Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ III, nhiệm kỳ 2022-2027 – Phiên thứ nhất

11:51 15/08/2022 | Lượt xem : 1862

Sáng ngày 15/8, tại trụ sở Bộ, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Nội vụ tổ chức Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Nội vụ lần thứ III, nhiệm kỳ 2022-2027 – Phiên thứ nhất.
Các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ

Tham dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Tiến Đạo, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ; đại diện Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Khối các cơ quan Trung ương và 120 đại biểu là đoàn viên thanh niên đại diện cho hơn 9.000 đoàn viên thanh niên của 02 Đoàn cơ sở, 07 Chi đoàn cơ sở phân bố ở ba miền Bắc - Trung - Nam.

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội

Tại Đại hội, đồng chí Trương Quốc Việt, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đoàn Thanh niên Bộ đã thông qua Chương trình và Quy chế Đại hội. Theo đó, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Nội vụ lần thứ III, nhiệm kỳ 2022-2027 diễn ra trong 01 ngày 15/8/2022.

Đồng chí Trương Quốc Việt báo cáo tại Đại hội

Đại hội có nhiệm vụ Tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên Bộ Nội vụ 2017 - 2022; quyết định phương hướng, nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào thanh niên Bộ Nội vụ nhiệm kỳ 2022 – 2027; Bầu Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Nội vụ khóa III, nhiệm kỳ 2022-2027; Bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đoàn Khối các cơ quan Trung ương lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022 – 2027; Đóng góp ý kiến vào các văn kiện của Đại hội đại biểu Đoàn Khối các cơ quan Trung ương lần thứ IV, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII.

Đồng chí Đào Thị Loan báo cáo tại Đại hội

Báo cáo kiểm điểm Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Nội vụ khóa II, nhiệm kỳ 2017 – 2022, đồng chí Đào Thị Loan, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ cho biết, Ban Chấp hành có lề lối, phương pháp làm việc khoa học và đảm bảo tính kế hoạch; thực hiện đúng Quy chế làm việc của Ban Chấp hành; xây dựng chương trình hoạt động toàn khóa trước khi thảo luận các chuyên đề công tác, chú trọng nghiên cứu, tổng kết từ thực tiễn, các công việc thuộc thẩm quyền của Ban Chấp hành quyết định đều được bàn bạc, phân tích kỹ lưỡng, có sự thống nhất cao, đảm bảo dân chủ, công khai, minh bạch.

Phương pháp chỉ đạo của Ban Chấp hành được đổi mới theo hướng sâu sát, có trọng tâm, trọng điểm, thực hiện tốt vai trò định hướng và chỉ đạo, xây dựng các chương trình công tác phù hợp với thực tế. Quan tâm nhiều hơn đến việc tạo cơ chế chính sách cho công tác Đoàn và phong trào thanh niên, đồng thời chú trọng công tác xây dựng và tổng kết mô hình để nhân rộng. Tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đoàn và chất lượng đoàn viên…

Đồng chí Nguyễn Tiến Đạo phát biểu tại Đại hội

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Tiến Đạo, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ đánh giá cao công tác chuẩn bị chu đáo và ghi nhận sự nỗ lực của Ban Chấp hành Đoàn Bộ trong việc tổ chức Đại hội, sự phối hợp với các cơ quan, đơn vị chặt chẽ để Đại hội diễn ra thuận lợi, thành công tốt đẹp.

Trong Phiên thứ nhất, Đại hội đã tiến hành bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu; thông qua Chương trình làm việc và Quy chế Đại hội; báo cáo kết quả thẩm tra tư cách đại biểu; báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đoàn Bộ khóa II và các ý kiến tham luận tại Đại hội.

Để chuẩn bị tốt cho Phiên thứ hai, đồng chí Nguyễn Tiến Đạo đề nghị Đại hội tiếp tục đóng góp ý kiến vào báo cáo chính trị trình Đại hội, báo cáo kiểm điểm Ban Chấp hành, đặc biệt là đóng góp ý kiến vào phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022-2027. 

Về Đề án nhân sự đã được Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ cho ý kiến thẩm định, đảm bảo đủ, đúng và chất lượng tiêu chuẩn đại biểu tham gia Ban Chấp hành Đoàn Bộ nhiệm kỳ 2022-2027. Cũng trong Phiên thứ nhất, Đại hội sẽ bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đoàn Khối các cơ quan Trung ương, đồng chí Nguyễn Tiến Đạo đề nghị Đại hội tập trung lựa chọn các đại biểu tiêu biểu đại diện cho hơn 9.000 đoàn viên Thanh niên Bộ tham gia Ban Chấp hành Đoàn Bộ nhiệm kỳ 2022-2027 và dự Đại hội cấp trên.


Một số hình ảnh các đại biểu bỏ phiếu bầu

Tại Đại hội, các đại biểu đã bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đoàn Bộ khóa III, nhiệm kỳ 2022-2027 gồm 15 đồng chí và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đoàn Khối các cơ quan Trung ương lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022 – 2027 gồm 07 đại biểu chính thức và 02 đại biểu dự khuyết.

Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đoàn Bộ khóa III, nhiệm kỳ 2022-2027 đã bầu ra Ban Thường vụ Đoàn Bộ và chức danh Bí thư; bầu Ủy ban Kiểm tra và chức danh  Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra.

Quang cảnh Đại hội Phiên thứ nhất
Các đại biểu báo cáo và tham luận tại Đại hội

Phiên thứ hai Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ III, nhiệm kỳ 2022-2027 diễn ra lúc 13h30, ngày 15/8/2022 tại Hội trường lớn, trụ sở Bộ Nội vụ, với sự tham dự của các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ, lãnh đạo Bộ; Ban Thường vụ Trung ương Đoàn; Ban Thường vụ Đoàn Khối các cơ quan Trung ương; đại diện cấp ủy, lãnh đạo các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ.

Cổng Thông tin điện tử Bộ Nội vụ tiếp tục cập nhật…

Thanh Tuấn