Đảng ủy Bộ Nội vụ tổng kết công tác năm 2020 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021

18:31 27/01/2021 | Lượt xem : 2468

Sáng ngày 27/01, tại trụ sở Bộ, Đảng ủy Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2020 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021.
Đồng chí Vũ Chiến Thắng, Bí thư Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Bộ Nội vụ chủ trì Hội nghị.
Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Trọng Thừa, Phó Bí thư Ban Cán sự đảng Bộ, Thứ trưởng Bộ Nội vụ; đồng chí Hà Thị Trang, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng ban Ban Dân vận Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành, Ủy ban Kiểm tra, các Ban của Đảng ủy Bộ; đại diện các Đảng ủy, Chi ủy trực thuộc Đảng ủy Bộ; đại diện Ban Thường vụ Công đoàn Bộ, Đoàn Thanh niên Bộ.

Đồng chí Vũ Chiến Thắng phát biểu khai mạc Hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Vũ Chiến Thắng, Bí thư Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Bộ Nội vụ cho biết, năm 2020 là năm tổ chức Đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, do đó, các cấp Đảng trong toàn Đảng bộ Bộ đã tổ chức Đại hội thành công và triển khai thực hiện các nghị quyết ngay sau khi Đại hội kết thúc; đồng thời, tiếp tục triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác Đảng như: công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; công tác tổ chức xây dựng Đảng; công tác kiểm tra, giám sát; công tác dân vận và lãnh đạo các tổ chức đoàn thể… 

Để đánh giá kết quả đã đạt được, những hạn chế còn tồn tại trong năm 2020 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2021, đồng chí Vũ Chiến Thắng đề nghị các đại biểu nâng cao tinh thần trách nhiệm, đóng góp ý kiến thẳng thắn vào dự thảo báo cáo, chỉ rõ những hạn chế, nguyên nhân và biện pháp khắc phục; đặc biệt là tập trung vào các nhiệm vụ và giải pháp để thực hiện tốt hơn nhiệm vụ trong năm 2021.

Đồng chí Nguyễn Tiến Đạo báo cáo tại Hội nghị

Báo cáo kết quả công tác năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2021 của Đảng ủy Bộ Nội vụ, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ Nguyễn Tiến Đạo cho biết, năm 2020, tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và quần chúng trong Bộ ổn định, tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ, nghiêm chỉnh chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước. Nội bộ các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ cơ bản ổn định, đoàn kết; cán bộ, đảng viên xác định rõ trách nhiệm của mình theo từng vị trí trên các lĩnh vực công tác được giao. Các cấp ủy đảng, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, tổ chức trong toàn Đảng bộ luôn quan tâm đời sống, tinh thần, vật chất, điều kiện làm việc của cán bộ, đảng viên và quần chúng.

Các Chi bộ, Đảng bộ trực thuộc Đảng ủy Bộ đã tổ chức Đại hội trang trọng, đúng trình tự và thực hiện đầy đủ các nội dung theo yêu cầu Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị, bảo đảm dân chủ, đúng các nguyên tắc, quy định, nhất là Quy chế bầu cử trong Đảng, phát huy được tinh thần trách nhiệm, trí tuệ của đảng viên.

Thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo của Trung ương, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương và sự phối hợp có hiệu quả với Ban Cán sự đảng Bộ, Đảng ủy Bộ Nội vụ đã tập trung chỉ đạo các Đảng ủy, Chi ủy trực thuộc xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị với những nội dung cụ thể, phù hợp với đặc điểm tình hình và gắn với nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị. Qua đó, đã góp phần quan trọng vào thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của Bộ Nội vụ.

Đồng thời, việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI và khóa XII về xây dựng và chỉnh đốn Đảng đã tạo sự chuyển biến trong nhận thức và hành động của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong Bộ…

Đồng chí Nguyễn Hữu Tuấn báo cáo tại Hội nghị

Báo cáo tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng của Đảng ủy Bộ, đồng chí Nguyễn Hữu Tuấn, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ cho biết, năm 2020, nhận thức của cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra các cấp về công tác kiểm tra, giám sát đã có bước chuyển biến tích cực. Cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra các cấp trong Đảng bộ Bộ Nội vụ đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tuyên truyền công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng một cách sâu rộng, tạo sự lan tỏa trong toàn Đảng bộ Bộ.

