địa phương và phát triển kinh tế vùng, ông Phạm Minh Hùng, Vụ trưởng Vụ Cải cách hành chính – Bộ Nội vụ cho biết, một số quốc gia ASEAN không có quy định về tổ chức chính quyền địa phương trong Hiến pháp như Brunây và Xingapo, tuy nhiên, các quốc gia đều có những chính sách để tăng cường năng lực cho chính quyền địa phương.

Nhằm tăng cường năng lực cho chính quyền địa phương các nước trong khu vực, ông Phạm Minh Hùng đề nghị các nước trong khu vực tiếp tục cải cách tổ chức bộ máy chính quyền địa phương theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Tiếp tục phân cấp mạnh hơn cho chính quyền địa phương thực hiện các nhiệm vụ mà địa phương làm có hiệu quả. Đổi mới và nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức chính quyền địa phương trong bối cảnh toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế.

Hội nghị bàn tròn cấp Bộ trưởng ASEAN - Hàn Quốc

Bên cạnh đó, nâng cao chất lượng tuyển dụng, quản lý, sử dụng công chức chính quyền địa phương. Tăng cường sự tham gia của người dân, cộng đồng, tổ chức vào việc xây dựng năng lực cho chính quyền địa phương. Đẩy mạnh xây dựng chính quyền điện tử, nâng cao chất lượng, hiệu quả chỉ đạo điều hành, cung ứng dịch vụ công của chính quyền địa phương các cấp. Tăng cường khả năng tiếp cận chính sách của người dân và sự tương tác giữa chính quyền với người dân để nắm bắt kịp thời nguyện vọng, yêu cầu của người dân để hoàn thiện chính sách và nâng cao chất lượng phục vụ của chính quyền địa phương./.

Thanh Tuấn

Tin khác