Bộ Nội vụ và Bộ Giáo dục và Đào tạo: Làm việc về một số vấn đề về chính sách tuyển dụng, sử dụng, quản lý, công chức, viên chức ngành Giáo dục

21:45 06/08/2021 | Lượt xem : 5915

Sáng ngày 06/8, tại trụ sở Bộ, Bộ Nội vụ và Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức buổi làm việc về một số vấn đề về chính sách tuyển dụng, sử dụng, quản lý, công chức, viên chức ngành Giáo dục.

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà và Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn chủ trì Buổi làm việc.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà phát biểu tại Buổi làm việc

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn phát biểu tại Buổi làm việc

Tham dự Buổi làm việc, về phía Bộ Nội vụ có các Thứ trưởng: Nguyễn Duy Thăng, Trương Hải Long; Chánh Văn phòng Bộ Vũ Đăng Minh; Quyền Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Biên chế Nguyễn Văn Lượng; Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương Phạm Huy Giang.
Làm việc với Bộ Nội vụ, về phía Bộ Giáo dục và Đào tạo có Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng; lãnh đạo Văn phòng và một số đơn vị chức năng thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng trình bày Báo cáo tại Buổi làm việc

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thưởng trình bày Báo cáo tại Buổi làm việc

Tại buổi làm việc, các đồng chí lãnh đạo Bộ Nội vụ và Bộ Giáo dục và Đào tạo đã nghe Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thưởng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng trình bày báo cáo và giải đáp của Bộ Nội vụ về các kiến nghị, đề xuất của Bộ Giáo dục và Đào tạo liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của hai Bộ, như: Tổ chức bộ máy và biên chế; Quản lý đội ngũ công chức, viên chức; Chính sách tiền lương; Đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức và Thi đua, khen thưởng…

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trương Hải Long phát biểu tại Buổi làm việc

Cũng tại Buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trương Hải Long, lãnh đạo Vụ Tổ chức - Biên chế Bộ Nội vụ và Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương đã trao đổi, giải đáp và làm rõ một số nội dung liên quan đến: phân cấp, phân quyền; tinh giản biên chế; chính sách tiền lương; tự chủ đại học; thi nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; chứng chỉ; bổ sung biên chế đối với những nơi thiếu giáo viên và giải pháp đối với những nơi thừa giáo viên; xã hội hóa giáo dục - đào tạo; thi đua, khen thưởng;… được đề cập tại báo cáo; đồng thời, ghi nhận các ý kiến kiến nghị, đề xuất và đề nghị các đơn vị thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các đơn vị thuộc Bộ Nội vụ để cùng giải quyết tốt trong thời gian tới.

Toàn cảnh Buổi làm việc

Phát biểu kết luận Buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thi Thanh Trà nhấn mạnh sẽ tiếp thu các ý kiến của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đề nghị lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ Nội vụ tham dự Buổi làm việc sớm tham mưu cho lãnh đạo Bộ Nội vụ kịp thời giải quyết những kiến nghị của Bộ Giáo dục và Đào tạo trong phạm vi có thể xử lý ngay được. Đối với những kiến nghị, đề xuất phối hợp công tác dài hạn giữa hai Bộ, Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp chặt chẽ cùng Bộ Nội vụ trong công tác kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh các văn bản quy phạm pháp luật về một số nội dung còn chưa phù hợp với thực tế, đồng thời, các ý kiến của Bộ Giáo dục và Đào tạo là cơ sở để Bộ Nội vụ tham mưu Chính phủ sửa đổi Nghị định có liên quan.

Tại Buổi làm việc, Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà và Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn thống nhất hai Bộ sẽ thành lập Tổ công tác, mỗi bên giao một Thứ trưởng phụ trách, thành viên Tổ công tác là một số lãnh đạo các đơn vị chức năng của hai Bộ và giao Văn phòng Bộ của hai Bộ làm đầu mối liên lạc giữa hai bên. Tổ công tác có nhiệm vụ của trao đổi, thảo luận, tổng hợp, đánh giá và xử lý những vấn đề liên quan đến lĩnh vực giáo dục - đào tạo và chỉ ra những khó khăn, vướng mắc,  tìm hướng giải quyết để tham mưu cho lãnh đạo hai Bộ.

Hai Bộ trưởng cũng thống nhất tiến hành ký kết Chương trình phối hợp để làm cơ sở triển khai thực hiện cho năm 2022, thời gian dự kiến ký kết Chương trình phối hợp vào giữa tháng 11/2021.

Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà tặng quà lưu niệm cho Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn tặng quà lưu niệm cho Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà

Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn
chụp ảnh lưu niệm cùng các Thứ trưởng và lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ Nội vụ và Bộ Giáo dục và Đào tạo

 

 

Anh Cao