Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ III, nhiệm kỳ 2022-2027 thành công tốt đẹp

19:35 15/08/2022 | Lượt xem : 2713

Chiều ngày 15/8, tại trụ sở Bộ, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Nội vụ tổ chức Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Nội vụ lần thứ III, nhiệm kỳ 2022-2027 – Phiên thứ hai.
Các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ
Các đồng chí lãnh đạo Bộ, Trung ương Đoàn, Đoàn Khối, Công đoàn Bộ tặng hoa chúc mừng Đại hội

Tham dự Đại hội có đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ; đồng chí Vũ Chiến Thắng, Bí thư Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Bộ Nội vụ; đồng chí Nguyễn Trọng Thừa, Thứ trưởng Bộ Nội vụ; đồng chí Triệu Văn Cường, Thứ trưởng Bộ Nội vụ; đồng chí Trương Hải Long, Thứ trưởng Bộ Nội vụ; đồng chí Ngô Văn Cương, Bí thư Trung ương Đoàn; đồng chí Bùi Hoàng Tùng, Quyền Bí thư Đoàn Khối các cơ quan Trung ương; đại diện Ban Thường vụ một số tổ chức Đoàn bạn; đại diện cấp ủy, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ và 120 đại biểu là đoàn viên thanh niên tiêu biểu đại diện cho hơn 9.000 đoàn viên thanh niên của 02 Đoàn cơ sở, 07 Chi đoàn cơ sở phân bố ở ba miền Bắc - Trung - Nam.

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội

Tại Đại hội, đồng chí Diêm Đăng Quỳnh, Phó Bí thư Đoàn Bộ khóa II báo cáo kết quả Phiên làm việc thứ nhất và thông qua Chương trình làm việc Phiên thứ hai.

Theo đó, Phiên làm việc thứ nhất diễn ra sáng ngày 15/8/2022, Đại hội đã tiến hành bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu; thông qua Quy chế Đại hội; báo cáo kết quả thẩm tra tư cách đại biểu; báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đoàn Bộ Nội vụ khóa II, nhiệm kỳ 2017-2022.

Đồng chí Diêm Đăng Quỳnh báo cáo kết quả Phiên làm việc thứ nhất

Đồng thời, Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Đoàn Bộ khóa III, nhiệm kỳ 2022-2027 gồm 15 đồng chí và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đoàn Khối các cơ quan Trung ương lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022 – 2027 gồm 07 đại biểu chính thức và 02 đại biểu dự khuyết. Đồng chí Trần Đức Toàn, Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ khóa II tiếp tục được tín nhiệm bầu làm Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ khóa III, nhiệm kỳ 2022-2027.

Đại hội cũng tiến hành thảo luận và tham luận, góp ý vào các văn kiện trình Đại hội và báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý dự thảo văn kiện Đại hội Đoàn cấp trên.

Báo cáo tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2017-2022, phương hướng, nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2022-2027, đồng chí Đào Thị Loan, Phó Bí thư Đoàn Bộ khóa II cho biết, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Nội vụ là tổ chức tương đương cấp huyện trực thuộc Đoàn Khối các cơ quan Trung ương. Hiện nay, Đoàn Bộ có 09 cơ sở Đoàn trực thuộc, trong đó có 02 Đoàn cơ sở, 07 Chi đoàn cơ sở với hơn 9.000 đoàn viên, phân bố ở ba miền Bắc - Trung - Nam. Tuổi trẻ Bộ Nội vụ vững vàng về lý tưởng cách mạng, có ý thức chính trị cao, trách nhiệm, tâm huyết, tận tụy, yêu nghề, có tinh thần tương thân, tương ái; tích cực, chủ động trong học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và kỹ năng công tác Đoàn; luôn nỗ lực cố gắng khắc phục khó khăn vươn lên hoàn thành các nhiệm vụ chính trị được giao.

