Chương trình đối thoại thanh niên với chủ đề “Xây dựng chính sách phát triển thanh niên Việt Nam"

16:38 17/03/2017 | Lượt xem : 1454

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 1454
Ngày 14/3/2017, tại Hà Nội, Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam phối hợp với Bộ Nội vụ tổ chức chương trình đối thoại thanh niên với chủ đề “Xây dựng chính sách phát triển thanh niên Việt Nam”.

TS. Vũ Đăng Minh - Vụ trưởng Vụ Công tác thanh niên  đã dự và trình bày tham luận tại buổi đối thoại.
Quang cảnh chương trình đối thoại.

Đồng chí Nguyễn Long Hải – Bí thư BCH Trung ương Đoàn, Phó Chủ nhiệm thường trực Uỷ ban quốc gia về thanh niên Việt Nam (UBQGVTNVN) chủ trì chương trình đối thoại. Cùng tham dự còn có các đồng chí lãnh đạo Vụ Công tác thanh niên, Bộ Nội vụ.

Trong không khí của Tháng Thanh niên năm 2017 chào mừng 86 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2017), tại buổi đối thoại, các chuyên gia, luât gia, nhà nghiên cứu về lĩnh vực phát triển thanh niên đã trình bày các ý kiến tham luận về tình hình thực hiện pháp luật và chính sách phát triển thanh niên, tập trung vào một số nội dung như: Báo cáo quốc gia về Thanh niên Việt Nam năm 2015; Đánh giá kết quả thực hiện Luật thanh niên 2005; Những vấn đề đặt ra trong quá trình sửa đổi, hoàn thiện Luật thanh niên đáp ứng yêu cầu phát triển nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; Thực trạng về giáo dục và đào tạo, về lao động, sức khỏe và chăm sóc sức khỏe thanh niên Việt Nam; Sự tham gia của thanh niên trong xây dựng và thực thi chính sách công.

TS. Vũ Đăng Minh trình bày tham luận.

Trình bày Báo cáo quốc gia về Thanh niên Việt Nam năm 2015, TS. Vũ Đăng Minh nhấn mạnh, đất nước ta đang ở trong thời kỳ “cơ cấu dân số vàng”, thanh niên chiếm tỷ lệ lớn nhất trong lịch sử phát triển nhân khẩu của đất nước, bởi vậy cần nghiên cứu, xây dựng thể chế, chính sách tốt để thanh niên đóng góp được vai trò quan trọng của mình trong việc phát triển kinh tế - xã hội và phát huy tiềm lực của đất nước, đảm bảo cho thanh niên được thực hiện đầy đủ quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của mình.

Phát biểu kết luận buổi đối thoại, đồng chí Nguyễn Long Hải - Phó Chủ nhiệm thường trực UBQGVTNVN, ghi nhận và hoan nghênh các ý kiến tham góp tại buổi đối thoại, đồng thời khẳng định hai cơ quan phối hợp tổ chức buổi đối thoại sẽ nghiêm túc tiếp thu các ý kiến góp ý để có thể dựa trên những ý chí, mong muốn, nguyện vọng của các đại biểu về phát triển thanh niên Việt Nam vào công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế và chính sách, trong đó có việc sửa đổi Luật Thanh niên năm 2005.

Nam Phong

Tin khác

  • banner-right-02
  • banner-right-03
  • banner-right-04
  • banner-right-03

Chỉ số cải cách hành chính

Số liệu thống kê

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 24.672.978

Khách Online : 535