Chi bộ Vụ Tổ chức phi chính phủ tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2022 – 2025

11:54 23/09/2022 | Lượt xem : 2034

Chiều ngày 22/9, tại trụ sở Bộ, Chi bộ Vụ Tổ chức phi chính phủ tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025 nhằm đánh giá kết quả hoạt động của Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022, bầu Chi ủy và các chức danh nhiệm kỳ 2022 - 2025.


Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội.

Dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Tiến Đạo, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Nội vụ và toàn thể đảng viên thuộc Chi bộ Vụ Tổ chức phi chính phủ.

Đồng chí Thang Thị Hạnh, Bí thư Chi bộ trình bày Báo cáo kiểm điểm Chi ủy

Tại Đại hội, các đại biểu đã được nghe Báo cáo tổng kết công tác của Chi bộ và Báo cáo kiểm điểm của Chi ủy Vụ Tổ chức phi chính phủ nhiệm kỳ 2020 - 2022 và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022 - 2025.

Đồng chí Tạ Tấn, Phó Bí thư Chi bộ trình bày Báo cáo Tổng kết công tác nhiệm kỳ 2020 - 2022.

 

Theo Báo cáo chính trị của Chi bộ trình Đại hội, trong nhiệm kỳ 2020 – 2022, tập thể Cấp ủy và Lãnh đạo Vụ đã tạo được sự đồng thuận, đoàn kết và thống nhất trong thực hiện nhiệm vụ chính trị. Đảng viên có nhận thức đúng trong việc đề ra các định hướng công tác cũng như giải quyết các nhiệm vụ được giao. Trong cả nhiệm kỳ Chi bộ luôn được đánh giá là “Tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh”. Cấp ủy đã chỉ đạo 100% đảng viên Chi bộ tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chính đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong Đảng, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”. Đảng viên và quần chúng trong Chi bộ tham gia thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Có ý thức phê bình, tự phê bình và tinh thần đấu tranh với những vấn đề sai trái, không đúng với chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và Quy chế làm việc của Bộ, của Vụ. Trong sinh hoạt Chi bộ đã thông báo, quán triệt tình hình chính trị, Nghị quyết của Đảng đến từng đảng viên trong Chi bộ;

Tập thể Chi ủy phối hợp với Lãnh đạo Vụ đổi mới phương thức sinh hoạt, lề lối làm việc, động viên đảng viên trong Vụ nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động tham mưu, đề xuất. Đảng viên trong Vụ đã phát huy vai trò, trách nhiệm góp phần vào việc hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao;

Chi uỷ phối hợp Lãnh đạo Vụ đã lãnh đạo Công đoàn Vụ thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình và tham gia tích cực các hoạt động của cơ quan một cách hiệu quả.

Báo cáo cũng chỉ ra những mặt hạn chế còn tồn tại, những bài học kinh nghiệm, đồng thời xác định phương hướng, nhiệm vụ chủ yếu nhiệm kỳ 2022 - 2025.

Các đại biểu biểu quyết thông qua Báo cáo

Cũng tại Đại hội, các đảng viên của Chi bộ nhất trí cao với các văn kiện trình Đại hội, đồng thời  trình bày các tham luận đề xuất nhiều giải pháp nhằm thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra trong nhiệm kỳ 2022-2025.

Đồng chí Nguyễn Tiến Đạo, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Nội vụ phát biểu tại Đại hội.

 

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Nội vụ, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Nguyễn Tiến Đạo đánh giá cao những kết quả tích cực đã đạt được của Chi bộ Vụ Tổ chức phi chính phủ trong nhiệm kỳ 2020 - 2022, đã thể hiện tại Báo cáo tổng kết của Chi bộ; đồng thời nhấn mạnh trong thời gian tới Chi bộ cần tập trung chỉ đạo hoàn thành tốt phướng hướng, nhiệm vụ đã đề ra trong nhiệm kỳ 2022 - 2025. Bên cạnh đó, cần tập trung hơn nữa trong việc nâng cao kỹ thuật ghi chép sổ họp, sổ theo dõi chính trị nội bộ, sổ theo dõi đảng viên…

Đồng chí Nguyễn Tiến Đạo cũng đề nghị Chi ủy khóa mới khẩn trương ban hành chương trình hành động cho các đảng viên nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền là rất quan trọng để phát huy nguyên tắc tập trung dân chủ, đề cao tính chủ động, sáng tạo và trách nhiệm của mỗi cá nhân theo chức trách, nhiệm vụ được giao.


Đồng chí Nguyễn Tiến Đạo, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ tặng hoa chúc mừng 

Công đoàn Vụ tổ chức phi chính phủ tặng hoa chúc mừng

 

Đại hội đã tiến hành bầu cấp ủy Chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025 gồm 03 đồng chí. Cụ thể, đồng chí đồng chí Thang Thị Hạnh - Bí thư; đồng chí Tạ Tấn – Phó Bí thư; đồng chí Phạm Công Hùng – Chi ủy viên.


Một số hình ảnh tại Đại hội:

 

Thu Trang