Đồng chí Đào Thị Loan báo cáo kết quả hoạt động Đoàn Bộ nhiệm kỳ 2017-2022

Nhiệm kỳ 2017-2022, trong nước có nhiều khó khăn, thách thức tác động bởi tình hình quốc tế và khu vực, đặc biệt là diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid - 19  là những yếu tố khách quan và chủ quan ảnh hưởng đến hoạt động của Đoàn Bộ. Mặc dù vậy, với sự quan tâm chỉ đạo hướng dẫn kịp thời của Đảng ủy Bộ, Đoàn Khối các cơ quan Trung ương; sự quan tâm của Ban Cán sự đảng Bộ, Đoàn Thanh niên Bộ Nội vụ, các cơ sở đoàn trực thuộc đã phát huy được vai trò; phương thức hoạt động được đổi mới; tạo sự chuyến biến trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác Đoàn và phong trào thanh niên. Thường xuyên phối hợp chặt chẽ với Công đoàn Bộ, kịp thời động viên Đoàn viên, thanh niên nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn, phấn đấu thực hiện tốt các Nghị quyết, hướng dẫn của Đảng ủy Bộ; quán triệt các chủ trương, quan điểm của Đảng và Chính phủ vào việc triển khai nhiệm vụ công tác chuyên môn và các hoạt động của Đoàn bộ.

Đội ngũ đoàn viên là công chức, viên chức và người lao động trong Bộ luôn có ý thức xây dựng cơ quan, đơn vị, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, phát huy được truyền thống tốt đẹp của Bộ Nội vụ, nhiệt tình, trách nhiệm trong công việc, có ý thức tổ chức kỷ luật, ý thức thực hành tiết kiệm, chống lãng phí…

Công tác giáo dục được các cơ sở Đoàn tập trung thực hiện đồng bộ, kịp thời; tổ chức nhiều hoạt động với nội dung và hình thức đa dạng, sáng tạo, đạt hiệu quả thiết thực góp phần giáo dục truyền thống, bồi dưỡng lý tưởng, đạo đức cách mạng, lối sống văn hóa, tinh thần sống và làm việc theo pháp luật của đoàn viên, thanh niên.

Việc triển khai các phong trào hành động cách mạng và chương trình đồng hành với thanh niên được đẩy mạnh, có nhiều điểm mới, được đoàn viên, thanh niên đón nhận, các cấp ủy đảng, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị đồng tình, ủng hộ, ghi nhận, đánh giá cao với nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả, đặc biệt đã có những điều chỉnh kịp thời, linh hoạt trong tổ chức, triển khai các phong trào, hoạt động linh hoạt, thích ứng với tình hình dịch bệnh Covid-19, chung tay đóng góp tích cực vào công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 với Nhân dân cả nước; đoàn viên, thanh niên phát huy vai trò là lực lượng xung kích, đề ra nhiều sáng kiến trong công tác chuyên môn góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.

Công tác xây dựng, củng cố tổ chức Đoàn, Đoàn tham gia xây dựng Đảng, cơ quan, đơn vị có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần ổn định tổ chức, đặt nền móng cho sự phát triển vững mạnh của tổ chức Đoàn.

Những kết quả đạt được trong công tác đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2017-2022 có ý nghĩa quan trọng, khẳng định vai trò, vị thế ngày càng được nâng cao của Đoàn Thanh niên Bộ Nội vụ, tạo tiền đề cho việc tiếp tục triển khai thực hiện thật tốt trong những năm tiếp theo. Có được những kết quả trên là nhờ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên của Đảng ủy Bộ; sự quan tâm, tạo điều kiện của Lãnh đạo Bộ, của Chi ủy các Vụ, đơn vị, cơ quan thuộc và trực thuộc Bộ.

