Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 80 năm Ngày Bác Hồ về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam (28/01/1941 - 28/01/2021)

14:51 27/01/2021 | Lượt xem : 2401

Ngày 25/01, Bộ Nội vụ ban hành công văn số 347/BNV-VP về việc tuyên truyên truyền Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 80 năm Ngày Bác Hồ về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam (28/1/1941 - 28/1/2021) do Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Tỉnh ủy Cao Bằng biên soạn.
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân, Thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực Bộ Nội vụ quán triệt, phổ biến rộng rãi nội dung Đề cương (kèm theo) đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động của đơn vị.

Cổng thông tin điện tử Bộ Nội vụ đăng tải toàn văn Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 80 năm Ngày Bác Hồ về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam (28/01/1941 - 28/01/2021) tại file PDF đính kèm.

File đính kèm.

Đề cương tuyên truyền Tải về