Công đoàn Bộ Nội vụ: Hội thảo “Công đoàn phối hợp, tham gia giám sát cơ quan và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở”.

16:47 08/11/2018 | Lượt xem : 7305

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 7305
Sáng ngày 08/11, tại trụ sở Bộ, Công đoàn Bộ Nội vụ phối hợp với Vụ Cải cách hành chính tổ chức Hội thảo “Công đoàn phối hợp, tham gia giám sát cơ quan và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở”.
Đồng chí Vũ Đăng Minh, Chủ tịch Công đoàn Bộ Nội vụ và đồng chí Hoàng Ngọc Anh, Phó Vụ trưởng Vụ Cải cách hành chính đồng chủ trì Hội thảo.
Đồng chí Vũ Đăng Minh, Chủ tịch Công đoàn Bộ Nội vụ phát biểu tại Hội thảo

Dự Hội thảo có đồng chí Trần Thị Kim Anh, Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng ban Chính sách - Công đoàn Viên chức Việt Nam; các đồng chí trong Ban Chấp hành Công đoàn Bộ Nội vụ và gần 100 đồng chí là cán bộ các cấp Công đoàn thuộc Công đoàn Bộ Nội vụ.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, đồng chí Vũ Đăng Minh, Chủ tịch Công đoàn Bộ Nội vụ nhấn mạnh, Hội thảo với chủ đề “Công đoàn phối hợp, tham gia giám sát cơ quan và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở" có ý nghĩa thực sự cần thiết, cả về lý luận và thực tiễn. Hội thảo được tổ chức nhằm nâng cao một bước nhận thức, lý luận và nhất là hành động thực tiễn cho các tổ chức và cán bộ, đoàn viên các cấp Công đoàn Bộ Nội vụ về việc thực hiện và triển khai các nghị định của Chính phủ, các văn bản của Bộ về quy chế dân chủ ở cơ sở. 

Chủ tịch Công đoàn Bộ Vũ Đăng Minh đề nghị Hội thảo không bàn nhiều về lý luận và khái niệm, mà chủ yếu xem xét, nghiên cứu và kiến giải, đề xuất giải pháp, phương thức để góp phần tiếp tục triển khai các nghị định của Chính phủ và các văn bản các Bộ, ngành Trung ương, của Bộ Nội vụ liên quan đến hai nội hàm, nội dung quan trọng nêu trên (nhất là thể hiện quyền và trách nhiệm của Công đoàn trong việc tham gia quản lý Nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội, tức là thể hiện vai trò, chức năng của Công đoàn trong việc phối hợp tham gia giám sát cơ quan sao cho “đúng luật, dân chủ, công khai, hiệu quả” để thể hiện bản lĩnh, chính kiến, quan điểm của tổ chức Công đoàn như là đại diện người lao động…

Đồng thời, đồng chí Vũ Đăng Minh cũng mong muốn tại Hội thảo này được nghe nhiều kinh nghiệm hay, phương pháp, cách làm mới (trong đó có việc khắc phục hậu kiểm tra công đoàn cơ sở) cùng những sáng tạo trong vận dụng, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở (thông qua hội nghị công chức, viên chức) và nhất là công tác tham gia giám sát cơ quan của từng đơn vị (kể cả những trăn trở, suy tư hay những phản biện mang tính khoa học về các vấn đề nêu trên). 

Hội thảo đã nhận được gần 20 tham luận và các đại biểu được nghe trình bày 7 tham luận: 
1. Thực hiện dân chủ cơ sở ở cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập và phương hướng góp phần nâng cao hiệu quả giám sát của Công đoàn Viện Khoa học tổ chức nhà nước.
2. Nâng cao vai trò của Công đoàn Trường Đại học Nội vụ Hà Nội trong thực hiện quy chế dân chủ.
3. Công đoàn Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước trong việc phối hợp tham gia giám sát cơ quan và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở.
4. Công đoàn Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương phối hợp tham gia giám sát cơ quan và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.
5. Công đoàn Học viện Hành chính quốc gia với việc tham gia giám sát và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở.
6. Xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại Công đoàn Trung tâm thông tin – Bộ Nội vụ.
7. Công đoàn Ban Tôn giáo Chính phủ phối hợp, tham gia giám sát cơ quan và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở.

Đồng chí Trần Thị Kim Anh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Chính sách - Công đoàn Viên chức Việt nam phát biểu tại Hội thảo

Phát biểu tại Hội thảo, đồng chí Trần Thị Kim Anh cho biết, hiện nay vấn đề dân chủ là vấn đề rất quan trọng, được quan tâm. Tất cả các cấp Công đoàn nếu thực hiện được vấn đề dân chủ tại các cơ quan đơn vị thì thành công nhất là nâng cao được chính vị trí của mỗi cán bộ Công đoàn cũng như các tổ chức Công đoàn trong hệ thống Công đoàn Viên chức Việt Nam.
Bên cạnh đó, đồng chí Trần Thị Kim Anh mong muốn các đại biểu tham luận các nội dung chuyên sâu hơn nữa, nêu ra những khó khăn của các đơn vị khi thực hiện vai trò tham gia giám sát. Đề nghị Công đoàn Bộ Nội vụ quan tâm xây dựng các phong trào gắn với cuộc vận động “Xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức: Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo”.

Kết luận Hội thảo, Chủ tịch Công đoàn Bộ Vũ Đăng Minh đánh giá cao và ghi nhận những ý kiến, tham luận của các đại biểu. Đây là những ý kiến quý báu để Công đoàn Bộ Nội vụ tiếp tục có những nghiên cứu chuyên sâu, đóng góp nhiều hơn nữa không chỉ cho Công đoàn Viên chức Việt Nam mà còn cho cả công cuộc cải cách hành chính trong thời gian tới. Đặc biệt đồng chí Vũ Đăng Minh nhấn mạnh: cần làm tốt hơn nữa công tác tư tưởng trong vấn đề sáp nhập các đơn vị hành chính; xây dựng và nâng cao hơn nữa tinh thần đoàn kết góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của Bộ.

Toàn cảnh Hội thảo
Thu Trang

  • banner-right-02
  • banner-right-03
  • banner-right-04
  • banner-right-03

Chỉ số cải cách hành chính

Số liệu thống kê

  • banner-05

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 20.963.915

Khách Online : 593