Quang cảnh Đại hội

Trong nhiệm kỳ 2022-2027, Đoàn Bộ Nội vụ xác định khẩu hiệu hành động là “Tuổi trẻ Bộ Nội vụ tiên phong - đoàn kết - sáng tạo - trách nhiệm - gương mẫu”, với các mục tiêu nhằm xây dựng thế hệ thanh niên Bộ Nội vụ phát triển toàn diện, giàu lòng yêu nước, có ý chí tự cường, tự hào dân tộc; có lý tưởng cách mạng, hoài bão. Mỗi đoàn viên, viên chức trẻ của Bộ Nội vụ có khát vọng chung tay xây dựng vươn lên xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc; có đạo đức công vụ. Phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo, trách nhiệm của đoàn viên, thanh niên Bộ Nội vụ tham gia thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, đặc biệt là tiên phong trong cải cách hành chính, chuyển đổi số quốc gia. Đồng thời, xây dựng Đoàn Thanh niên Bộ Nội vụ vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và hành động... 

Đồng chí Vũ Chiến Thắng phát biểu chỉ đạo Đại hội

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, thay mặt Đảng ủy Bộ, lãnh đạo Bộ, đồng chí Vũ Chiến Thắng, Bí thư Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Bộ Nội vụ đánh giá cao, ghi nhận và biểu dương những kết quả mà BCH Đoàn thanh niên Bộ Nội vụ nhiệm kỳ 2017-2022 đã đạt được. 

Kết quả nổi bật là, Đoàn Bộ thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị mà Đảng ủy, lãnh đạo Bộ và các cấp bộ Đoàn giao cho trong công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nhiệm vụ chuyên môn cho đoàn viên thanh niên Bộ Nội vụ. 

Đoàn Bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo tốt khối đoàn viên là công chức, viên chức trẻ hoạt động gắn liền với việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Bộ Nội vụ như: tiên phong trong việc tham mưu, đề xuất lãnh đạo đơn vị áp dụng các sáng kiến cải cách hành chính; thực hiện văn hóa công vụ, đạo đức công vụ; tích cực nghiên cứu khoa học góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả thực thi công vụ, nhiệm vụ của các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ; tuyên truyền luật thanh niên, chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam, thực hiện tốt công tác hỗ trợ tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, các chủ trương của Đảng, nhà nước về tuyển dụng, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức trẻ...

Đoàn Bộ cũng đã lãnh đạo, chỉ đạo Đoàn trường học tổ chức các chương trình hoạt động ý nghĩa, thiết thực, thu hút đông đảo sinh viên tham gia, tạo môi trường rèn luyện, trải nghiệm cho sinh viên trưởng thành, gắn lý thuyết với thực tiễn, trang bị cho sinh viên những kỹ năng cần thiết để tự tin lập nghiệp, khởi nghiệp. Các chương trình tình nguyện mùa hè xanh, tình nguyên tại chỗ, hiến máu nhân đạo của Đoàn Bộ đã thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên trong và ngoài Bộ cùng tham gia, đặc biệt trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp… Những kết quả đó, vừa góp phần nâng cao chất lượng hoạt động Đoàn, vừa thể hiện vai trò quan trọng của Đoàn Thanh niên Bộ Nội vụ, đóng góp vào thành công chung trong các hoạt động của Bộ Nội vụ.

Bên cạnh những kết quả đạt được, đồng chí Vũ Chiến Thắng cũng chỉ ra một số hạn chế còn tồn tại , đó là tính kết nối hoạt động đoàn giữa khối đoàn viên công chức, viên chức trẻ với đoàn viên sinh viên khối trường học chưa phát huy hết thế mạnh của hai nhóm đối tượng, để bổ trợ, tạo sức mạnh chung cho hoạt động của Đoàn thanh niên Bộ. Các hoạt động tình nguyện tại chỗ chưa thực sự rõ nét; chưa có mô hình, cách làm hiệu quả, được duy trì thường xuyên để tạo điểm nhấn tuyên truyền và nhân rộng …

