Bộ Nội vụ thực hiện việc giãn cách xã hội trên địa bàn Hà Nội từ ngày 24/7/2021

09:10 25/07/2021 | Lượt xem : 2096

Ngày 24/7, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Bộ Nội vụ ban hành Công văn số 3625/BNV-BCĐ về việc tăng cường thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 và làm việc trực tuyến tại nhà.

Theo đó, trước tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp trên địa bàn thành phố Hà Nội và các địa phương trên cả nước, với chủng vi rút Delta có tốc độ lây lan nhanh, phức tạp và nguy hiểm, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 23/7/2021 của UBND thành phố Hà Nội về việc thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn thành phố để phòng chống dịch COVID-19 và ý kiến của Bộ trưởng Bộ Nội vụ vào sáng ngày 24/7/2021, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 của Bộ Nội vụ yêu cầu các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ có trụ sở làm việc trên địa bàn thành phố Hà Nội thực hiện việc giãn cách xã hội theo theo Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ kể từ 06 giờ ngày 24/7/2021.

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 của Bộ Nội vụ giao Thủ trưởng các đơn vị thực hiện các nội dung sau:

1. Tổ chức quán triệt và thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 của Quốc gia, Bộ Nội vụ và Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 23/7/2021 của UBND thành phố Hà Nội; lãnh đạo, chỉ đạo toàn thể công chức, viên chức và người lao động của đơn vị mình thực hiện nghiêm túc các biện pháp cấp bách trong phòng, chống dịch COVID-19 quy định tại Mục 2 Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 23/7/2021 của UBND Thành phố Hà Nội; đồng thời vận động gia đình của mình gương mẫu thực hiện.

 

2. Bố trí cho cán bộ, công chức, viên chức sử dụng công nghệ thông tin làm việc tại nhà, chỉ những trường hợp cần thiết như trực cơ quan, trực y tế, trực phục vụ, cung cấp văn phòng phẩm, vật tư y tế, xử lý tài liệu mật và các nhiệm vụ cần thiết khác theo yêu cầu của cấp có thẩm quyền mới đến làm việc tại các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ. Người đứng đầu đơn vị chịu trách nhiệm về việc cán bộ, công chức, viên chức, người lao động lây nhiễm dịch bệnh do không chấp hành nghiêm quy định phòng, chống dịch. Căn cứ các quy định nêu trên Người đứng đầu các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ chủ động phân công người trực luân phiên để tiếp nhận và xử lý công việc, đảm bảo chất lượng và tiến độ theo kế hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

 

3. Chỉ đạo bảo vệ cơ quan khẩn trương triển khai các biện pháp cần thiết để bảo đảm an ninh, trật tự. Kiên quyết xử lý đối với những người có hành vi chống đối quy định về công tác phòng chống dịch của Bộ Nội vụ; đồng thời, tăng cường đề cao cảnh giác trong phòng, chống cháy nổ, đề phòng kẻ gian lợi dụng tình hình dịch bệnh để trộm cắp tài sản. Chủ động tham gia cùng với quận Nam Từ Liêm trong công tác phòng, chống dịch theo phương châm 4 tại chỗ.

 

4. Trung tâm Thông tin có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Văn phòng Bộ đảm bảo yêu cầu phục vụ làm việc trực tuyến và hướng dẫn công chức, viên chức cơ quan Bộ ứng dụng công nghệ thông tin để làm việc tại nhà; đồng thời thường xuyên cập nhật, đăng tải kịp thời thông tin về công tác phòng, chống dịch trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ.

 

5. Đối với các đơn vị làm việc tại trụ sở cơ quan Bộ có trách nhiệm lập danh sách công chức, viên chức, người lao động đến cơ quan làm việc theo tuần và gửi về Văn phòng Bộ (qua Đội Bảo vệ) để kiểm soát người ra vào hàng ngày và báo cáo Ban Chỉ đạo.

 

6. Các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ có trách nhiệm duy trì chế độ báo cáo công tác phòng, chống dịch về Văn phòng Bộ (qua Phòng Hành chính - Quản trị) trước 16h hàng ngày để tổng hợp, báo cáo Bộ trưởng và Ban Chỉ đạo. Trường hợp đặc biệt đề nghị thông báo ngay cho Thường trực Ban Chỉ đạo để chủ động tham mưu các giải pháp ứng phó kịp thời./.

Thanh Tuấn

Tin khác