Bên cạnh đó, việc tổ chức, xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra được thực hiện nghiêm túc, nền nếp; phương pháp, hình thức, nội dung kiểm tra, giám sát đã có những thay đổi, chuyên nghiệp hơn; các văn bản về công tác kiểm tra, giám sát đã có sự thống nhất theo mẫu chung do Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối ban hành.

Việc kiểm tra công tác nhân sự và tổ chức Đại hội Đảng các cấp trong toàn Đảng bộ Bộ Nội vụ được triển khai thực hiện đúng hướng dẫn của Trung ương.

Ủy ban Kiểm tra các cấp trong Đảng bộ Bộ đã thực hiện tốt công tác tham mưu, giúp cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát. Vai trò trách nhiệm của cấp ủy được phát huy, việc khắc phục những khâu yếu, điểm yếu được kiểm tra, giám sát, đôn đốc nhắc nhở thường xuyên. Đoàn kết trong Đảng bộ Bộ được củng cố, trách nhiệm của tập thể và cá nhân trong xây dựng Đảng và trong thực hiện nhiệm vụ, chức trách được nâng cao.

Thông qua kiểm tra, giám sát đã giúp cho các Đảng ủy trực thuộc chủ động phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm kỷ luật của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Vì vậy, công tác kiểm tra, giám sát đã góp phần vào việc nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

Đồng chí Phạm Huy Giang, Bí thư Đảng ủy, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương phát biểu tại Hội nghị

Tham luận tại Hội nghị, các đại biểu đều nhấn mạnh, năm 2020 là năm rất đặc biệt, là năm chẵn để tổ chức các sự kiện, các này lễ lớn của đất nước và của ngành, là năm thiên tai, dịch bệnh diễn biến phức tạp. Thực hiện lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Thủ tướng Chính phủ, các cấp, ngành đã nỗ lực thực hiện “mục tiêu kép”: vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, phấn đấu đạt tăng trưởng ở mức cao nhất; vừa quyết liệt phòng, chống dịch bệnh. Trong đó, các tổ chức cơ sở Đảng đã tổ chức thực hiện nghiêm túc và hoàn thành các nhiệm vụ đề ra.

Trong thời gian tới, các đại biểu đề nghị Đảng ủy Bộ tiếp tục tổ chức các hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác Đảng ngay từ đầu nhiệm kỳ; có phương án sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy một cách hợp lý, nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ.
Đề nghị Đảng ủy Bộ bổ sung nghị quyết chuyên đề về xây dựng chính phủ điện tử, chính phủ số, xã hội số, chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong công việc để các cấp ủy Đảng, đảng viên, quần chúng có nhận thức đúng và triển khai một cách đồng bộ, sâu rộng. Đề nghị có sự đổi mới trong các phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành nhất là trong việc ứng dụng công nghệ thông tin vào các quy trình công việc.

Đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Trung tâm Thông tin phát biểu tại Hội nghị

Các đại biểu cũng đề nghị tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, công tác dân vận, nhiệm vụ này không chỉ của các cơ quan thông tin, báo chí mà cần có sự vào cuộc của các cấp ủy Đảng và các cơ quan, đơn vị, đảng viên, quần chúng.
Đồng thời, đề nghị Đảng ủy Bộ quan tâm hơn nữa đến công tác đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch đối với cán bộ trẻ; đặc biệt, là công tác luân chuyển công chức, viên chức đi cơ sở; tạo điều kiện cho đoàn viên thanh niên, đoàn viên công đoàn tổ chức các hoạt động có ý nghĩa thiết thực.