Trong nhiệm kỳ 2022-2027, đồng chí Vũ Chiến Thắng đề nghị Ban Chấp hành Đoàn Bộ phát huy tính “Tiên phong, đoàn kết, sáng tạo, trách nhiệm, gương mẫu góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Bộ Nội vụ”. Trong đó, quan tâm làm tốt một số nhiệm vụ sau: 

Một là, hoạt động Đoàn cần thống nhất theo quan điểm chỉ đạo của Đảng ủy Bộ trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Bộ Nội vụ lần thứ III, tổ chức quán triệt thực hiện nghiêm các nghị quyết của Đảng, của Đoàn cấp trên, trọng tâm là Kết luận số 01 KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị (khóa XIII) về tiếp tục thực hiện đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chú trọng giáo dục đoàn viên, thanh niên về truyền thống lịch sử vẻ vang, hào hùng của dân tộc và của Bộ Nội vụ, về lòng yêu nước, ý chí tự lực tự cường, khát vọng phát triển; dám tiên phong trong ứng dụng khoa học công nghệ, đề xuất những sáng kiến, ý tưởng, giải pháp trong cải cách hành chính, thực thi công vụ; nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả công việc, thể hiện bản sắc, trí tuệ, tầm nhìn và vinh dự là đoàn viên, thanh niên Bộ Nội vụ

Hai là, mỗi đoàn viên, thanh niên Bộ Nội vụ phải không ngừng học tập, rèn luyện, trau dồi tri thức để có những sản phẩm đổi mới sáng tạo, khoa học của thành niên; lực lượng đoàn viên thanh niên Bộ Nội vụ phải là lực lượng tiên phong trong thực hiện chuyển đổi số, trước hết là trang bị mỗi đoàn viên thanh niên trẻ năng lực công dân số, công chức số để thích ứng với cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. 

Ba là, Ban Chấp hành Đoàn Bộ và các cơ sở đoàn luôn nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo trong việc thiết lập quan hệ hợp tác chặt chẽ với Đoàn cấp trên và các đơn vị trong và ngoài ngành Nội vụ để tổ chức hiệu quả các hoạt động tình nguyện gắn với thế mạnh của đoàn thanh niên Bộ Nội vụ là có tri thức, kỹ năng về lĩnh vực quản lý nhà nước về công vụ, công chức, tổ chức bộ máy, đào tạo, bồi dưỡng, cải cách hành chính... 

Bốn là, tiếp tục phát huy và thực hiện tốt hơn nữa các hoạt động phong trào tình nguyện mùa hè xanh, phong trào hiến máu nhân đạo, hoạt động văn hóa, văn nghệ, công tác truyền thông, các hoạt động bám sát vào nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ.

Năm là, đối với khối đoàn viên sinh viên, tập trung các hoạt động hướng sinh viên vào triển khai phong trào sinh viên 5 tốt, sao tháng giêng, các hoạt động tạo môi trường sinh viên trải nghiệm để rèn kỹ năng, gắn lý thuyết với thực tiễn, giúp sinh viên tự tin khởi nghiệp, lập nghiệp.

Đồng chí Vũ Chiến Thắng cũng đề nghị cấp ủy các đơn vị trực thuộc Đảng ủy Bộ cần quan tâm hơn nữa đối với công tác đảo tạo, bồi dưỡng, tạo nguồn cũng như tạo điều kiện đầu ra cho các đồng chí đoàn viên thanh niên nói chung và cán bộ đoàn nói riêng.

