Công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước và an ninh mạng tại Bộ Nội vụ

15:36 06/04/2022 | Lượt xem : 4176

Chiều ngày 31/3, tại trụ sở Bộ, Thanh tra Bộ Công an tiến hành công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước và an ninh mạng đối với Bộ Nội vụ.
Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng và Thiếu tướng Trần Đức Tuấn, Chánh Thanh tra Bộ Công an chủ trì buổi công bố.
Tham dự buổi công bố Quyết định có Thiếu tướng Nguyễn Xuân Hồng, Phó Chánh Thanh tra Bộ Công an, Trưởng Đoàn thanh tra; Thượng tá Đinh Văn Kha, Phó Trưởng Đoàn thanh tra và các thành viên Đoàn thanh tra Bộ Công an; về phía Bộ Nội vụ có thủ trưởng các đơn vị thuộc đối tượng thanh tra theo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an.

Thiếu tướng Nguyễn Xuân Hồng công bố Quyết định thanh tra

Tại buổi công bố Quyết định, Thiếu tướng Nguyễn Xuân Hồng, Trưởng Đoàn thanh tra đã công bố Quyết định số 1799/QĐ-BCA-X05 ngày 16/3/2022 của Bộ trưởng Bộ Công an thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước và an ninh mạng đối với Bộ Nội vụ. 

Theo đó, Thanh tra Bộ Công an sẽ tiến hành thanh tra đối với 10 đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Nội vụ. Thời gian thanh tra từ ngày 01/01/2019 đến thời điểm thanh tra. Thời hạn thanh tra là 45 ngày làm việc.

Đồng thời, phổ biến nhiệm vụ,  quyền hạn của Trưởng Đoàn thanh tra, thành viên Đoàn thanh tra, quyền và nghĩa vụ của đối tượng thanh tra; thông qua nội dung, phương pháp làm việc của Đoàn thanh tra.

Thượng tá Đinh Văn Kha, Phó Trưởng Đoàn thanh tra thông qua Kế hoạch thanh tra

Phát biểu tại buổi công bố Quyết định, Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng thống nhất với các nội dung theo Kế hoạch thanh tra của Bộ Công an. Thứ trưởng khẳng định, việc thanh tra được lãnh đạo Bộ Nội vụ xác định là nội dung rất quan trọng, do đó, lãnh đạo Bộ Nội vụ đã yêu cầu thủ trưởng các đơn vị thuộc đối tượng thanh tra tham dự buổi công bố Quyết định để nắm bắt các nội dung và thực hiện theo yêu cầu thanh tra.

Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng phát biểu tại buổi công bố Quyết định thanh tra

Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng cho biết, việc bảo vệ bí mật nhà nước và an ninh mạng tại Bộ Nội vụ là một trọng những trụ cột nhằm thực hiện đúng quy định của pháp luật. Thời gian qua, Bộ Nội vụ đã chủ động triển khai có hiệu quả công tác bảo vệ bí mật nhà nước và an ninh mạng, tuy nhiên, vẫn còn một số hạn chế cần khắc phục. Thông qua công tác thanh tra, Bộ Nội vụ sẽ khắc phục những bất cập, kiến nghị những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện đối với Đoàn Thanh tra nhằm thực hiện tốt hơn trong thời gian tới.

Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng đề nghị thủ trưởng các đơn vị thuộc đối tượng thanh tra thực hiện nghiêm túc quy chế, quy định của Đoàn Thanh tra, cung cấp đầy đủ tài liệu theo yêu cầu của Đoàn Thanh tra; đồng thời, đề nghị Văn phòng Bộ và các đơn vị tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để Đoàn thanh tra hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Thiếu tướng Trần Đức Tuấn phát biểu tại buổi công bố Quyết định thanh tra

Phát biểu tại buổi công bố Quyết định, Thiếu tướng Trần Đức Tuấn, Chánh Thanh tra Bộ Công an đánh giá cao công tác chuẩn bị của Bộ Nội vụ. Đối với các kiến nghị của Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng,  sẽ chỉ đạo Đoàn Thanh tra phối hợp hướng dẫn, cảnh báo đối với từng đơn vị nhằm chuyển biến nhận thức đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức Bộ Nội vụ và thực hiện có hiệu quả công tác bảo vệ bí mật nhà nước và an ninh mạng tại Bộ Nội vụ.

Thiếu tướng Trần Đức Tuấn nhấn mạnh, mục đích của thanh tra nhằm đánh giá toàn điện, đầy đủ thực trạng công tác bảo vệ bí mật nhà nước và an ninh mạng tại Bộ Nội vụ, giúp lãnh đạo Bộ và lãnh đạo các đơn vị thấy được thực trạng, những hạn chế còn tồn tại, chỉ ra những nguyên nhân khách quan, chủ quan trong quá trình xây dựng thể chế, thực thi công vụ;  đồng thời, đưa ra những giải pháp để khắc phục hạn chế, giúp Bộ Nội vụ thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý nhà nước của Bộ.

Quang cảnh buổi công bố Quyết định thanh tra

Thiếu tướng Trần Đức Tuấn đề nghị thủ trưởng các đơn vị thuộc đối tượng thanh tra tạo điều kiện để Đoàn Thanh tra hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đối với Đoàn Thanh tra, đề nghị thực hiện nghiêm túc Kế hoạch thanh tra, thực hiện đúng các quy định của pháp luật về thanh tra và văn hóa ứng xử trong công tác thanh tra; phối hợp chặt chẽ, quan tâm hướng dẫn các đối tượng thanh tra với tinh thần “lấy xây là chính”.

Thanh Tuấn