Đồng chí Hà Thị Trang phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Hà Thị Trang, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng ban Ban Dân vận Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương biểu dương và đánh giá cao kết quả công tác của Đảng ủy Bộ năm 2020 đạt nhiều thành tựu trên tất cả các mặt công tác. 

Đồng chí Hà Thị Trang nhấn mạnh, năm 2020, Đảng ủy Bộ Nội vụ đã triển khai thực hiện có hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, công tác tổ chức xây dựng Đảng, công tác kiểm tra, giám sát; phối hợp chặt chẽ với Ban Cán sự đảng Bộ thực hiện tốt công tác cán bộ; chỉ đạo và tập trung chỉ đạo giải quyết triệt để các hạn chế còn tồn tại; chỉ đạo các tổ chức Đảng tổ chức tổng kết và tổ chức Đại hội các cấp thành công tốt đẹp.

Đồng chí Hà Thị Trang cũng nhấn mạnh, năm 2021 là năm tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, là năm được dự báo có nhiều khó khăn do tình hình dịch bệnh Covid-19 còn diễn biến phức tạp, do đó, đồng chí Hà Thị Trang đề nghị Đảng ủy Bộ Nội vụ tăng cường công tác phối hợp giữa Đảng ủy Bộ và Ban Cán sự đảng Bộ, tăng cường năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, đề cao trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu cơ quan, đơn vị. Đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành trong cấp ủy, người đứng đầu cơ quan, đơn vị. 

Đề nghị Đảng ủy Bộ Nội vụ tiếp tục quán triệt và triển khai nghiêm túc các nghị quyết của Đảng, kịp thời nắm bắt tâm tư, tình cảm của cán bộ, đảng viên, quần chúng, làm tốt công tác tuyên truyền, nêu cao đạo đức công vụ, nêu cao tính tiền phong gương mẫu của người đảng viên.

Bên cạnh đó, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát với phương châm “Giám sát có mở rộng”, quan tâm giải quyết các vấn đề phát sinh ngay từ gốc. Tiến hành rà soát, bổ sung quy hoạch cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025 và nhiệm kỳ 2025-2030; quan tâm bồi dưỡng cán bộ trẻ, thực hiện tốt công tác dân vận trong cơ quan nhà nước; lãnh đạo công tác của tổ chức đoàn thể một cách thiết thực, hiệu quả; tổ chức các lớp tập huấn cho các Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc Đảng ủy Bộ. Rà soát, sàng lọc đảng viên, thực hiện nghiêm việc chuyển đảng viên về sinh hoạt nơi cư trú…

Đồng chí Nguyễn Trọng Thừa phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Trọng Thừa, Phó Bí thư Ban Cán sự đảng Bộ, Thứ trưởng Bộ Nội vụ cho biết, trong những năm qua, Ban Cán sự đảng Bộ và Đảng ủy Bộ đã xây dựng, ban hành và triển khai Quy chế phối hợp một cách hiệu quả, thực hiện tốt các nhiệm vụ phối hợp giữa hai tổ chức.

Đồng chí Nguyễn Trọng Thừa nhất trí cao với dự thảo các báo cáo tại Hội nghị, trong đó, nổi bật là công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, đây là nội dung nổi trội nhất, là năm rất khó khăn nhưng Bộ Nội vụ đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, các nhiệm vụ đều đảm bảo chất lượng, tiến độ thời gian; đổi mới phương thức làm việc thông qua ứng dụng công nghệ thông tin vào chỉ đạo, điều hành. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng được xác định là nhiệm vụ trọng tâm của Đảng ủy Bộ cũng được thực hiện rất hiệu quả. Đặc biệt, Đảng ủy Bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện thành công việc tổ chức Đại hội Đảng các cấp trong Đảng ủy Bộ, các báo cáo được chuẩn bị công phu, công tác nhân sự đúng hướng, ban hành bảng phân công cho các Ủy viên Ban Chấp hành, triển khai thực hiện các nghị quyết của Đảng đạt kết quả đáng ghi nhận; hoàn thành xuất sắc việc đánh giá, xếp loại đảng viên.