Đồng chí Bùi Hoàng Tùng phát biểu chỉ đạo Đại hội

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Bùi Hoàng Tùng, Quyền Bí thư Đoàn Khối các cơ quan Trung ương nhấn mạnh, nhiệm kỳ qua, Đoàn Thanh niên Bộ Nội vụ đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ trên tất cả các mặt công tác. Nổi bật là đã thành lập và duy trì hoạt động câu lạc bộ lý luận trẻ, tổ chức cuộc thi trực tuyến tìm hiểu tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tổ chức cuộc thi tìm hiểu cải cách hành chính, tổ chức nhiều hoạt động thiện nguyện có ý nghĩa với giá trị trên 10 tỷ đồng…

Về một số hạn chế đã nêu trong dự thảo báo cáo, đồng chí Bùi Hoàng Tùng đề nghị Đoàn Bộ Nội vụ có giải pháp cụ thể để khắc phục.

Trong thời gian tới, đồng chí Bùi Hoàng Tùng đề nghị Đoàn Bộ Nội vụ xác định phương châm công tác Đoàn là thường xuyên đổi mới, nâng cao chất lượng công tác Đoàn; xác định và trả lời hai câu hỏi: cơ quan cần gì ở Đoàn thanh niên và Đoàn Đoàn thanh niên cần gì ở cơ quan? vì các hoạt động Đoàn không thể tách rời hoạt động của các cơ quan, đơn vị.

Đề nghị Đoàn Bộ tiếp tục giáo dục chính trị tư tưởng trong toàn Đoàn Bộ. Đoàn Bộ cần xung kích thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, tham gia tích cực các hoạt động, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, nâng cao chất lượng hoạt động công vụ, tích cực và chủ động hướng dẫn người dân, tổ chức thực hiện các dịch vụ công do cơ quan nhà nước cung cấp.

Chủ động tham mưu lãnh đạo Bộ triển khai và phát huy Luật Thanh niên, để thanh niên xung kích, sáng tạo, đi đầu trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. Đoàn Bộ cũng cần tạo môi trường để đoàn viên nâng cao trình độ, trong đó, tự học và tự đọc là cách thiết thực nhất để nâng cao trình độ.

Đặc biệt chú trọng công tác Đoàn tham gia xây dựng Đảng, phát huy vai trò gương mẫu của đoàn viên, tạo môi trường cho đoàn viên phát triển để giới thiệu cho Đảng kết nạp.

Đồng chí Bùi Hoàng Tùng tin tưởng và kỳ vọng, Đoàn Thanh niên Bộ Nội vụ tiếp tục phát huy tinh thần sáng tạo, xung kích, nỗ lực cống hiến để tổ chức Đoàn là người bạn gần gũi, phát huy được sức trẻ của thanh niên. Đồng thời, cán bộ Đoàn phải có khả năng truyền cảm hứng tới đoàn viên chứ không phải mệnh lệnh hành chính, do đó, xác định cán bộ đoàn là cơ hội quý báu để phát triển, những khó khăn trong công tác Đoàn cần vượt qua để trưởng thành trong công tác chuyên môn.

Đồng chí Vũ Chiến Thắng tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đoàn Bộ nhiệm kỳ 2022-2027

Đồng chí Trần Đức Toàn tặng hoa các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn Bộ khóa II không tham gia khóa III

Đồng chí Trần Đức Toàn bế mạc Đại hội

Bế mạc Đại hội, đồng chí Trần Đức Toàn, Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Nội vụ khóa III, nhiệm kỳ 2022-2027 trân trọng gửi lời cám ơn tới các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ, lãnh đạo Bộ, Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Ban Thường vụ Đoàn Khối các cơ quan Trung ương, Ban Thường vụ các tổ chức Đoàn bạn, cấp ủy, lãnh đạo các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ đã đến tham dự, góp phần làm nên sự thành công của Đại hội.

Đồng chí Trần Đức Toàn trân trọng tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Đảng ủy Bộ, Đoàn Khối các cơ quan Trung ương và các ý kiến tham luận tại Đại hội; đồng thời, khẳng định sẽ cụ thể hóa vào chương trình hành động của Đoàn Bộ nhiệm kỳ 2022-2027.

Một số tiết mục văn nghệ chào mừng Đại hội: 


Thanh Tuấn