Công bố Kết luận thanh tra tại UBND tỉnh Quảng Nam

15:28 03/11/2022 | Lượt xem : 4077

Sáng ngày 01/11, tại UBND tỉnh Quảng Nam, Thanh tra Bộ Nội vụ tổ chức công bố Kết luận thanh tra của Thanh tra Bộ Nội vụ việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý biên chế công chức; tuyển dụng, bổ nhiệm công chức; việc xử lý sai phạm trong công tác tuyển dụng, bổ nhiệm công chức… tại UBND tỉnh Quảng Nam.
Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng chủ trì buổi công bố Kết luận. 
Tham dự buổi công bố có Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh; các thành viên Đoàn Thanh tra của Thanh tra Bộ Nội vụ; đại diện lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nội vụ và đại diện lãnh đạo, công chức một số phòng chuyên môn của Văn phòng UBND tỉnh và Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam.

Chánh Thanh tra Bộ Nguyễn Mạnh Khương phát biểu tại buổi công bố Kết luận thanh tra

Phát biểu tại buổi công bố, ông Nguyễn Mạnh Khương, Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ cho biết, thực hiện nhiệm vụ được giao, thời gian qua, Thanh tra Bộ Nội vụ đã đẩy mạnh, tăng cường công tác thanh tra công tác tổ chức, cán bộ, nhất là những vấn đề đang được dư luận xã hội quan tâm như: việc quản lý biên chế công chức, số lượng người làm việc; tuyển dụng, nâng ngạch, bổ nhiệm,... tại các bộ, ngành, địa phương, trong đó có UBND tỉnh Quảng Nam.

Thông qua hoạt động thanh tra, kiểm tra, Thanh tra Bộ Nội vụ đã kịp thời phát hiện và kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý những trường hợp tuyển dụng, nâng ngạch, bổ nhiệm,… không đúng quy định; đồng thời, hướng dẫn, giúp các cơ quan, tổ chức, cá nhân nhận thức và thực hiện đúng các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác tổ chức, cán bộ; đề xuất cấp thẩm quyền hoàn thiện cơ chế, chính sách về công tác tổ chức, cán bộ, góp phần nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ. 

Phó Chánh Thanh tra Bộ Nguyễn Xuân Đạt công bố Kết luận thanh tra

Tại buổi công bố, ông Nguyễn Xuân Đạt, Phó Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ công bố toàn văn Kết luận thanh tra số 428/KL-TTBNV ngày 26/10/2022 của Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý biên chế công chức; tuyển dụng công chức; xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức từ cấp huyện trở lên; nâng ngạch công chức; bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý; việc xử lý sai phạm trong công tác tuyển dụng, bổ nhiệm công chức theo Kết luận số 48-KL/TW ngày 26/4/2019, Kết luận số 71-KL/TW ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư và Hướng dẫn số 2965/HD-BNV ngày 15/6/2020 của Bộ Nội vụ tại UBND tỉnh Quảng Nam, giai đoạn từ ngày 01/01/2019 đến ngày 31/3/2022.

Phát biểu tại buổi công bố, bà Trần Thị Kim Hoa, Giám đốc Sở Nội vụ thống nhất với các nội dung của Kết luận thanh tra; đồng thời khẳng định, Sở Nội vụ với chức năng là cơ quan tham mưu về công tác tổ chức, cán bộ sẽ nghiêm túc tiếp thu các kiến nghị của Đoàn thanh tra được nêu ra trong Kết luận thanh tra để tham mưu giúp UBND tỉnh khắc phục, hoàn thiện, thực hiện tốt hơn trong thời gian tới.

Tuy nhiên, bà Trần Thị Kim Hoa cũng chia sẻ một số khó khăn như: đến nay, biên chế của tỉnh Quảng Nam vẫn chưa được giao; thẩm quyền giao biên chế công chức, số lượng người làm việc theo quy định pháp luật hiện nay còn chưa phù hợp với chủ trương của Đảng (tại địa phương thì theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương, HĐND và UBND tỉnh quyết định biên chế công chức và số lượng người làm việc hằng năm; tại Trung ương thì Ban Tổ chức Trung ương quyết định kế hoạch biên chế công chức hằng năm, trong khi số lượng người làm việc do Ban Cán sự đảng Chính phủ quyết định). Các bộ, ngành Trung ương chậm ban hành Thông tư hướng dẫn danh mục vị trí việc làm, trong khi pháp luật hiện hành chưa quy định cụ thể nên còn gây khó khăn cho việc triển khai, xây dựng Đề án vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức và lộ trình tinh giản biên chế giai đoạn 2021-2026 tại địa phương…

Phát biểu tại buổi công bố, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh thống nhất với nội dung của Kết luận thanh tra; ghi nhận và đánh giá cao tinh thần phối hợp, tính chuyên nghiệp, chất lượng và kỷ cương, kỷ luật của Đoàn Thanh tra, Thanh tra Bộ Nội vụ trong quá trình công tác. 

Ông Lê Trí Thanh khẳng định, UBND tỉnh sẽ nghiêm túc tiếp thu các kiến nghị được nêu ra trong Kết luận thanh tra đối với những tồn tại, hạn chế để khắc phục, hoàn thiện trong thời gian tới; đồng thời giao Sở Nội vụ xây dựng kế hoạch thực hiện Kết luận thanh tra, trình UBND tỉnh phê duyệt để tổ chức thực hiện.

Ông Lê Trí Thanh cũng mong muốn được lãnh đạo Bộ, Thanh tra Bộ Nội vụ quan tâm, hướng dẫn trong quá trình UBND tỉnh triển khai khắc phục các tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra tại Kết luận thanh tra.

Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng phát biểu tại buổi công bố Kết luận thanh tra

Kết luận buổi công bố, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng đánh giá cao một số công việc đã đạt được của UBND tỉnh Quảng Nam như hoàn thành mục tiêu tinh giản biên chế giai đoạn 2016-2021, quản lý biên chế công chức... Đồng thời, hoan nghênh tinh thần cầu thị, thẳng thắn nhìn nhận những khuyết điểm, hạn chế khi đã tổ chức khắc phục một số hạn chế ngay sau khi kết thúc thanh tra và trong quá trình xây dựng dự thảo Kết luận thanh tra.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng đề nghị UBND tỉnh Quảng Nam công khai Kết luận thanh tra theo quy định; chỉ đạo tổ chức đánh giá, kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với các tồn tại, hạn chế và xây dựng kế hoạch thực hiện Kết luận thanh tra gửi Thanh tra Bộ xem xét, đôn đốc, theo dõi việc thực hiện. Đồng thời, ghi nhận một số tồn tại, hạn chế trong quy định pháp luật, quy định của Đảng để tổng hợp, báo cáo cơ quan có thẩm quyền xem xét, sửa đổi phù hợp.

Thanh Tuấn – Hoàng Tráng