 Trên cơ sở kết quả đã đạt được, đồng chí Nguyễn Trọng Thừa đề nghị, trong năm 2021 và các năm tiếp theo, Đảng ủy Bộ tiếp tục quan tâm, quán triệt các nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, nghị quyết của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương và của Đảng ủy Bộ Nội vụ; xây dựng chương trình hành động cụ thể để triển khai thực hiện các nghị quyết đạt hiệu quả cao nhất.

Tăng cường “đổi mới và sáng tạo”, đi kèm với kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công vụ, tập trung đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong toàn Đảng bộ Bộ.

Chăm lo và quan tâm hơn nữa đến đời sống của đội ngũ công chức, viên chức, người lao động; tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động thiện nguyện có chiều sâu, tạo sức lan tỏa trong toàn Đảng bộ Bộ. Đổi mới công tác sinh hoạt Chi bộ, trong đó đẩy mạnh các thông tin chuyên đề về các vấn đề chính trị, các sự kiện quan trọng của đất nước, của ngành.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Hưng công bố các quyết định khen thưởng

Các tập thể, cá nhân được khen thưởng năm 2020

Để ghi nhận và biểu dương những thành tích đã đạt được trong năm 2020, đồng chí Nguyễn Ngọc Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ, Chánh Văn phòng Đảng ủy Bộ đã công bố các quyết định của Đảng ủy Bộ khen thưởng cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác năm 2020, gồm: 05 tập thể và 09 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức Đại hội Đảng bộ Bộ Nội vụ nhiệm kỳ 2020-2025; 02 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 05 năm liên tiếp; 06 tổ chức Đảng và 33 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020.

Đồng chí Vũ Chiến Thắng phát biểu bế mạc Hội nghị

Bế mạc Hội nghị, đồng chí Vũ Chiến Thắng ghi nhận và tiếp thu ý kiến phát biểu chỉ đạo của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, của Ban Cán sự đảng Bộ và ý kiến phát biểu của các đại biểu. Đồng chí Vũ Chiến Thắng giao Văn phòng Đảng ủy Bộ tiếp thu, hoàn thiện báo cáo và cụ thể hóa vào chương trình hành động của Đảng ủy Bộ, triển khai sâu rộng tới các Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc để thực hiện có hiệu quả.

Đồng chí Vũ Chiến Thắng nhấn mạnh, năm 2020 là năm có nhiều khó khăn nhưng với sự nỗ lực, quyết tâm của toàn Đảng bộ Bộ, các nhiệm vụ chính trị của Bộ đã hoàn thành xuất sắc, trong đó có sự đóng góp tích cực của các tổ chức cơ sở Đảng, của đảng viên, quần chúng trong toàn Đảng bộ Bộ.

Năm 2021 là năm đầu thực hiện các nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, đồng chí Vũ Chiến Thắng đề nghị Đảng ủy Bộ nghiên cứu, triển khai thực hiện các nghị quyết, xây dựng chương trình hành động, kế hoạch cụ thể để triển khai một cách sâu rộng, hiệu quả.
Bên cạnh đó, tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, xây dựng bản tin thông tin chuyên đề phổ biến trong các buổi sinh hoạt Chi bộ. Nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công vụ, kịp thời biểu dương các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác.

Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng, xử lý từ gốc một cách triệt để các vấn đề phức tạp phát sinh; quan tâm nắm bắt tư tưởng cán bộ, đảng viên, quần chúng để kịp thời uốn nắn, xử lý; xây dựng các tiêu chí đánh giá người đứng đầu, cấp ủy nếu đơn vị có hiện tượng mất đoàn kết nội bộ. Quan tâm hơn nữa đối với công tác đoàn thể và các chế độ chính sách đối với cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong Bộ.

Đồng chí Vũ Chiến Thắng đề nghị Văn phòng Đảng ủy Bộ tiếp thu toàn bộ các ý kiến tại Hội nghị, xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động cụ thể, phân công nhiệm vụ cụ thể đối với các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ năm 2021 và trong cả nhiệm kỳ./.

Thanh Tuấn